Clicks3.2K

Zbláznili se ve Vatikánu?

Stylita
557
O pohanském rituálu v Římě při synodě o Amazonii. o. Miron Kerul-Kmec zdroj: www.youtube.com/watchMore
O pohanském rituálu v Římě při synodě o Amazonii.
o. Miron Kerul-Kmec
zdroj: www.youtube.com/watch
MilanJan
Jedine laici to môžu najskôr urobiť, .. a len takto to môže pokračovať, dnešní pokakaní biskupi a farári dokážu len chodiť k automatu a vyberať eurá, aby sa nažrali za úžernícke satanské peniaze, .. a súčasne sa dokážu každú nedeľu otáčať ku spasiteľovi CHRISTOVI svojim prosodomským zadkom !!!....niet im konca kraja, ...velmi by im prospeli pracovné tábory, aby odčinili tú skazu, ktorú …More
Jedine laici to môžu najskôr urobiť, .. a len takto to môže pokračovať, dnešní pokakaní biskupi a farári dokážu len chodiť k automatu a vyberať eurá, aby sa nažrali za úžernícke satanské peniaze, .. a súčasne sa dokážu každú nedeľu otáčať ku spasiteľovi CHRISTOVI svojim prosodomským zadkom !!!....niet im konca kraja, ...velmi by im prospeli pracovné tábory, aby odčinili tú skazu, ktorú pripravili bedárom na zemekruhu. Ich kariéra sa teraz skončí....
apredsasatoci likes this.
Proč ta nenávist?
Kallistratos nenávisť?
Blahoslaveni milujúci Pravdu + hovoriaci Pravdu!
Stylita
Sošky bôžikov boli odstránené z chrámu v Ríme!
audiokomentář: o. Miron Kerul Kmec, 21/10/2019
www.podbean.com/media/share/pb-vh9i7-c41f4f
Toto musia robiť laici. Čím to je? Čím to je? Nie je to trápne pánom kňazom, biskupom, prelatom, kardinálom?
Mates5485 likes this.
www.youtube.com/watch Kníže Vladimír I. by měl z toho radost. :))
Určité skutečnosti unikají našim možnostem pochopení a musíme s pokorou přijímat cokoli a vycházet z Božích atributů a zjevení.... Postava Jidáše. Ano, jednoznačně postava toho, který měl svěřenou velkou odpovědnost a staral se o finanční zajištění chodu "družiny" :) Jistě to zná ten, kdo se stará o rodinu, tábory, setkání lidí, kdy musí zabezpečit nákup potravin, zajistit nájem a poplatit …More
Určité skutečnosti unikají našim možnostem pochopení a musíme s pokorou přijímat cokoli a vycházet z Božích atributů a zjevení.... Postava Jidáše. Ano, jednoznačně postava toho, který měl svěřenou velkou odpovědnost a staral se o finanční zajištění chodu "družiny" :) Jistě to zná ten, kdo se stará o rodinu, tábory, setkání lidí, kdy musí zabezpečit nákup potravin, zajistit nájem a poplatit služby nezbytné... Je to důležité... Ovšem o Jidášovi je psáno, že si občas dal něco bokem. A také s čím kdo zachází... těch třicet stříbrňáků.... Stejně tak měl představu velkého vůdce světského, než duchovního, který má jinou perspektivu.... cítil se možná oklamán Kristem..... Je to postava do které leckterý plytký židobijec může projektovat národní charakteristiku židů :) ovšem jaksi takovému človíčkovi může uniknout, že všichni vč. Krista byli Židé se vším všudy.... Takže postava Jidáše je postavou, která nevyignorovala svůj přestupek, svou zradu, ale litoval až do zoufalství.... A to zoufalství je pro mne hloubkou pochopení skutečnosti.... Jiný by třeba kašlal na výčitky, nic by nevracel a žil vesele dál.... Jidáš ale navzdory svému světskému smýšlení a "majetnictví" si sahá na život.... Ve svobodném rozhodnutí.... Nebyl oběšen, nebyl pronásledován jinými, nebyl bez citu a výčitek..... Byl ten, který zradil svého Mistra a svou rukou klesá do propasti.... Není to osoba černobílá, ale osoba s obrovským zlomem, který je vykřičníkem i otazníkem zároveň. Neházejme ho prosím ledabyle do pekla a nekonečného zatracení. Pokud to činíme účelově a jako varování je to klamné. Ponechme Bohu jeho MOC.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lola123456
pred 7 hodinami
Ježiš iba nechal Judáša v skúške s diablom, nezasiahol aby ho zastavil a Judáš zlíhal. Veď Ježiš už predtým apoštolov varoval, že satan letí na zem, aby ich preosial ako pšenicu.
Boh nepotreboval Judáša ku spáse, tá by prišla aj tak, k ukrižovaniu by došlo aj bez Judáša.

