sekciapm
44.5K
johnfrax
Pridal som pod toto video oficiálne stanovisko Cirkvi bez akéhokoľvek môjho komentáru.
Je to zakázané spoločenstvo,ale nik nebol vylúčený z Cirkvi,
Citujem aj iný pohľad z dokumentu...
****
I kritici priznávajú hnutiu pozitívne pôsobenie najmä počas totalitného režimu a úprimnú túžbu
po autentickom kresťanskom živote. Nazaret sa snažil uskutočňovať to, k čomu cirkev vyzýva veriacich:
osobný vzťah…
More
Pridal som pod toto video oficiálne stanovisko Cirkvi bez akéhokoľvek môjho komentáru.
Je to zakázané spoločenstvo,ale nik nebol vylúčený z Cirkvi,
Citujem aj iný pohľad z dokumentu...
****
I kritici priznávajú hnutiu pozitívne pôsobenie najmä počas totalitného režimu a úprimnú túžbu
po autentickom kresťanskom živote. Nazaret sa snažil uskutočňovať to, k čomu cirkev vyzýva veriacich:
osobný vzťah k Biblii, život v spoločenstve, skromnosť, meditáciu, orientáciu na rodinu ,
ochotu riadiť sa kresťanskými zásadami napriek riziku nepochopenia (Gális, 2005).
Ďalším prínosom hnutia bola i duchovná literatúra, ktorej bolo v období jeho vzniku a nasledujúcich
desaťročiach nedostatok. Kolovali po celom Slovensku, formovali rehoľníkov a kňazov
v seminároch. V tom čase to bolo niečo, čo bolo naozaj moderné, čo malo vietor v plachtách (Kolková,
2005).
Dobre myslená idea stroskotala na konkrétnych ľuďoch. Niektorí kňazi netransparentne nakladali
s peniazmi, ozývali sa hlasy, že polovicu výnosu farských zbierok odvádzali na svoje ciele, nákupy
drahých áut a dovoleniek. Nemožno tvrdiť, že všetci kňazi hnutia sa dopúšťali všetkých týchto
chýb, v hnutí existovala dobrá vôľa i obetavosť. Nedostatky však boli tak rozšírené a vážne, že sa
stali charakteristikou hnutia – hnutia s charakteristickými prvkami sekty.
11/13
--------------------------------
Nepripájam sa k tu kritizujúcim,ktorí sa postojom,ktorý nie je v kresťanskom duchu vyjadrujú k tomu spoločenstvu.
Oni sami by mali prehodnotiť svoj tvrdý postoj a nepodporovať spoločenstvo iné,mimo Katolícku Cirkev a to sektu A. Dohnala.
sekciapm
Uvedené video bolo pridané na základe požiadavky občianskeho združenia PV ZPKO ako poďakovanie pani Zimanovej členky PV ZPKO pri príležitosti jej narodenín. Poznámka: Otec pani Zimanovej bol v 50, rokoch popravený komunistickým režimom a matka odsúdená v vysokému trestu.
johnfrax
Doplním materiál...
---------
Extrémy v hnutí Nazaret
Psychická manipulácia
Duchovné vedenie systematicky smerovalo k zlomeniu osobnosti človeka. Z dokonale vedených
ľudí sa napokon stávali ľudské trosky, ktoré sa neodvážia samostatne myslieť, hovoriť, konať, ale
„dobrovoľne“ vykonávajú všetko podľa pokynov duchovného vodcu.
www.integra.fost.sk/clanky/extremyNazaret.pdfMore
Doplním materiál...
---------
Extrémy v hnutí Nazaret

Psychická manipulácia
Duchovné vedenie systematicky smerovalo k zlomeniu osobnosti človeka. Z dokonale vedených
ľudí sa napokon stávali ľudské trosky, ktoré sa neodvážia samostatne myslieť, hovoriť, konať, ale
„dobrovoľne“ vykonávajú všetko podľa pokynov duchovného vodcu.

www.integra.fost.sk/clanky/extremyNazaret.pdf
Anton Selecký
Prosím vás, rozmyslite si, čo sem vôbec dávate.
cizmarik.blog.sme.sk/…/Benovci-su-zaka…More
Prosím vás, rozmyslite si, čo sem vôbec dávate.

cizmarik.blog.sme.sk/…/Benovci-su-zaka…