Libor Halik
107.6K
rema48
Z té otázky jsem pochopila, že se vede jiný dialog! A stačila mi na vyhodnocení, že máte soukromý dialog, ve kterém nejsem předmětem. A již se mi nic nezdá!
rema48
Ani nevím, je to dojem z nepochopení textů po sobě jdoucích..a nic to neznamená, jen jsem tomu chtěla porozumět. A teď jste mi dal jasně najevo, že zdá se, je vše úplně jinak! Díky!
One more comment from rema48
rema48
Chápu dobře, že jsem ztotožněna s nějakým Monkem? To by bylo překvapivé, kdopak to je, prosím? Ale pokud se mýlím, nechápu ty dialogy a reakce, je možné mi to vysvětlit? Děkuji předem zině a archetypovi!
johnfrax
Jozefínko,moje meno tu nie je tajomstvo,vaše sestry i niektorí bratia ma tu poznajú,ešte keď neboli úplne zvedení,sme spoločne prispievali na Magnificate.sk.
Myslím,že ste nemuseli dlho pátrať,ale mohli ste sa opýtať,uľahčil by som vám to.
Ak pôjdete okolo,stavte sa na kávu.
Hosť do domu,Boh do domu,tak sa u nás hovorí.More
Jozefínko,moje meno tu nie je tajomstvo,vaše sestry i niektorí bratia ma tu poznajú,ešte keď neboli úplne zvedení,sme spoločne prispievali na Magnificate.sk.

Myslím,že ste nemuseli dlho pátrať,ale mohli ste sa opýtať,uľahčil by som vám to.
Ak pôjdete okolo,stavte sa na kávu.
Hosť do domu,Boh do domu,tak sa u nás hovorí.
rema48
Zině ...To je jistě žert, snad by Vás nanepadlo, že bych mohla na bratra Halíka myslet jinak než na bratra? Čekám na Vás, je pouze výzva k dialogu. A pokud jsem vzbudila vážně něco jiného a někoho pohoršila, tak to se opravdu omlouvám!
rema48
Bratru Halíkovi....Bratře, co Vás tolik uchvacuje na tvrdosti těchto dnes už vzdálených bratří? Nacházíte s nimi povahovou podobnost nebo spirituální? Myslíte si opravdu, že jenom Pravda sama a to bez Lásky a Milosrdenství může plodit něco požehnaného? Svět by byl plný krve a strachem obrácených! Víte, já vidím také spoušť, ale nemyslím si, že jsem sama, kdo ji vidí...je to sám Bůh, …More
Bratru Halíkovi....Bratře, co Vás tolik uchvacuje na tvrdosti těchto dnes už vzdálených bratří? Nacházíte s nimi povahovou podobnost nebo spirituální? Myslíte si opravdu, že jenom Pravda sama a to bez Lásky a Milosrdenství může plodit něco požehnaného? Svět by byl plný krve a strachem obrácených! Víte, já vidím také spoušť, ale nemyslím si, že jsem sama, kdo ji vidí...je to sám Bůh, který má zájem. On je přeci víc zaangažovaný než my dokážeme pochopit. Poukazuji na tuto pravdu záměrně...jsme spolupracovníky, ale v podřízeném postavení, nedokážeme svět, lidi, mechanismy, ani svůj život učinit takovými, jak jsou naše nejdokonalejší vize. Copak s tím zkušenost nemáte, že se věci nedějí "jak by měly"? Jste jeden z mála sympatizantů této formy "nápravy" církve, i když se takto profilujete nějak mi do toho nesedíte. Vnímám to vaše srdce, ducha úplně jinak. Vy jste horlivý a to je vynikající platforma obdržet milost, dar poznání Lásky. Co když Pán touží spíše po Vás, po Vaší víře v Jeho skutečnost a po hlubším setkání s Ním? ......Čekám na Vás!
One more comment from rema48
rema48
Zní to jako pravda, pravda, ale nemilosrdná - to je mé subjektivní prožívání při čtení těchto listů. Není tam mnoho naděje jen odsouzení, když se nepodaří vše podle zákona hříchu a obrácení. Víte, co mě jediné drží v návratech k Bohu?..Láska, ubezpečování, že jsem milovaná a na tom základě se v srdci ozývá touha následovat, a to právě kvůli Němu, mému osobnímu Příteli a Lásce. …More
Zní to jako pravda, pravda, ale nemilosrdná - to je mé subjektivní prožívání při čtení těchto listů. Není tam mnoho naděje jen odsouzení, když se nepodaří vše podle zákona hříchu a obrácení. Víte, co mě jediné drží v návratech k Bohu?..Láska, ubezpečování, že jsem milovaná a na tom základě se v srdci ozývá touha následovat, a to právě kvůli Němu, mému osobnímu Příteli a Lásce. Věřte mi, že podle slov, které se tu bez komplexnosti lidského života a toho všeho, čím člověk prochází a čím se má stát, bych já ubohá žena nemohla být nikdy spasená, já bych se tam nedokázala svým vlastním obrácením dostat - do toho ideálu dobré křesťanky s nabytou a realizovanou Pravdou. To není pro mne, já i ve své touze milovat Boha potřebuji nutně pomoc Lásky, soucitu, milosrdenství a času. Ach bratři, milujte nás a dejte nám více!
