charisma
1506

Viganò érsek: A Roe kontra Wade ügyben történt kiszivárogtatás a Mély Állam propagandaművelete volt, hogy radikalizálják az abortuszvitát és befolyásolják a bírákat

(LifeSiteNews) - Az elmúlt napokban a média kiszivárogtatta, hogy az Egyesült Államok Legfelső Bíróságától megszerzett tervezet szerint a bíróság tagjai hamarosan kijelentik, hogy az 1973. január 22-én hozott Roe kontra Wade döntés alkotmányellenes, és azt felül kell vizsgálni.

Először is tisztázni kell egy széles körben elterjedt félreértést: a Legfelső Bíróság ezen lehetséges döntése nem az abortusz erkölcsi legitimitásával foglalkozik, hanem azzal, hogy az 1973-as döntés megfelel-e az Egyesült Államok alkotmányának az egyes szövetségi államok szuverenitását illetően. Nem etikai vagy erkölcsi kérdésként tekint tehát az abortusz legitimitására, hanem a Legfelső Bíróság alkotmány szerinti joghatóságának kérdésével.

Az a vulnus [seb], amelyet a Roe kontra Wade határozat az Egyesült Államok államainak szuverenitását érte, alkotmányos kérdés, és a bíróknak, mint ilyenről kell majd dönteniük.

Jelzésértékű, hogy a döntésnek erről az aspektusáról a média szándékosan nem beszél, ehelyett a döntés konkrét tartalmát hangsúlyozta, és ideológiai zászlóvá téve azt. Az is világos, hogy ennek a Mély Állam által rosszindulatúan folytatott propagandaműveletnek az a célja, hogy radikalizálja azt vitát, melyet a hír a közvéleményben felkavar azzal a szándékkal, hogy befolyásolja a döntés motivációit, melyet még nem is véglegesítettek a bírák. Senkinek sem kerüli el a figyelmét, hogy a határozat tervezetének idő előtti kiszivárogtatása erőszakos tiltakozó tüntetéseket váltott ki, melyeket több abortuszpárti csoport és az Antifa szervezett, ugyanakkor megszaporodtak a botrányos provokációk és a katolikus templomok elleni szentségtörő támadások az istentiszteletek alatt. A katolikus laikusok bátor tanúságtételét az Egyház Pásztorainak bátorítaniuk és támogatniuk kellene, éppen a vallásszabadság és az igehirdetés szabadsága nevében, amely Krisztus Egyházának elidegeníthetetlen joga, valamint az Első Alkotmánykiegészítés értelmében minden amerikai elidegeníthetetlen alkotmányos joga.

Miközben az amerikaiaknak meg kellene érteniük teljesen a botrányokat, melyek a pszeudo-pandémia bűnös kezelésével és az emberi genomot visszafordíthatatlanul módosító kísérleti kezelés bevezetésével kapcsolatosak, melynek hosszútávú károsodásai és súlyos mellékhatásai még mindig ismeretlenek, és amelyeket a gyógyszeripari multinacionális vállalatok és az ellenőrző ügynökségek bűnös módon eltitkoltak; miközben John Durham különleges ügyész a Russiagate vizsgálatának lezárására készül, amelynek eredményeképpen hamarosan Obama, Hillary Clinton és Biden - akiknek bűntársai között az akkori olasz kormány legmagasabb szintű tagjai is voltak - ellen vizsgálat indul a Trump elnökválasztási kampányának elfojtásában játszott szerepük miatt (és remélhetőleg elítélik őket hazaárulásért és a kormány intézményeinek megtámadásáért); miközben Joe Biden kétségbeesetten próbálja eltussolni a fiát, Huntert érintő korrupciós ügyeket Ukrajnában, melyek aggasztó módon beletartozik az ő részvétele az ott található biolaboratóriumok munkájában, ahol a SARS-CoV-2 vírus „funkciónyerésére” irányuló kutatásokat végeztek, megváltoztatva annak patogenezisét és átvihetőségét; miközben a Fehér Ház kétségbeesetten próbálja az Egyesült Államokban fennálló problémákat, az amerikai gazdaság inflációs és nyersanyagár-emelkedési problémáit rákenni az orosz-ukrán válságra; miközben a NATO fegyverkereskedőként lép fel az amerikai lobbi szolgálatában, és mindenáron igyekszik megakadályozni a Putyin és Zelenszkij közötti béketárgyalásokat - íme, készen áll a hadművelet, mellyel el lehet terelni a közvélemény figyelmét és radikalizálni lehet az élet- és a „választáspártiak” közötti összecsapást, miután a világjárvány-bohózat idején, illetve még korábban sikeresen kísérleteztek a tömegmanipuláció ugyanezen módszerével a George Floyd-ügy és a „Black Lives Matter” mozgalom által provokált elkeseredettség kapcsán.

