Stylita
145
Abraham
U.S.C.A.E.
že majú v svätej zemi miestny sviatok svätého Abraháma to som v pohode bral ale že ho majú aj kazachstane to bolo pre mňa mierne prekvapivé zistenie človek s latinským duchom nie je zvyknutý volať Patriarchov a Prorokov SZ svätými ale oni sú však sú to Katolíci v Nebi