03:20
Grzegorz Braun: nie zdążacie z załadowaniem taczek...More
Grzegorz Braun: nie zdążacie z załadowaniem taczek...