Írska cirkev Novus Ordo: "Dramaticky klesá a nie je vidieť bod obratu"

Po katastrofálnych biskupských nomináciách od čias Jána Pavla II. sa Cirkev v Írsku rúca.

Súčasné trendy sú "dramaticky klesajúce a bod obratu nie je v dohľade", povedal tuamský arcibiskup Francis Duffy pre TheTablet.co.uk (2. augusta) a tvrdí, že "neexistujú žiadne rýchle riešenia alebo prístupy".

Jedinou istotou je "pokračujúci a trvalý pokles počtu praktizujúcich i počtu tých, ktorí odpovedajú na Pánovo volanie ku kňazstvu a rehoľnému životu".

"Minulý rok bolo v Maynoothe 26 študentov. Pred tridsiatimi rokmi ich mohlo byť v krajine 500. V priebehu rokov je to 95 % pokles kúsok po kúsku. V súčasnosti je to zarážajúco málo a to vypovedá o budúcnosti. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa na to pripravili."

Duffy navrhol, aby sa farníci pozreli na svojho kňaza, pretože "môže byť posledným v dlhom rade rezidentných farárov a nemusí byť nahradený".

Duffy v nevhodnom žartíku zdôraznil, že írska cirkev vstúpila do "synodálneho procesu", a vyjadril presvedčenie, že to bude "plodný nový odchod".

#newsXsmwelruws