Clicks1.4K
Maria Dubovska
155

Pravda o hinduistických obradoch vo fatimskom sanktuáriu

Skúmať fenomény zjavení a neuralgické duchovné situácie znamená ozbrojiť sa obrovskou mierou trpezlivosti a dostať do seba všetky dostupné fakty. To znamená tiež načúvať všetkým zainteresovaným stranám. V roku 2004 nastalo obrovské haló okolo hinduistických obradov vo Fatime. Obrázky sú jedna vec, ale nemusia byť všetko. Môžu byť aj klamlivé, ak nemáme priame vyjadrenie účastníkov. Šírenie mylnej dedukcie získanej takýmto povrchným náhľadom je potom útokom na Pannu Máriu samu. Dobrý úmysel niekedy nestačí a môže celkom úspešne dláždiť cestu tam, kam nechceme.
Ochrana svätyne
Hindovia boli vo svätyni vítaní proste preto, lebo priniesli kvety a modlitby Kráľovnej neba, Univerzálnej Matke. Nebol tu prítomný ani náznak pohanského rituálu, “svätých” kráv, incestu, či čohokoľvek podobného. Kvety sú dar viac ako vhodný a vôbec neznesväcujú oltár.

Och, vy slabí vo viere! Viete vôbec kto chráni Fatimu? Nielenže Panna Mária a Boh sám , ale tiež anjel Fatimy a portugalskí svätí. Sú tu štyria. Naľavo je sv. Ján z Boha, sv. Ján de Brito, sv. Anton a blahoslavený Buno. Sám sv. Ján de Brito bol umučený hinduistami. Od tých čias sme ale, moji milí, urazili už nejaký ten kus cesty.

Sv. Ján de Brito a hinduisti
Joao de Brito evanjelizoval južnú Indiu. V roku 1686 bol exemplárne požiadaný o vzdanie pocty Šivovi. On a jeho indický katechét odmietli a tak podstúpili dlhé mučenie. Napríklad ich v reťaziach opakovane hádzali do páchnucej stoky. O sedem rokov misionára uväznili, to keď vystúpil proti polygamistovi Rajahovi, a popravili.
Socha Joao de Brito, stála hrdo vztýčená a pozerajúca na miesto Capelinhy , iste so špeciálnym záujmom havne vo chvíli, keď sa autobus plný hinduistov zrazu vylodil pred fatimskou bazilikou. S televíznymi kamerami v pätách títo priniesli kvety a ich kňaz stál pri oltári v priestore zjavení a ponúkal svoje modlitby nikomu inému než priamo Kráľovnej neba. Nebol tu žiaden hinduistický formálny rituál. Žiaden tanec, žiadne zvolávanie božstiev, žiadne kravy. Prišli vzdať poctu Kráľovnej neba a rektor Fatimy im to (a to správne ) povolil.
Žiadne prvé prikázanie nebolo porušené, pretože kánon zakazuje pohanské rituály pri oltároch, kde sa slávi svätá omša, čo sa tu skrátka neudialo. Nejeden katolík sa ale hneď rýchlo zapovedal, že do “znesvätenej” Fatimy viac nevstúpi.
Čo si ale o tom všetkom myslel Joao de Brito, stojaci v kaplnke zjavení? Celý život bojoval o zasiatie Ducha Svätého do indických duší , prijal z ich rúk smrť a teraz tu vari stojí na piedestáli celý vydesený z toho, že jeho hindovia prišli s kvetmi za Pannou Máriu, Kráľovnou neba a prosia o Jej ochranu?
Portugalskí jezuiti boli naplnení radosťou keď videli ako ich brat žne plody toho, čo tak namáhavo sial. Sú to práve muži ako de Brito, ktorí sú zodpovední za paradox, že sú to hinduisti, ktorí utekajú cez pol zemegule za Máriou ako za svojou duchovnou matkou - matkou všetkých ľudských bytostí. Sme stvorení jedným Bohom pre ten istý účel. Vedomosť hindov o spoločnej duchovnej matke je iste krokom smerom od vzájomnej separácie a nevraživosti.