Ha valamiért szemrehányást kell tenni a Legfelső Bíróságnak, akkor az az, hogy 1973-ban az Egyesült Államok tagállamaira rá akarta kényszeríteni az abortusz legalizálását még ott is, ahol az jogszerűen tiltották: ezt a hatalommal való visszaélést azért tűrték el, mert az a Demokrata Párt ideológiai előítéletébe burkolózott, mely az ártatlanok mészárlását eredményezte, amely igazságért kiált az égbe. A Roe kontra Wade döntés a szándékos részrehajlás művelete volt, amely nemcsak a természetjogot és Isten törvényét sértette meg, hanem az Egyesült Államok alkotmányában rögzített elveket is. Ha a bírák meg akarják gyógyítani ezt a vulnust, akkor arra kell szorítkozniuk, hogy alkalmazzák a törvényt, amelynek védelmére felesküdtek, amit elődeik ötven évvel ezelőtt vagy nem tudtak, vagy nem akartak megtenni.

És ha igaz, hogy május 11-én az Egyesült Államok Szenátusa bebizonyította, hogy nem az abortusz híveivel szövetkezik (a „Nők egészségének védelméről szóló törvény” megakadályozására leadott szavazatával), akkor nem lehet nem észrevenni az önjelölt „katolikus” politikusok, mindenekelőtt Joe Biden és Nancy Pelosi botrányát, akik skrupulusok nélkül tapossák el azt az erkölcsöt, amelynek a társadalmi és jogalkotási szférában való védelme mellett kellene elkötelezniük magukat.

A Szentszéknek és az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának az abortusz határozott elítélésével együtt újra meg kellene erősítenie, hogy az amerikai katolikusok nem szavazhatnak és nem is szabad olyan választott képviselőkre szavazniuk, akiknek álláspontja nincs összhangban az Egyház Tanítóhivatalával, és akiket mint ilyeneket kiátkoztak. A hierarchia kínos hallgatása a kisebbrendűségi érzés megerősítéseként mutatkozik meg azoknál, akiknek bölcsen kellene vezetniük a rájuk bízott népet, akik ehelyett őket követik a szakadék szélén, együtt azokkal a politikusokkal, akiket a püspökök támogattak a legutóbbi választási kampányban. Az, hogy Joe Biden az abortuszt „alapvető jogként” támogatja - a „nők egészségének védelme” képmutató eufemizmusa mögé bújva -, azt bizonyítja, hogy elvesztették a katolikus társadalmi elköteleződés értelmét, melyért nemcsak a hierarchia felelős, hanem a katolikus oktatás egész rendszere is, amely ettől várja az útmutatást. Milyen tanítást adnak a katolikus középiskolákban és egyetemeken, ha a végzősök kijelenthetik, hogy támogatják az abortuszt anélkül, hogy megértenék annak erkölcsi súlyosságát? Hogyan lehet azt mondani, hogy egy ártatlan teremtmény megöléséről éppen az az anya dönthet, akinek gyermeke életét jobban kellene védenie, mint a sajátját? Ez az a „civilizáció”, melyet az amerikaiak támogatni és propagálni akarnak? Ezek azok az értékek, amelyeket át akarnak adni a jövő generációinak?

Biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak nem fogják hagyni, hogy eltereljék a figyelmet ezekről a tömeges figyelemelterelési műveletekről, vagy hogy provokálják őket az abortuszpárti tüntetések, melyeket szándékosan szítottak fel, hogy elősegítsék az összecsapásokat és az erőszakos reakciókat. Ne felejtsük el, hogy azok, akik a gyermekek megölését propagálják, ugyanúgy támogatják az eutanáziát, az LMBTQ ideológiát, a gender-elméletet, a Nagy Újraindítást, a világjárványos bohózatot, valamint az orosz-ukrán válság felhasználását Európa nemzeteinek meggyengítésére és a Mély Állam bűneinek elfedésére.

Imádkozzunk tehát, hogy Ő, akit Sede Sapientiæként, a Bölcsesség Székeként tisztelünk, világítsa meg a Legfelső Bíróság bíráinak elméjét, és lelkesítse őket az igazságérzettel, hogy felismerjék a meg nem született gyermek életének szentségét és sérthetetlenségét. És a Teremtés könyvében megjövendölt Asszony törje össze a kígyó fejét, aki az abortusz szörnyű bűntettének első számú inspirálója.
2022. május 12.
+ Carlo Maria Viganò, érsek

A cikk angol forrása
Bazsó-Dombi Attila
Isten jutalmazza meg a fordítás fáradalmait és a közzétételt!