Libor Halik
pred 2 hodinami
Kdo se zastává Jidáše, sám je Jidáš. Vrána k vráně sedá. Pro @Lola123456
Zedad
Kallistratos
Zamysli se, k čemu přistupuješ s pokorou
Mates5485 likes this.
Vložím i sem a věřím, že aspoň na některé komentáře je možné reagovat, především od těch, kteří se domnívají, že AD je legitimní.... Pokud ne, pak i to je výpověď....
---->

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ NEDOČKÁM A NEBO POUHÝCH URÁŽEK A …More
Vložím i sem a věřím, že aspoň na některé komentáře je možné reagovat, především od těch, kteří se domnívají, že AD je legitimní.... Pokud ne, pak i to je výpověď....
---->

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ NEDOČKÁM A NEBO POUHÝCH URÁŽEK A ZPOCHYBŃOVÁNÍ, PAK BUDE ZŘEJMÉ, ŽE CELÁ ZÁLEŽITOST JE JEN ZINSCENOVANÉ DIVADLO. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÝ DEN.

Theodorá-Máriá

před 37 minutami
Cristiano cattolico
včera
Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:


*** Volba nového papeže probíhala za účastni různých kandidátů a nebo to bylo jen jednostranné elektronické prohlášení uskupení? Komunikovalo se dříve s kandidátem? Prosím o jeho veřejné vyjádření a aktuální postoje. Ujal se úřadu? jak byla dodržena obvyklá pravidla vycházející z praxe Východní i Západní Církve?

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

*** Jakým způsobem se na tyto kořeny dříve navázalo a jak to bylo akceptováno zúčastněnými stranami a místní církví? Aktuální stav?

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem.

*** Je možné specifikovat formu tlaku a měl své opodstatnění? Je možné přesně definovat zmiňovanou herezi a doložit prohlášení o ztotožňování a tedy synkrezi? Zcela konkrétně z ověřených zdrojů.

Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.

*** Nebylo za zrušením spíše forma neposlušnosti a revolty vůči rozhodnutí představených? Jakým způsobem pokračovalo působení v Pidihirkách, nedocházelo tam opět z dělení a vymezování se vůči basiliánům? Jaký je aktuální stav?

Na Ukrajině v roce 2006 kard. L.Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.

*** Nebyl požadavek svěcení iniciován z jiné strany? Je vůbec možné doložit svěcení. výpovědi přítomných svědků, fotodokumentace, příslušné listiny....? Jak je možné neodpověď Benedikta pasovat na tichou shodu? To je právnicky a lidsky neopodstatněné tvrzení. Existuje k němu vysvětlení? Jaké postoje papeže a příslušných biskupů následovali po "tiché shodě"? :)

V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem. V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však 1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu.

*** Celá katolická církev "sede vacante"? Kdo k tomu dospěl a o tomto rozhodl?

V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana.

*** Kdo dospěl k tomu, že je současný papež heretikem a neplatným papežem? Kdo definoval "ducha"? Jaké zkušenosti mají zúčastnění s praktickým životem v Církvi a farní obci či církevních orgánech? Mají někteří zúčastnění alespoň základní pastorační nebo misijní zkušenosti? Do jaké míry dotyční ovládají základní znalosti církevního práva nebo dogmatické teologie?

Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.


*** Kdo dospěl k samozvanému přesvědčení že tu je prorocká a apoštolská autorita? Jakým způsobem byl informován daný arcibiskup a jak se staví k článkům a výrokům daného uskupení? Proč nebylo osobní setkání? Proč nebyly naplněny obvyklé regule při volbě platné v tradicích Východu i Západu? Jak může být uplatňováno něco co postrádá rámce jak mezilidských či platných církevních ujednání. Už v samotné volbě se dostávají dotyční do polohy znevěrohodnění a pochybností, podobně jako v případě neprůkaznosti jejich biskupských svěcení.

