Orędzia
1.1K

UWAGI WIZJONERKI LUZ DE MARÍA NA NA OBECNY CZAS DZIAŁANIA DUCHA ŚWIETEGO DO ORĘDZIA ANIOŁA BOŻEGO Z 04.03.21-Przeżywamy szczególny czas, czas, którego nigdy nie widziano od czasu odkupienia ludzkości. I właśnie w tym czasie, w erze Ducha Świętego, musimy się uświęcić

Bracia i siostry:

Święty Michał Archanioł przemawia do naszych dusz w swojej wierności Bogu. Przemawia do każdego z nas, ponieważ człowiek nie chce uznać realności tego przełomowego momentu w historii ludzkości.

Jesteśmy częścią pokolenia, które doświadczyło, jak jego rzeczywistość zmienia się z chwili na chwilę i jak ta zmiana przybiera niewyobrażalne i możliwe do wyobrażenia wymiary.

Święty Michał Archanioł chce, abyśmy w tym czasie nieustannie odnawiali i umacniali naszą wiarę. Chce, abyśmy go nie stracili i nie budowali go na mocnym fundamencie składającym się z mądrości pism świętych, które będą trwać wiecznie i nigdy się nie zmienią.

Przypomina nam również o miejscach schronienia, ale nie ma nas przerażać. Takim schronieniem może być każdy dom poświęcony Najświętszym Sercom, w którym żyje się miłością Chrystusa, a naszą Najświętszą Matką jest przykład. Ale zanim zaczniemy myśleć o szukaniu schronienia w miejscach schronienia, musimy się nawrócić i zawsze włożyć w nasze życie miłość i miłość Boga.

Przeżywamy szczególny czas, czas, którego nigdy nie widziano od czasu odkupienia ludzkości. I właśnie w tym czasie, w erze Ducha Świętego, musimy się uświęcić i aby zostać uświęceni, musimy najpierw przejść przez ogień. Prośmy o łaskę wytrwałości.

Amen.