Petr Němec
Ano, ty Vaše komentáře u každého příspěvku, p. Lutherová, jsou důkazem toho, že potřebujete odbornou pomoc! Jinak to nevidím!
ekans
nejenom ona, je oběť charismatiků, je jich zde celá řádka, na tuto nemoc je dobá pořádná nakládačka
Samson1
Lutherová potřebuje potřebuje pomoc od exorcisty.
Samson1
Ekans Můžeš říci svůj názor na Tridentský koncil a bulu Pia V a tímto. Tridentský koncil je ekumenický a byla ustanovena Mšech věků s dodatky, že ji nikdo nemůže rušit a nějakým způsobem omezovat kněze používání tohoto misálu a NOM, dílo zednáře a protestantů. VII byl svolán jako ekumenický a koncil ekumenický je nadřazen pastoračnímu, protože ekumenický koncil definuje pravdy víry, což …More
Ekans Můžeš říci svůj názor na Tridentský koncil a bulu Pia V a tímto. Tridentský koncil je ekumenický a byla ustanovena Mšech věků s dodatky, že ji nikdo nemůže rušit a nějakým způsobem omezovat kněze používání tohoto misálu a NOM, dílo zednáře a protestantů. VII byl svolán jako ekumenický a koncil ekumenický je nadřazen pastoračnímu, protože ekumenický koncil definuje pravdy víry, což pastorační nemůže. Jinak kdybych věřil papeži všechno, tak si letím pro vakcínu.
Odmítání koncilu je proti Duchu svatému
Papež v dopise konstatoval, že je zarmoucen zneužíváním liturgického slavení „na jedné i druhé straně", ale také že je zarmoucen „instrumentálním používáním Missale Romanum z roku 1962, které se stále více vyznačuje rostoucím odmítáním nejen liturgické reformy, ale i II. vatikánského koncilu s nepodloženým a neudržitelným tvrzením, že zradil tradici a 'pravou církev'“. Pochybovat o koncilu, vysvětluje František, „znamená pochybovat o samotných úmyslech Otců, kteří na ekumenickém koncilu slavnostně uplatnili svou kolegiální moc cum Petro et sub Petro, a nakonec pochybovat o samotném Duchu svatém, který vede církev“.
ekans
ozval se ten, který tu nakládačku potřebuje víc než pí. Eva oba začínali u Dohnala
Samson1
Ekans, nakládačku potřebuješ i ty v prvé řadě. 😊 Diskutuj slušně. Já se ptal na toto: ikatolici.cz/quo-primum-bulla-sv-pia-v/ A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná. Můj dotaz byl, zda zavedením NOM nebyl splněn skutek…More
Ekans, nakládačku potřebuješ i ty v prvé řadě. 😊 Diskutuj slušně. Já se ptal na toto: ikatolici.cz/quo-primum-bulla-sv-pia-v/ A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná. Můj dotaz byl, zda zavedením NOM nebyl splněn skutek, pro latae sententiae

Za porušení nařízení v bule nejsou stanoveny světské sankce, avšak Pius V. hovoří o trestech Božích, ve smyslu latae sententiae.spolu s ní byly zachovány i formy mše, které byly starší 200 let (např. dominikánský, ambrosiánský či mozarabský ritus).[1]Vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla.— Quo primum[3]
ekans
tvůj trest spočívá v tom že jsi charoš