Tímto děkuji za případné odpovědi a praktické reakce.

Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:

+ Eliáš, patriarcha (ThD.)

nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,

+ Metoděj (ThD.)

nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Markián (ThLic.)

nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Samuel (PaeDr.)

nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Timotej (ICLic.)

nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Basil (ThLic.)

nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Matěj

nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina

+ Dymytrij

nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina


vkpatriarhat.org/cz/
apredsasatoci likes this.
Zdravím mimo jiné z Motola, zdravím+ nemocné, byť to zní hrozně už to slovo zdravím :) Nemocné na těle i duchu. Mimochodem, včera mi má dobrá známá sdělila zkušenost - pracuje s nemocnými, autisty, dětmi se sníženým intelektem a také v děcáku. Jeden chlapeček se dívá na asistenta, jak utírá zadek chlapci na vozíčku a krmí ho poté sondou.... Chlapeček prohlásí - raděj bych kydal hnůj, než tomu …More
Zdravím mimo jiné z Motola, zdravím+ nemocné, byť to zní hrozně už to slovo zdravím :) Nemocné na těle i duchu. Mimochodem, včera mi má dobrá známá sdělila zkušenost - pracuje s nemocnými, autisty, dětmi se sníženým intelektem a také v děcáku. Jeden chlapeček se dívá na asistenta, jak utírá zadek chlapci na vozíčku a krmí ho poté sondou.... Chlapeček prohlásí - raděj bych kydal hnůj, než tomu klukovi utírat zadek a za chvíli - ksakru, proč ten kluk konečně nevstane a nezačne něco pořádnýho dělat!!!??? To jsou takové veselé chvilky s dětmi co to v hlavě mají malinko ponížené, ale na stranu druhou z nich letí "moudra" jako na běžícícm páse..... Ale nyní jeden komentář k tématu a ke komentáři Joske, který hanobí jak JPII, tak vše ostatní a trochu lacině vysvětluje okolnosti....