List rektora Fatimy
Rektor Fatimy sa listom z januára 2004 vyjadril nasledov
ne /krátené/:
Už sme oznámili dôvody pre ktoré sme privítali našich bratov iných konfesií alebo náboženstiev, a tiež oznamujeme tie, ktoré sa týkajú najmä privítania hinduistov v sanktuáriu vo Fatime.
1. Táto skupina nám napísala vopred s tým, že chcú naviazať na návštevu p. Morari Bapur u Jána Pavla II. V máji 1982.
2. Hinduistický kňaz spolu s prekladateľom išli k obrazu Panny Márie, kým ostatní zostali v úzadí.
3. Oltár. Prekladateľ vysvetlil, že požiadajú Najsvätejšiu Matku , aby darovala všetkým národom múdrych a uvážlivých vládcov a celému svetu mier, mier, mier. Kňaz potom niekoľko minút túto modlitbu spieval. Neurobil žiadne gesto, ani náznak akejkoľvek formy rítu či už v svätyni alebo v jej okolí.
4. Zaznamenali sme túto prosbu o mier, pretože je univerzálna a tú istú prosbu so sebou prinášajú aj iní nekatolícki predstavitelia ako napríklad B. Clinton či J. Arafat. Prichádzajú sem i reprezentanti Ortodoxnej cirkvi , modliaci sa za jednotu kresťanov. Nedávno tu mala duchovné cvičenia skupina anglikánskych kňazov so svojím biskupom.
5. Po modlitbe sme hindov prijali v súkromnej rezidencii biskupa Leiria-Fatimy a rektora sanktuária. Povedali, že prišli z oddanosti k Matke Božej. Nehovorili o žiadnom objekte modloslužby, nemenovali žiadnu entitu zo svojho náboženstva.
6. Čo sa týka sanktuária nikdy nebol úmysel ani prax slúžiť tu iný obrad ako je predpísaný katolíckou cirkvou. Sanktuárium nemôže opustiť jasný katolícky charakter, ktorý je tu na prvom mieste, ako to vidno u zjavenia anjela, ktoré inšpirovalo názov budúceho svätostánku a v posolstve Panny Márie, ktoré dramatickým spôsobom prejednávalo rolu pápeža a biskupov v jednote cirkvi a mieru vo svete.
7. V nádeji, že všetci naši bratia chápu , že sa túžime modliť za jednotu kresťanov, všetkých veriacich a všetkých ľudí pozdvihujeme svoje modlitby k Panne Márii Fatimskej , aby nás posilnila v otázke jednoty a úplne oslobodila od ducha nepochopenia a kontraverzií.
Sanktuárium Fatima, 29. júna 2004, sviatok av. Petra Pavla
rektor P. Luciao Guerra
Maria Dubovska
vychádzam z vysvetlenia rektora. ja neviem fakt jak by kvety znesvacovali čo. a ani sa nepíše nič o oltári. ako vieš že priniesli niečo na oltár? prinisli kvety Matke BOžej, predpokladám že k soche.
alino
Mary, nič už nepíš. S tými kvetmi si to tam určite bola ty ako hinduistka, preto si v obraze. Zvláštne že si ten znesvateny oltár nepamatáš 😲
Maria Dubovska
alis ty ani nevieš čo moslim mrmlal a hned vieš že znesvätil. však už nerobte z toho vážne apartheid, že moslim či ind sú nejaké špiny, ktoré ked sa priblížia znečistujú priestor. ved to už je apartheid normalny.
Maria Dubovska
ty si mi kázal preštudovat vyjadrenie rektora. toto nie je vyjadrenie rektora. Univerzálna matka tj presne ako univerzálna cirkev, všeobecná. To ale samozrejme neznamená že každý je jej členom. Su tu luterani, hinduisti, ale Cirkev je napriek tomu univerzálna. Cirkev = Matka. Obe su univerzálne, volajú všetkých, ale nie všetci samozrejme pridu.
One more comment from Maria Dubovska
Maria Dubovska
Jasne sa tam píše že nekonal sa žiaden tanec obrad, nič. Oni neprišli svojvolne a dobre mali scenzurované čo tam možu robit. Poprosili o dobrých vládcov. Vo Fatime sú strašliví cenzori. Hento, no tak co, nejak ti tvoje predpovede a zmanipulovaných volbách nevyšli. A nevytešuj sa, trump neni niekto, kto bude proruský ))))
alino
Takže obsadili si Fatimu tým že tam nechali tú ich pamiatku. V duchovnom smere ich bohoslužbu, teda už je tam bohyňou manželka Šivu - pre nich božia matka (fatimská). Keby sa nič neudialo, nič by nemuseli vysvetlovať, že?
Ešte aj KBS vydávala k tomu deju vysvetlujúce komentáre, prečo?
Maria Dubovska
Čítala som a uvidela som bod 5 kde tento uvádza: Povedali, že prišli z oddanosti k Matke Božej.
alino
For Mary D:
Mary prečítaj si vlastný vklad spred 3 rokov, píšeš v ňom o rektorovi Guerrovi

