Clicks9
lv.news

Bijušais Benedikts XVI uzbrūk sekularizētajai Vācijas baznīcai

Oficiālos vācu baznīcas tekstus raksta cilvēki, "kuriem ticība ir saistīta tikai ar darbu".

Benedikts XVI to saka intervijā antikatoliskajam vācu Herderam Korrespondenz, kas drīzumā tiks publicēts. Viņš piebilst: "Kamēr oficiālos baznīcas tekstos runā tikai birojs, bet ne sirds un gars, tik ilgi turpināsies izceļošana no ticības pasaules." Benedikts sagaida "no tiem, kas runā baznīcas vārdā, patiesu personīgu ticības liecību".

Viņš saskata problēmu arī baznīcas diakonijā Vācijā: "Baznīcas iestādēs - slimnīcās, skolās, Caritas - izšķirošos amatos ir iesaistīti daudzi cilvēki, kuri nepiedalās baznīcas iekšējā misijā un tādējādi bieži aizēno šīs iestādes liecinieku. "

Šajā kontekstā viņš atsaucas uz „pasaules pasludināšanu” (Entweltlichung), kuru viņš pieminēja savā Freiburgas runā 2011. gada Vācijas vizītes beigās, taču nesekoja vārdiem ar darbību. 2011. gadā viņš teica: "Lai izpildītu savu patieso misiju, baznīcai vienmēr jāpieliek pūles, lai norobežotos no pasaules pasaulīguma."

Tagad viņš piebilst: "Vārds pasaules sadalīšana norāda uz manis interesējošās kustības negatīvo daļu, proti, iziešanu no diskursa un laika ierobežojumus ticības brīvībā".

Viņš atzīst, ka šīs kustības pozitīvā daļa, kas attiecas uz "ticīgo atdalīšanu no neticīgajiem", "nebija pietiekami izteikta".

#newsTknwkioydi