Včera bylo jedno církevní setkání, byl tam i vojenský kaplan Šabaka... Ono sdělovat trumpetovitě něco o pohanských herezích je už trochu nudné :) JP II šel na hranu za hříšníky, setkával se a ukazoval Cestu .... Ano. František jde trochu dál, dopouští se mírného převisu, kdy zařazuje do své katecheze i respekt k víře druhých... Nelze se divit, že to může budit nevoli, ovšem je třeba si připomenout, jak Církev selhala v evangelizaci Číny, kdy se misionáři inkulturizovali v otázce jídla, oblékání.... a z Centra jim to típli :) Nedošlo plně k pochopení toho, že nemůžeme do oblastí jiných kultur vyvážet komplet hot-dog náboženskou propagandu, ale umět "navázat" ... Podobné to bylo s kulty svatých, ostatky a jejich velmi častému užívání - nebylo to nic jiného než forma viditelného potlačování pohanských zvyklostí slov. a jiných národů.... Inu, nemusí se nám to líbit, ale jak říkal starý kostelník - vše ke cti a chvále Boží. To je třeba mít na zřeteli. Jinak doporučuji občas zdejším lidem i živé setkání ... třeba i s P. Šabakou. www.pastorace.cz/tematicke-texty/liturgicke-ukon… Není to krásné.... Je
---------------------------------------------------------------------
Joske
včera
Karol Wojtyla zavedl do církve mnoho pohanských herezí, mezi jinými kult matky země. Vo Frankfurte predstavia novú knihu pápeža Františka „Naša matka Zem“ Jeho padání na kolena a líbání země byla pustá modloslužba.
Mates5485
Choď si utierať svoju prdelku aj zo svojimi kolegami 🤪a neoxiduj tu mirečku. Hraj sa na svojom piesočku. Oxidant horečnaty.
ekans likes this.
Vzpomeň si na mne, až budeš nemohoucí a tu prdelku ti třeba coby nemohoucímu seniorovi někdo bude utírat :) Tehdy oceníš možná cizí ruce, když už ty tvé na klávesnici a zadek nedosáhnou ;) Tehdy oceníš možná i nejedno laskavé slovo...
ekans
víš @Stylita co jsi sem posunul?
Je to duchovný boj, ktorý teraz prebieha vo vnútri samotnej Cirkvi. Je to Kristova Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Mimo Cirkvi nieto spásy. Neboj, Boh to má pod kontrolou. Dvetisíc rokov sa ju pokúšajú zničiť a je tu doteraz. Jej hlava je Ježiš Kristus , tak čoho sa mám báť?
Mates5485 likes this.
Pekelné brány síce Cirkev nepremozu, o Ňu je postarané, ale treba si dávať pozor, aby nepremohli nás, vieš?
Určite mimo Cirkev nieto spásy. Lenže Cirkev nie je organizácia, ale organizmus.
Presne tak, je to živý organizmus a boj prebieha v duchovnej sfére nie svetskej petíciami a pod. Kto žil doteraz v modlitbe a žil vieru pravú, nezblúdi a nedá sa pomýliť, bude svedčiť o pravej viere až do krvi, kým nebude satan zhodený do priepasti dychom Ježišových úst.
Ako bolo predpovedané , vlažní budú stiahnutí do bludov, preto P. Mária stále hovorila to isté, modlite sa, aby ste obstáli.
Mates5485 likes this.
Lola123456 načo mi je teoretické kresťanstvo? Musí sa aj ruka k dielu priloží. Aj pomodliť. Aj petíciu podpísať.
Isteže, dôležité sú činy. Modlitba, pôsty a kto cíti tak , že aj petícia pomôže , je to v poriadku. Ale o tom som nepísala, lebo som si myslela, že všetkým to je samozrejme. Teda všetkým kresťanom, ktorí sú tu.
Zedad
Odprošujeme tě Pane Ježíši.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Janka S. likes this.
JBožena likes this.
MilanJan
Čím dalej od terajších biskupov, tým bližšie k BOHU.., čo sa asi môže diať v satanskom Vatikáne po intronizácii satana 29.6. 1963, niekoľko dní po voľbe homosexuálneho pápeža Pavla VI ??? www.lumendelumine.cz/index.php
apredsasatoci likes this.
moudrý Velebný pán
Poustevník likes this.
Petícia! Podpíšete! Po ovocii = skutky ich poznáte! lifepetitions.com/petition/vatican-must-re…
Roberto 55 likes this.
Paci sa mi co hovori otec Kmec a nepochybne modlitba je velmi dolezita, lebo bez modlitby nikto nemoze byt spaseny. Myslim si vsak tiez, ze "enough is enough" a treba sa rozhodne postavit a verejne vyslovit proti tomu, co sa deje na "synode" a zastavit tuto ddestrukciu Cirkvi na ktorej sa podiela aj sam Frantisek... Zacat by to mali vsetci knazi na svete a takisto aj ich biskupi, ktori este …More
Paci sa mi co hovori otec Kmec a nepochybne modlitba je velmi dolezita, lebo bez modlitby nikto nemoze byt spaseny. Myslim si vsak tiez, ze "enough is enough" a treba sa rozhodne postavit a verejne vyslovit proti tomu, co sa deje na "synode" a zastavit tuto ddestrukciu Cirkvi na ktorej sa podiela aj sam Frantisek... Zacat by to mali vsetci knazi na svete a takisto aj ich biskupi, ktori este vedia co je katolicka viera. Ide totizto o vecnu spasu ludi!
Toto už roky hovorí dohnal. A dohnal je heretik. Zaujímave!
Mates5485 likes this.
To: apredsasatoci, Co hovori Dohnal, hovori on. Co si myslim ja, hovorim za seba a snazim sa hovorit pravdu. Nie som Dohnalovec. Zaujimave! Co by sa podla vas malo robit?
Takúto situáciu nedovolili v rkc 2000 rokov. Čím to je? Čím to je?
Drvivá väčšina sa tu nesiete na vlne rkc. Určite nič proti 2000 ročnej rkc. Heretik dohnal ešte v 80.-tych rokoch poukázal a pomenoval veci Pravým menom - OKULTIZMUS. Všetci ste stekali. Potom ten istý heretik dohnal pomenoval vášich miláčikov JPII. a bergoglia - POHANMI. A opäť ste stekali. A ja hovorím: DO BUDY, VY SLEPE A BESNE PSI!!!

