dyk
168

Prof. Josef Švejcar - Desatero mateřské pro život lidstva

Desatero mateřské pro život lidstva

I.

Je nutné pamatovat, že jakmile si děvčátko od druhého roku začne uvědomovat okolí, je ženskou bytostí toužící podvědomě po naplnění hlavního životního určení, lásky a péče o vlastní dítě. Poskytuje jí znalosti o životě vedoucí k tomuto cíli podle jejího vnímání, provázené úctou k němu jevící se ve vzájemném poměru jeho rodičů.

II.

Úkol zachování rodu a lidského života je u člověka provázen láskou, která jej povyšuje na nejvyšší citový projev člověka a dává mu splnění jeho touhy po pocitu nejvyššího štěstí, ale jen tehdy, když dospělá žena dosáhne plné schopnosti jej vnímat pro početí svého dítěte, obyčejně dnes mezi dvacátým a třicátým rokem. Ukazuje svým vlastním životem a svou láskou vysokou cenu splnění životní touhy své dospívajíci dceři.

III.

Početí a vznik nového zdravého jedince vyžaduje přípravu ženy zdravým způsobem života v dobrém a laskavém prostředí a přípravou tělesné sebevýchovy spojenou s ochranou před všemi škodlivinami ohrožujícími vývoj plodu, zvláště kouření, alkoholu a omamných látek včetně znečištěného vzduchu v okolí. Učte na sobě svoji dceru odříkání, které jí v tom pomůže a naučí ji té schopnosti, kterou musí své dítě do života vybavit pro jeho štěstí s pocitem vítězství nad sebou z lásky a oddanosti své rodině.

IV.

Můžeme dnes dík novým technikám sledovat vývoj plodu z oplodněného vajíčka a víme, že již v těle matky je to bytost cítící a vnímající své životní prostředí, kterým je matčino tělo. Vnímá i její pocity a zážitky a mění ženu v novou bytost s novými vlastnostmi, v ženu-matku. Jsou-li vlivy, které na ni působí, nepříznivé, ať to jsou vlivy fyzikální nebo duševní, mohou poškodit vyvíjející se dítě i velmi vážně, ale také mít vliv na jeho příští život. Chraňme těhotnou ženu před vším škodlivým a jednejte s ní s úctou za její celoživotní oběť lidstvu, kterou chce podstoupit!

V.

Biologicky jako v celé živočišné říši jí tuto ochranu musí poskytnout muž, na něhož se může spolehnout s pevnou vírou a vědět, že ji nikdy a za žádných okolností neopustí, a to hlavně v jejích těžkých chvílích života, z nichž nejtěžší a nejvýznamnější je porod dítěte. Nechť tento bod volá mužům, aby se opět ujali této své základní bioologické úlohy a plnili ji za každých okolností. Vděčnost matky jejich dětí jim to plně vynahradí.

VI.

Příchod dítěte na svět je největší, nejtěžší a může být nejkrásnější životní zážitek pro dítě i jeho matku. Vraťte mu jeho slávu, jeho citovou náplň chováním celého okolí ženy při porodu, jmenovitě lidí při tom jí pomáhajících. Při něm a po něm v prvních hodinách života dítěte vkládá ona do jeho duše zásobu lásky a citlivost pro celý život, který bude základem štěstí lidstva: umožněte jí to svojí láskou a něžností při tomto jejím okamžiku.

VII.

Všichni lidé jsou naprosté individuality, které mohou dosáhnout všech nejvyšších životních možností jen při poznání jejich hodnot, což je v zájmu celého lidstva. Ale ty může poznat jen jejich matka, když je neopustí po první tři roky života. Umožněte jí to a řiďte se jejím poznáním vlastností a životních potřeb jejich dětí. To zachrání mnoho dobrých lidí pro celý život a často zbaví následků otcovské ješitnosti.

VIII.

Při tomto výchovném základu, v němž se spojují matka s dítětem na celý život, dovede ona vytušit, co od ní její dítě potřebuje, a vidí s radostí projevy jeho lásky k životu, k činnosti, a jeho neoddělitelné pocity rodinné příslušnosti. Přijímejte její zkušenosti, učte se od ní tomu, co v ní příroda vytvořila, místo toho, abyste jí chtěli diktovat svoje názory, čast mylné.

IX.

Pamatujte, že každá pozdější škola přináší dítěti nová poznání světa, po němž dítě touží, ale jen tehdy, jestliže jsou podádána způsoben pro ně přitažlivým a zajímavým. Ale i ty nejcennější a nejlepší poznatky se mohou stát nebezpečnými pro lidstvo, nedostávají-li se lidem bohatým darem schopnosti citlivosti a lásky v prvé době života, v níž jsou těmito projevy v rodině zahrnuty. Nešetřete jimi a nečekejte na účinek jakéhokoli pozdějšího školení, které tyto nedostatky nemůže nahradit.

X.

Ať podnikáte cokoliv a kdykoliv, uvažujte nejdříve, zda vaše počínání nepoškodí ženu, zda dá dětem a jejich matce ten pocit štěstí, které potřebují pro blaho lidstva i vtéto těžké době. To je první a snad nejdůležitejší pravidlo, jehož dodržení může a musí zachránit životní možnosti lidstva.

prepísal: duurko - www.iskra.sk