SYNTETICKÁ DNA, ALEBO AKO NEPOZOROVANE A NATRVALO ZMENIŤ ĽUDSKÚ DNA

DNA sa dá vyrobiť synteticky a môžu sa do nej zapisovať údaje. Bezchybne funguje aj načítanie a cielené „vpašovanie“ údajov do syntetickej DNA. S …
Marieta Ria
Za tie CRISPR genetické nožnice boli minulý rok udelené 2 Nobelové ceny... strašné zneužívanie vedy na manipulácie s ľuďmi a ich vedomím ... a za všetkým nesmie chýbať Gates!