Cirkev nie je organizácia, ale ORGANIZMUS!
Caesar
Panna Maria v La Salete predpovedala, ze Rím stratí vieru a je to tu!
Ladislav Bajza and 2 more users like this.
Ladislav Bajza likes this.
Mates5485 likes this.
Poustevník likes this.
To čo sa odohralo vo Vatikáne je pokračovanie pohanstva, náboženského indiferentizmu a ekumenizmu. V Ríme nie je Katolícka Cirkev, ale obnovený pohanizmus. Sídli v budovách a po svete anti-Cirkev, alebo proti-Cirkev, smilnica Babylonská, toto bolo prorokované.

Ohavnosť spustošenia, už nastala, keď na schránku s Ježišom Kristom v Assissi 1986 položili sošku Budhu. Budha stelesňuje modlárstvo, …More
To čo sa odohralo vo Vatikáne je pokračovanie pohanstva, náboženského indiferentizmu a ekumenizmu. V Ríme nie je Katolícka Cirkev, ale obnovený pohanizmus. Sídli v budovách a po svete anti-Cirkev, alebo proti-Cirkev, smilnica Babylonská, toto bolo prorokované.

Ohavnosť spustošenia, už nastala, keď na schránku s Ježišom Kristom v Assissi 1986 položili sošku Budhu. Budha stelesňuje modlárstvo, ide o modlenie sa a uctievanie človeka, ktorý bol od diabla, ktorý hladal "osvietenie" skrze seba, teda nie skrze tvorcu vesmíru Svätú Trojicu.
Keď položili Dalai Lama s podporou Jána Pavla II na oltár s Bohom Ježišom Kristom sošku reprezentujúcu falošné náboženstvo a sebapoznávanie v zmysle filozofovania a "zážitkov", ktoré sú od diabla, tak ten pohanský počin nemožno nazvať inak než súčasť ohavnosti spustošenia. Idealizovať si človeka a povyšovať ho nad Boha je lesť diabla, falošné náboženstva pohanov sú od diabla. Mimo Cirkve Ježiša Krista, v ktorom centre je živý Boh Nieto spása a nemožno tvrdiť iné proti tomu.

Žalm 96:5- „lebo všetci bôžikovia pohanov sú diabli…“

1 Korinťanom 10:20
– „Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“

Žijeme na konci vekov a ľudia by si to mali uvedomiť. Pozrite si prosím dôkazny materiál usvedčujúci smilnicu Babylonu. Greckokatolícky kňazi musia odísť od smilnice Babylonu a odtrhnúť sa od falošného ekumenizmu a antipápežov po Vatikán II. František je tak otvorený odpadlík, že každému s vierou musí dojsť že je odpadlík a že nemá vieru. Nesmiete byť s ním v komunikácii. Ak viete anglicky nájdite viac na stránke vaticancatholic.com, kde nájdete vysvetlenie ku súčasnosti.

Naša Paní prorokovala v La Salette: "Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista."

