Clicks1.8K
mk2017
11
Ustawa przegłosowana, teraz tylko formalności i koniec wolności. youtube.com/…aND41QEDxw6R1PP6nvpFeHvBe6a4xEMore
Ustawa przegłosowana, teraz tylko formalności i koniec wolności.

youtube.com/…aND41QEDxw6R1PP6nvpFeHvBe6a4xE
Tymoteusz
Informacja dla wolnych Polaków.

Zanim przepisy ustawy wejdą w życie (ta ustawa musi znaleźć się w Dzienniku Ustaw, żeby była obowiązującą) minie ok. 2 tygodni, czyli przez te ok. 2 tygodnie policja i sanepid nie mają prawa nas (nienoszących maseczek) karać...
fartuszniak leszek
Lista głosujących posłów w sprawie kowidowej ustawy, a właściwie dyktatury pod pretekstem zwalczania kowida.
Jak to przewrotnie nazwali:
"Ustawa dotycząca przeciwdziałania i zwalczania COVID-19"

=> sejm.gov.pl/…Posiedzenia=19&NrGlosowania=75

Posłowie, którzy NIE poparli ustawy zniewalającej Polaków pod pretekstem zwalczania kowida.
PIS
Siarkowska Anna Maria

KUKIZ-15
Tyszka Stanisław

More
Lista głosujących posłów w sprawie kowidowej ustawy, a właściwie dyktatury pod pretekstem zwalczania kowida.
Jak to przewrotnie nazwali:
"Ustawa dotycząca przeciwdziałania i zwalczania COVID-19"

=> sejm.gov.pl/…Posiedzenia=19&NrGlosowania=75

Posłowie, którzy NIE poparli ustawy zniewalającej Polaków pod pretekstem zwalczania kowida.
PIS
Siarkowska Anna Maria

KUKIZ-15
Tyszka Stanisław

Konfederacja
Berkowicz Konrad
Braun Grzegorz
Dziambor Artur
Kamiński Krystian
Korwin-Mikke Janusz
Sośnierz Dobromir
Tuduj Krzysztof
Urbaniak Michał
Winnicki Robert
fartuszniak leszek
W tym projekcie ustawy kowidowej jest taki wpis:
Art. 15. ...
„13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”;
3) po art. 46ba dodaje się art. 46bb w brzmieniu:
„Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, …
More
W tym projekcie ustawy kowidowej jest taki wpis:
Art. 15. ...
„13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”;
3) po art. 46ba dodaje się art. 46bb w brzmieniu:
„Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.2)).”;
---
Art.135.
Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,
podlega karze grzywny.

---
To jest jakiś przewrotny prawniczy bełkot, bo z przepisu o karze zrobiono "dobro".
Jeżeli tak ma być, to już mamy początek tworzenia apokaliptycznego prawa:
Nie mając maseczki "zakrytego ust i nosa - stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży".
Czyli zachęca się sprzedawców w sklepach, by odmawiali sprzedaży klientom bez maseczek i nie spodka ich za to kara.

Apokalipsa św. Jana 13:17
,,i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia."
Bos016
Banda Czworga gra w jedną trąbkę, jak zawsze.
ObjawieniaOlawskie.pl
Na tych ludziach, w zdecydowanej większości niepolskiego pochodzenia a najczęściej do tego masonach ciąży Klątwa Boża!
Zapraszam do lektury wpisu na ten temat:

Klątwa Boża na posłów głosujących za „ustawą cowidową”!
YacentY
Bardzo brzydko to wygląda „obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”.
jac505
Nie wiemy ile jeszcze pożyjemy, czy zdążymy zdemaskować te gigantyczne kłamstwa. Zamiast remontować mieszkanka, domki zacznijmy remontować, oczyszczać nasze dusze na spotkanie z Panem ! Panie Jezu przyjdź !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nas obowiązuje Prawo Boże! Jeśli prawo świeckie nie zgodne jest z Przykazaniami Bożymi nie powinniśmy go przestrzegać! Noszenie masek jest przeciw 5 Przykazaniu Bożemu!!! Jest to narażanie się na chorobę i niszczenie zdrowia przez brak dostępu powietrza i wdychanie do płuc wszystkich, bakterii, wirusów , grzybów i pleśni!!!
Oprócz tego maska na twarzy w Kościele jest to obraza Boga i świadczy o …More
Nas obowiązuje Prawo Boże! Jeśli prawo świeckie nie zgodne jest z Przykazaniami Bożymi nie powinniśmy go przestrzegać! Noszenie masek jest przeciw 5 Przykazaniu Bożemu!!! Jest to narażanie się na chorobę i niszczenie zdrowia przez brak dostępu powietrza i wdychanie do płuc wszystkich, bakterii, wirusów , grzybów i pleśni!!!
Oprócz tego maska na twarzy w Kościele jest to obraza Boga i świadczy o braku wiary!!!
TomUrb
Trzeba wypowiedzieć im posłuszeństwo w tych kwestiach.
TomaszBiał
Teraz będzie Pan sprzedawca kłaniać się Panu przy wejściu w maseczce
TomUrb
Ja też się pokłonię, ale bez maseczki.