Nieszczypany-Nieżyd Roman
Z tej mąki chleba jednak nie będzie. W zaledwie dwa miesiące, pogrzebali siebie i wiązane z nimi nadzieje.