Zjavenie Jána 18,4

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán,

Pozrite si dôkazy ohľadom Jána Pavla II: @KristianKeller
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Joske likes this.
Paxus
Kerul-Kmec je pravoslávny, alebo grekokatolik?
Stylita
Paxus
A on neprijme nového pápeža?Habemus papam, Habemus papam
@Paxus Byzantský Katolícky Patriarchát nemožno nasledovať, lebo sú to notorický heretici, ktorí venerujú Jána Husa a odporujú Cirkvi. Sú mimo Cirkve a vedie ich diabol. Dôkaz tu: sedevacentista.blog.pravda.sk
Mates5485 likes this.
Ten kto je mimo Cirkvi nemôže voliť pápeža. Dohnal je mimo Cirkvi. Iba robí ešte väčší zmätok .
Mates5485 likes this.
Paxus
Sedevakantista ja som srandoval, inak aj ty si mimo Cirkvi, lebo si sedevakantista
@Paxus Niesom mimo Cirkvi, som kresťan. Moja pozícia je zdokumentovaná a obhájitelná. Pri tak vážnej veci sa nesranduje. Mám vás zato, že ste provokatér. Vyznávate koho a akú pozíciu zastávate?
Mates5485 likes this.
A čo počujete bratia rímskokatolíci od Ducha Svätého teraz, po takýchto správach? Lebo v mojom srdci je obvyklý pokoj, nebojím sa o Cirkev. Osobne ten pohanský rituál nechápem ako synkretizmus, lebo ukážku predviedli americkí indiáni, a nie naši, ktorí tam boli len ako prizerajúci sa.
Aj tento jedovatý šíp pohoršenia nad stavom Cirkvi (ktorú odlúčení kresťania nazývajú apokalyptickou Smilnicou) …More
A čo počujete bratia rímskokatolíci od Ducha Svätého teraz, po takýchto správach? Lebo v mojom srdci je obvyklý pokoj, nebojím sa o Cirkev. Osobne ten pohanský rituál nechápem ako synkretizmus, lebo ukážku predviedli americkí indiáni, a nie naši, ktorí tam boli len ako prizerajúci sa.
Aj tento jedovatý šíp pohoršenia nad stavom Cirkvi (ktorú odlúčení kresťania nazývajú apokalyptickou Smilnicou) sa u vás dúfajme minul cieľa a vytrváte pevní vo viere až do konca, pokým nepríde Pán!
Kallistratos likes this.
Stylita
Viděl jsem, jak sošku nesli kardinálové, resp. celou tu loďku. Na té loďce byla ta pohanská soška jakési těhotné bohyně. Má to být soška bohyně Země, Pachamamy. Tento kult je rozšířen v Jižní Americe.
Stylita
To je zvláštne, že sa toho kultu dotýkali aj niektorí z našej vrchnosti. Z vyššieuvedenej relácie o. Kmeca nič také nevyplývalo, takisto RVat aktuálne o niečom takom neinformuje.
Takže uvidíme, ako sa to časom vykryštalizuje.
Stylita
The Synod for the Amazon opened with a procession from St Peter’s Basilica, out into the Square, through the Arch of the Bells, and into the Synod Hall. There, Pope Francis opened the proceedings with a discourse in Spanish in which he spoke of the Synod as having four dimensions: pastoral, cultural, social, and ecological.

www.catholicnewsworld.com/2019_10_08_archive.html
ta fotka je z toho …More
The Synod for the Amazon opened with a procession from St Peter’s Basilica, out into the Square, through the Arch of the Bells, and into the Synod Hall. There, Pope Francis opened the proceedings with a discourse in Spanish in which he spoke of the Synod as having four dimensions: pastoral, cultural, social, and ecological.

www.catholicnewsworld.com/2019_10_08_archive.html
ta fotka je z toho webu
Mal by som tu podotknúť, že pápež František má trochu zvláštny, svojský výklad Písma (všimol som si to už pred rokmi) - ale nikto ho nikdy v tomto neusmernil, nikto si to vo Vatikáne nevšimol. (?) Napríklad aj v týchto jeho slovách je to vidno, keď evanjeliové podobenstvo o rozsievačovi použil neobvyklým, myslím že nesprávnym spôsobom:
www.vaticannews.va/…/papez-hovoril-s…
Paxus
Ale, ale kokso, František hovorí presne ako sv. Ján Pavol II.
Paxus
Dobre vás tie médiá nalamujú
One more comment from Paxus
Paxus
Pravda, Gloria tv je špičkový expert, tu sa nalamujú aj najvernejší
Pozri sa sem - GTV tu má prevzaté videjko; Vatican news to zaznamenal, i keď na jeho SK stránke to nevidno, resp. som to nezbadal:
Pohan František: "My čarodejnice sme veľmi šťastné"
Čo si o tom myslieť? Ja si nemyslím nič, zatiaľ ma to nepripravilo o pokoj a vieru.
Paxus
Musel by si tam byť a tam sa spýtať, alebo čerpať z prvej ruky z našich stránok, tam to vysvetlia. Nenechávajme to vysvetľovať nepriateľom, oni to vysvetľujú po svojom. Tu načerpaj, toto kukni:www.tvlux.sk/archiv/play/21132
Paxus
ďakujem, teraz to nebudem pozerať, má to 23 minút a idem už pomaly spať. Počkám kým sa mi to uleží, budem sa modliť, aby som lepšie chápal tieto udalosti v "tábore svätých a Bohom milovanom meste".
Vieš, som zvyknutý na všeličo, pozerám sa na súčasnosť z perspektívy celých dejín Cirkvi. Problémy boli aj hlboko v minulosti a veľa slabých preto odišlo. Verím že my sa k tomu neslávnemu radu …More
Paxus
ďakujem, teraz to nebudem pozerať, má to 23 minút a idem už pomaly spať. Počkám kým sa mi to uleží, budem sa modliť, aby som lepšie chápal tieto udalosti v "tábore svätých a Bohom milovanom meste".
Vieš, som zvyknutý na všeličo, pozerám sa na súčasnosť z perspektívy celých dejín Cirkvi. Problémy boli aj hlboko v minulosti a veľa slabých preto odišlo. Verím že my sa k tomu neslávnemu radu odlúčených nepripojíme.
Stylita, spomeň si ako Cirkev premenila pohanský Slnovrat na Vianoce, nech niečo podobné urobí aj u týchto domorodcov; tá ich loďka nech symbolizuje Cirkev, tá tehotná žena najsvätejšiu Pannu, atď. Ale to už nechajme na misionárov.
Zapadniar, to len ty si vysvetluješ, že tá žena je Panna Mária, ale domorodci ešte pred narodením Panny Márie už túto "rodiacu ženu" si uctievali ako bohyńu, resp.Stvoriteľa.