Pre toho kto nevie španielsky je tu iný zdroj:
www.fatima.org/…/buryfatima.asp

Kde rektor Guerra hovorí o dovolenej pohanskej bohoslužbe na katolíckom oltári vo Fatime. Čo asi tam tí hostia robili??

In short, Rector Guerra allowed pagan worship at the Catholic altar at Fatima. Worse yet, he later defe…More
For Mary D:
Mary prečítaj si vlastný vklad spred 3 rokov, píšeš v ňom o rektorovi Guerrovi

Pre toho kto nevie španielsky je tu iný zdroj:
www.fatima.org/…/buryfatima.asp

Kde rektor Guerra hovorí o dovolenej pohanskej bohoslužbe na katolíckom oltári vo Fatime. Čo asi tam tí hostia robili??

In short, Rector Guerra allowed pagan worship at the Catholic altar at Fatima. Worse yet, he later defended the outrage in a June 29 Communiqué, wherein he employed dishonest terminology and fallacious arguments.
Rector Guerra, in this Communiqué, explained that he has welcomed other non-Catholic… [Ďalšie]
Maria Dubovska
no tak určite práve toto . 😀 😀 😀 proste potrebujú rýpat, toť vsjo.
Peter(skala)
Asi viem, čo im vadi: že nepovedia NAHLAS inovercom ako Panna Mária je ich Matka a Ježiš je Boh
Lenže to je ako ked pride sused na navštevu, viem že ešte nedokaže prijať Ježiša za Boha a Máriu za Matku a namiesto toho, aby sme rozprávali o tom, čo máme spoločne, tak mu budem nasilu vnucovať moju vieru. On ju sice pozná, ale kedže som panom domu, tak si to akože môžem dovoliť?
🙄
"Všetko môžem, …More
Asi viem, čo im vadi: že nepovedia NAHLAS inovercom ako Panna Mária je ich Matka a Ježiš je Boh
Lenže to je ako ked pride sused na navštevu, viem že ešte nedokaže prijať Ježiša za Boha a Máriu za Matku a namiesto toho, aby sme rozprávali o tom, čo máme spoločne, tak mu budem nasilu vnucovať moju vieru. On ju sice pozná, ale kedže som panom domu, tak si to akože môžem dovoliť?
🙄
"Všetko môžem, ale nie všetko osoží"
Maria Dubovska
ale kto hovorí o akej matke ludstva? však o tej hovoríte vy tu. indovia priniesli kvetiny proste Božej Matke. to sa jakože nemože lebo čo.
Peter(skala)
Alica hladaj pointu u sv.Františka
Všimni si, že za brata menuje nie len slnko, ale aj vietor, oheň, ... a za sestru: Lunu, hviezdy, vodu, smrť...
Jemu vo chvalospeve nešlo o "pohlavie" alebo nadradenosť, ktorá je v rodine (Rodičia a potom deti)
Ved k Zemi sa vyjadril, že to je najprv: sestra a hned za tých: matka.

Tak ako to je?
Zem je sestra alebo matka?
Kto číta, pochopí resp. má pochopiť, …More
Alica hladaj pointu u sv.Františka
Všimni si, že za brata menuje nie len slnko, ale aj vietor, oheň, ... a za sestru: Lunu, hviezdy, vodu, smrť...
Jemu vo chvalospeve nešlo o "pohlavie" alebo nadradenosť, ktorá je v rodine (Rodičia a potom deti)
Ved k Zemi sa vyjadril, že to je najprv: sestra a hned za tých: matka.