MichalB
Dobrý den,
děkuji za tyto texty a za různé souvislosti ať v nich nebo v komentářích, a i v dalších komentářích, které jsou pod různými příspěvky........
Věřím v Kristova slova, která napsal Jan 8,32 "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ ........... Proto jsem rád, když se nikdo neumlčuje a nic se nemaže, ............. (jak moc jsme někdy ve shodě s Kristovým evangeliem, kdy se …More
Dobrý den,
děkuji za tyto texty a za různé souvislosti ať v nich nebo v komentářích, a i v dalších komentářích, které jsou pod různými příspěvky........
Věřím v Kristova slova, která napsal Jan 8,32 "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ ........... Proto jsem rád, když se nikdo neumlčuje a nic se nemaže, ............. (jak moc jsme někdy ve shodě s Kristovým evangeliem, kdy se snažíme druhým ukazovat cestu k "pravdě" je na svědomí každého z nás.........
Souhlasím i s postupem, když někdo má výhrady k myšlenkám, názorům postupům druhého, že o tom nemlčí a dá mu to na srozuměnou, a dá mu možnost se vyjádřit, případně aby mohl poznat kde se mýlil, případně díky této konfrontaci sám může najít svůj omyl............
V souvislosti se spoustou listů, které (jak si říkají) Synod biskupů UPHKC píše a podle všeho i opravdu rozesílá biskupům, kněžím, politikům, papeži mě napadá, zda dostávají nějaké odpovědi, zda se k těmto dopisům papež, či ostatní oslovení nějak vyjadřují..... Na jejich stránkách jsem tyto odpovědi zatím nezaznamenal. Také nevím jestli vůbec papež nějak reaguje .............
Prosím i o případné reakce i na můj e-mail: Marshal.michal(a)seznam.cz protože ve spoustě příspěvků, které zde přibývají, se někdy neorientuji a nemám sílu vše pročíst......
Předem moc děkuji
Michal
johnfrax
Pán Ježiš učí na vrchu
Neprivedú duše k Bohu takí kňazi,
ktorí ich nedobývajú trpezlivou,
pokornou a milujúcou láskavosťou,
ale sú ako ozbrojení bojovníci, vrhajúci sa do zúrivého útoku
a kráčajúci proti dušiam s násilnou nezmieriteľnosťou…
***
Ó, úbohé duše!
Keby boli sväté, nepotrebovali by vás,
kňazov, aby sa dostali k Svetlu.
Mali by ho už v sebe.
Keby boli spravodlivé, nepotrebovali …More
Pán Ježiš učí na vrchu
Neprivedú duše k Bohu takí kňazi,
ktorí ich nedobývajú trpezlivou,
pokornou a milujúcou láskavosťou,
ale sú ako ozbrojení bojovníci, vrhajúci sa do zúrivého útoku
a kráčajúci proti dušiam s násilnou nezmieriteľnosťou…
***
Ó, úbohé duše!
Keby boli sväté, nepotrebovali by vás,
kňazov, aby sa dostali k Svetlu.
Mali by ho už v sebe.
Keby boli spravodlivé, nepotrebovali by vás, sudcov,
aby ich udržala na uzde spravodlivosť, už by ju mali v sebe.
Keby boli zdravé, nepotrebovali by liečiteľa.
Buďte preto tichí.
Nenúťte duše utekať.
Priťahujte ich láskou, lebo tichosť je láska,
podobne ako je láska i chudoba v duchu.
Ak budete tichí, dostanete zem do dedičstva
a prinesiete Bohu toto miesto,
ktoré predtým patrilo diablovi, pretože vaša tichosť,
ktorá je okrem lásky i pokorou,
zvíťazí nad nenávisťou a pýchou zničiac v dušiach podlého kráľa pýchy
a nenávisti.
A svet bude váš, to znamená Boží, lebo vy budete tí spravodliví,
ktorí uznáte Boha ako absolútneho Pána stvorenia,
ktorému treba vzdávať chválu, dobrorečenie
a odovzdať mu všetko, čo je jeho.

😇 😇 😇
Libor Halik
Ti, kteří dnes propagují vraždy nenarozených dětí – umělé potraty (aborty), vraždy neproduktivních a nepohodlných lidí – eutanázii, masovou genocidu celých oblastí – tzv. redukci obyvatel, se pokrytecky pohoršují nad spravedlivým a pro okolí výchovným středověkým trestem smrti pro homosexuály. Cílevědomě však legalizují morální zvrhlost, která se šíří jako epidemie a roznáší smrt (…More
Ti, kteří dnes propagují vraždy nenarozených dětí – umělé potraty (aborty), vraždy neproduktivních a nepohodlných lidí – eutanázii, masovou genocidu celých oblastí – tzv. redukci obyvatel, se pokrytecky pohoršují nad spravedlivým a pro okolí výchovným středověkým trestem smrti pro homosexuály. Cílevědomě však legalizují morální zvrhlost, která se šíří jako epidemie a roznáší smrt (šíření AIDS, hepatitidy, sebevraždy), u zatvrzelých i smrt věčnou.