Panna Mária nie je Stvoriteľ. Ináč to je problem aj amerických domorodcov, ked namiesto toho, aby Pannu Máriu videli ako Sprostredkovatelku Božích milostí, tak o Ježiša Krista (Jeho Evanjelium) sa nezaujimaju, a napokon …More
Zapadniar, to len ty si vysvetluješ, že tá žena je Panna Mária, ale domorodci ešte pred narodením Panny Márie už túto "rodiacu ženu" si uctievali ako bohyńu, resp.Stvoriteľa.

Panna Mária nie je Stvoriteľ. Ináč to je problem aj amerických domorodcov, ked namiesto toho, aby Pannu Máriu videli ako Sprostredkovatelku Božích milostí, tak o Ježiša Krista (Jeho Evanjelium) sa nezaujimaju, a napokon ani o Pannu Máriu (Jej posolstvá) ale len o jej sochu v domacnosti.

Robia to iste ako so sochou Pacha mama, tancuju okol nej, spievaju jej, ... ale čo chce, tak to ich nezaujima. Hlavne, že maju nejaku podobu-prostriedok na to, aby sa zabavali

Toto sa môže stať aj nám, ked mame doma sochy Svätých... ale Ich posolstvá ako žiť by nás nezaujimali
Mates5485
Západniar ty o čom tu točíš za nezmysly ? Koľko nickov ešte vymeníš ? Kokso pred tým nestačilo ?
To je totálny odpad od viery. Rím a Vatikán odpadol od pravej skutočnej viery a stáva sa sídlom antikrista. To varovala Panna Mária v zjáveniach mnohých.
Také blbosti písať ako ty tak to je fakt choré na hlavu,že loďka symbolizuje cirkev a soška nahej ženy pannu Máriu. Tebe úplne preskočilo ? Sa …
More
Západniar ty o čom tu točíš za nezmysly ? Koľko nickov ešte vymeníš ? Kokso pred tým nestačilo ?
To je totálny odpad od viery. Rím a Vatikán odpadol od pravej skutočnej viery a stáva sa sídlom antikrista. To varovala Panna Mária v zjáveniach mnohých.
Také blbosti písať ako ty tak to je fakt choré na hlavu,že loďka symbolizuje cirkev a soška nahej ženy pannu Máriu. Tebe úplne preskočilo ? Sa zobuď zo zimného spánku a daj si facku prosím ťa.

