Clicks157
hr.news

Sarah: Nema kontinuiteta - nema Crkve

Crkva ne nudi drugu svetu stvarnost osim svoje vjere u Krista, a njezin "jedini cilj" je omogućiti muški susret s Bogom, kardinal Robert Sarah napisao je na LeFigaro.fr (13. kolovoza).

Prema njegovim riječima, sredstva ovog svetog susreta su moralno i dogmatsko učenje Crkve, kao i njezino mistično i liturgijsko naslijeđe. Kršćanska civilizacija, ljepota i kultura - "dobre i pravedne stvarnosti" - samo su posljedice ovog susreta.

Crkva posjeduje neprekinuti lanac vjere koji je povezuje s Kristom, Sarah objašnjava: "Sveto se ne može odrediti, ono se prima od Boga i prenosi dalje".

Sarah se toga sjeća jer, kako piše, "neki teolozi" [odnosno: Franjo] pokušavaju ponovno otvoriti liturgijske ratove suprotstavljajući misu protiv euharistije Novus Ordo, čime se u pitanje dovodi vjerodostojnost cijele Crkve, govoreći da su misa i Euharistija nepomirljive, ali bi se stoga "implicitno prepoznao raskid". Biskupi se tada više ne pojavljuju kao pastiri i čuvari vjere, već kao politički vođe i povjerenici "ideologije trenutka".

Njegov zaključak: "Kad bi Crkva zahtijevala preokret svoje vjere ili svoje liturgije, u koje bi se ime Crkva usudila obratiti svijetu? Njezin jedini legitimitet je dosljednost u kontinuitetu".

Slika: Robert Sarah, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJpflgojarf