Írska cirkev Novus Ordo: "Dramaticky klesá a nie je vidieť bod obratu"

Po katastrofálnych biskupských nomináciách od čias Jána Pavla II. sa Cirkev v Írsku rúca. Súčasné trendy sú "dramaticky klesajúce a bod obratu nie …