západniar

pred 60 minútami

Stylita, spomeň si ako Cirkev premenila pohanský Slnovrat na Vianoce, nech niečo podobné urobí aj u týchto domorodcov; tá ich loďka nech symbolizuje Cirkev, tá tehotná žena najsvätejšiu Pannu, atď. Ale to už nechajme na misionárov.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
apredsasatoci likes this.
Keď nechápete zmysel jednoduchého komentáru, ako pochopíte Božie Slovo?
Ešte raz; pomyslel som si, ako jehovisti neoslavujú Vianoce, pretože ich považujú za cirkevný, ľudský výmysel. Vraj tento náš kresťanský sviatok sa iba vyvinul z pohanského Slnovratu a teda ho nehodno sláviť. Podobná analógia, ako u vzniku Vianoc, mi teraz napadla s týmto indiánskym pohanským sviatkom, teda či by tam …More
Keď nechápete zmysel jednoduchého komentáru, ako pochopíte Božie Slovo?
Ešte raz; pomyslel som si, ako jehovisti neoslavujú Vianoce, pretože ich považujú za cirkevný, ľudský výmysel. Vraj tento náš kresťanský sviatok sa iba vyvinul z pohanského Slnovratu a teda ho nehodno sláviť. Podobná analógia, ako u vzniku Vianoc, mi teraz napadla s týmto indiánskym pohanským sviatkom, teda či by tam misionári nevedeli inkulturovať evanjelium a premeniť ono pohanstvo na kresťanskú vieru. Pôvodná indiánska symbolika, ako sme ju mohli vidieť, by mohla procesu prijatia radostnej zvesti napomôcť...
PS: Môžem prepokladať že ani teraz nebudem pochopený, ale to už nie je môj problém.
Môj problém je, že s menej chápavými ľuďmi plnými predsudkov, tu vstupujem do diskusie a neviem sa nikdy poučiť...
Kallistratos and one more user like this.
Kallistratos likes this.
Paxus likes this.
Napsal jsi to velmi hezky: Môj problém je, že s menej chápavými ľuďmi plnými predsudkov, tu vstupujem do diskusie a neviem sa nikdy poučiť...

Je třeba se na to dívat z jiného úhlu - mnohem horší je odolat chválení a vyhlazování hlavičky :) A proto, když tě někteří lumpové protěžují a jiní nelumpové zase jsou ochotni diskutovat a reagovat je vše v pořádku. Nejhorší je prázdnota, plytkost, …More
Napsal jsi to velmi hezky: Môj problém je, že s menej chápavými ľuďmi plnými predsudkov, tu vstupujem do diskusie a neviem sa nikdy poučiť...

Je třeba se na to dívat z jiného úhlu - mnohem horší je odolat chválení a vyhlazování hlavičky :) A proto, když tě někteří lumpové protěžují a jiní nelumpové zase jsou ochotni diskutovat a reagovat je vše v pořádku. Nejhorší je prázdnota, plytkost, nezájem, sebeuspokojení a tupá indoktrinace. To je duševní smrt :) Takže vzhůru do života, je krásný, krátký, strašlivý i opojný zároveň. Prožít ho co nejlépe podle svého přesvědčení je to nejlepší co může člověk udělat. Ber to tak, že mnoho lidí má i mindráky, zlé úmysly, falešné přesvědčení, vztahy nebo práci mají v troskách a nebo obyčejně druhým závidí a nebo vyčítají životu i společnosti že se jim právě něco nezdařilo. Prostě strádají a neuměli a neumí se s tím vyrovnat... Tím pádem se svému okolí i jakýmkoli způsobem mstí a nebo smýšlejí negativně a doslova destruktivně. Že poškozují ve finále sami sebe jim asi nedocvakne nikdy. Takže neboj, nemáš problém, mají ho většinou ti druzí... :)
Stylita
www.youtube.com/watch
Zde je celý záznam rituálu. Účastní se ho přímo františkán klanící se pohanským soškám-modlám. Celý rituál byl připraven a proběhl ve Vatikánu. Když někdo pozve k sobě na zahradu modláře, ti vykonají rituál a kouká se na to ze židličky, tak na tom nemá podíl?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.
@západniar je falošný zaslepenec a so sebou chce zobrať aj ďalších. Démonsky klamár, ktorý obhajuje neobhájitelné. Uctievali falošného boha s pozvaním Vatikánu a za dozoru odpadlíka antipápeža Františka. Kto to popiera je proste démonsky klamár a nepriateľ pravdy. Západniar je falošný diablov sluha, ktorý chce silou mocou udržať nerozhodných ľudí vo Vatikán II sekte, ekumenickej smilnici.

(Rok …More
@západniar je falošný zaslepenec a so sebou chce zobrať aj ďalších. Démonsky klamár, ktorý obhajuje neobhájitelné. Uctievali falošného boha s pozvaním Vatikánu a za dozoru odpadlíka antipápeža Františka. Kto to popiera je proste démonsky klamár a nepriateľ pravdy. Západniar je falošný diablov sluha, ktorý chce silou mocou udržať nerozhodných ľudí vo Vatikán II sekte, ekumenickej smilnici.

(Rok 2017)
Mates5485 likes this.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.