Najświętsza Dziewica, Królowa wszystkich.

stacja7.pl/…inna-dziewica-boza-rodzicielka-krolowa-wszystkich/
mk2017

Niewinna Dziewica, Boża Rodzicielka, Królowa wszystkich | Stacja7.pl

Choć Królową nazywali Matkę Jezusa już Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, święto to zostało ustanowione dopiero w XX w. Zatwierdz…
Nie dla depopulacji przez szczepionki
Pani pragnąca pokuty i nawrócenia wszystkich grzeszników i prowadząca ludzi do Chrystusa.
mk2017
Nieskalana, nietknięta, cała czysta, niewinna Dziewico, Rodzicielko Boża, Maryjo! Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza najchwalebniejsza, wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Cherubinów, świętsza od Serafinów, jedyna nadziejo Ojców, chwało Proroków, sławo Apostołów, chlubo Męczenników, wesele Świętych, korono wszystkich …More
Nieskalana, nietknięta, cała czysta, niewinna Dziewico, Rodzicielko Boża, Maryjo! Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza najchwalebniejsza, wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Cherubinów, świętsza od Serafinów, jedyna nadziejo Ojców, chwało Proroków, sławo Apostołów, chlubo Męczenników, wesele Świętych, korono wszystkich Dziewic! Módl się za nami!
mk2017