Tak ako to je?
Zem je sestra alebo matka?
Kto číta, pochopí resp. má pochopiť, že tieto stvorenia nám maju byť ako surodenci, či rodičia, ktorých máme si vážiť, lebo aj členov rodiny si vážime.

Podobne aj pp.František ked hovorí o Zemi ako o Matke, tak nie preto, žeby ju dával ma uroven Nebeskej Matky - Panny Márie, ale aby si vážili zem ako Boží dar, ktorým je aj Nebeská Matka.

Pointa je v tom, že si máme vážiť Zem ako rodinu, o ktoru sa starame, takže jej nebudeme ubližovať ale ju chraniť.

Napokon aj v Biblii su take zvlaštne slová, kedy nás samotný Boh niekedy považuje za deti a inokedy za rodičov alebo niekedy za svätých a inokedy za diablov: "Peter (diabol) chod mi z cesty".... "alebo sv.Pavol nazýval kresťanov v liste že su "svätí", pritom ešte ani nedošli do Neba
Peter(skala)
alica111 pred 6 minútami
Aká matka ľudstva?
😲
Alica, tiež som sa divil, ale pozri si Chvalospev sväteho Františka z Asisisi ma pozri aj jeho nové blahoslavenstvá, ktoré pridal:

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště…More
alica111 pred 6 minútami
Aká matka ľudstva?
😲
Alica, tiež som sa divil, ale pozri si Chvalospev sväteho Františka z Asisisi ma pozri aj jeho nové blahoslavenstvá, ktoré pridal:

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.

str.76
terciari.sk/…/Františkánske-p…
Maria Dubovska
čo mam vidiet alino. nech pozeram jak pozeram fotky z fatimy nevidím. to vážne veríš že pri tých státisícoch pútnikoch by sa nenašiel jedinký čo by khali v sanktuariu odfotil?
alino
Jasné, ja som aj Mária Dubovská, ak o tom ešte nevíš 🤦
A ty si pat a mat (ka)
alino
Nie je ti zvláštne že som ťa Peter Mária neblokol ako ty mňa?
Prečo mám pocit, že tebe znesvatený oltár ve Fatime žily netrhá?
4 more comments from alino
alino
Zareagoval som, kedže som tu našiel Ali
henta pred 9 hodinami
Ali a co Fatima/dcera Mohamedova/ ta do toho nezapadá???.


a to henta mala na mysli Alicu :) Alica Ali prepáč 🤗 😀
alino
K faktom sa nevyjadruješ, len k pohlaviu. Ako ťa presvedčiť, čo?
Ozaj a ty si čo, on či ona Peter Mária??
alino
Mary stále si myslíš že ide o dezinformáciu? Mám pokračovať?
alino
Pre toho kto nevie španielsky je tu iný zdroj:
www.fatima.org/…/buryfatima.asp

Kde rektor Guerra hovorí o dovolenej pohanskej bohoslužbe na katolíckom oltári vo Fatime. Čo asi tam tí hostia robili??

In short, Rector Guerra allowed pagan worship at the Catholic altar at Fatima. Worse yet, he later defended the outrage in a June 29 Communiqué, wherein he employed dishonest terminology and …More
Pre toho kto nevie španielsky je tu iný zdroj:
www.fatima.org/…/buryfatima.asp

Kde rektor Guerra hovorí o dovolenej pohanskej bohoslužbe na katolíckom oltári vo Fatime. Čo asi tam tí hostia robili??

In short, Rector Guerra allowed pagan worship at the Catholic altar at Fatima. Worse yet, he later defended the outrage in a June 29 Communiqué, wherein he employed dishonest terminology and fallacious arguments.
Rector Guerra, in this Communiqué, explained that he has welcomed other non-Catholic and non-Christian dignitaries who have been "welcomed" at the Shrine in the past, such as the Dalai Lama, Hillary Clinton and the wife of Yassar Arafat. Yet this has no bearing on the May 5 Hindu ceremony, as none of these visiting dignitaries attempted to conduct public pagan worship services at the Catholic altar.