Clicks1.5K
ľubica
28

Nie! - Sv.Prijímaniu na ruku! To by bol prejav ozajstného milosrdenstva !!!

Prijímanie na ruku a prečo by sme tak nemali prijímať!

Prax prijímania na ruku začala ako zneužitie v Holandsku, kde neboli uposlúchnuté povinné liturgické normy. Keď nenastalo disciplinárne opatrenie, prax sa rozšírila do Nemecka, Belgicka a Francúzska. Svätá stolica preto v máji 1969 povolila pastoračnú výnimku pre oblasti, kde sa táto prax už rozvinula. Tento súhlas znamenal len to, že ľudia mali voľbu. Nikto, kto skutočne pochopil, čo sa mu dáva, by neprišiel s návrhom dotýkať sa toho, čo anjeli v nebi uctievajú a adorujú. Ani anjelom v nebi nie je daný tento veľký dar – Telo, Krv, Duša a Božstvo Krista. Vo svojej láske k nám Boh pre nás vyhradil svoje sväté Telo a Krv, aby mohol žiť v nás, aby sme Ním mohli byť pretvorení. Rovnaká výnimka, aká bola spomenutá vyššie, bola následne udelená Spojeným štátom v júni 1977. Ako môžeme vidieť, prijímanie na ruku bolo založené na neposlušnosti ku Svätej stolici a pokračovalo za podpory podvodného konania.

Často sa argumentuje tým, že v prvých storočiach kresťanstva sa Sviatosť oltárna prijímala na ruku a prečo by to teda týmto spôsobom nemohlo pokračovať. To však bolo kvôli skutočnosti, že kresťania boli prenasledovaní a vtedy sa nemohli stretnúť žiadne skutočné koncily. Napriek tomu bolo na synode v Rouene v roku 650 prijímanie na ruku odsúdené ako zneužitie: “Nedávajte Eucharistiu do rúk žiadneho svetského muža alebo ženy, ale len do ich úst “.

Tiež, ako sa eucharistická doktrína rozvíjala a počet eucharistických zneužití narastal (napríklad používanie posvätenej Hostie pre satanské rituály), Cirkev túto možnosť postupne zrušila, takže už v 8. storočí v Španielsku bolo prijímanie do úst povinné a v rannom stredoveku to už platilo pre celú Cirkev. Niektorí môžu poukazovať na to, že apoštoli pri Poslednej večeri prijímali na ruku, ale človek nesmie pritom zabúdať na tú skutočnosť, že vtedy boli práve vysvätení za biskupov. Pápež Pius XII. vo svojej detailnej odpovedi nato varoval, že “túžba, aby sa všetko obnovilo bez uváženia podľa starodávnych pomerov, nie je ani múdre ani chvályhodné” (Mediator Dei). Je tomu tak preto, že priviesť niečo späť na užívanie len výlučne čisto z “archeologických” dôvodov, keď to nemá žiadny duchovný úžitok, je zbytočné. Navyše sa dá povedať, že riadiť sa praxou prvého storočia by napríklad tiež znamenalo vylúčiť sochára, maliara, herca a eunuchov z krstu. Pokrsteným deťom by sa podávala Sviatosť oltárna vo forme vína a pre isté hriechy by sa opäť vyžadovalo verejné pokánie.

Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril k prijímaniu na ruku nasledovne: “Dotýkať sa svätých čiastočiek a rozdávať ich vlastnými rukami je privilégiom posvätených osôb …” Hovorilo sa, že sa mu nepáčila prax prijímania na ruku z mnohých dôvodov, z ktorých jeden dôležitý je ten, že to všeobecný liturgický zákon zakazuje. Aby sa pri oltári vyhol kontroverzii, príležitostne tak sám podával, avšak národným hierarchiám, keď ich navštevoval, tak dal jasne najavo, že si želá, aby od neho ľudia prijímali Sviatosť oltárnu do úst!

Nápad prijímať na ruku je prevzatý od protestantov, ktorí popierajú skutočnú Kristovu prítomnosť bez ohľadu na skutočnosť, že náš Pán v Písme mnohokrát objasňuje, že prijímame skutočne Jeho Telo a Krv (Matúš 26:26, Ján 6:51). Preto, ak súhlasíme s prijímaním na ruku, je to to isté, ako keby sme sa pripojili k popieraniu toho, že Kristus je skutočne prítomný v tejto sviatosti! Svätý Pavol to však odsúdil, keď hovorí (1 Korintským 11:27-29): “Kto by teda jedol tento chlieb a pil kalich Pána nehodne, previní sa proti Telu a Krvi Pána. Nech každý sám seba skúma prv, ako tento chlieb je a z tohto kalicha pije. Kto je a pije a nerozoznáva, že ide o Telo Pána, je a pije sám sebe odsúdenie.”

Propagátori tejto novinky, aby jej dodali hodnovernosť, nakoniec citujú písané pokyny svätého Cyrila Jeruzalemského, týkajúce sa prijímania na ruku. Niekoľko spisovateľov (medzi nimi Sherman, Esans, Richard a Teifer) ale prisudzuje tzv. “Písané pokyny” nástupcovi svätého Cyrila patriarchovi jeruzalemskému, Jánovi. Tento muž je nazývaný kryptoariánom (t.j. tajným stúpencom arianizmu, čo bolo starokresťanské sektárske učenie, neuznávajúce
Kristovo Božstvo). Tento názor zdieľali svätý Epifanius, svätý Hieronym a svätý Augustín. Preto sa zdá, že údajné autorstvo svätého Cyrila zneužívajú novátori, aj keď si väčšina hodnoverných autorov myslí niečo iné. Navyše je skutočnosťou, že to bol svätý Cyril, ktorý varoval veriacich nasledujúcom napomenutím: “Jedzte z toho a uistite sa, že z toho nič neupustíte. Pretože ak čokoľvek z toho spadne, určite budete trpieť tou stratou, ako by to bola strata jednej vašej končatiny. Povedzte mi, keby vám niekto dal zlatý prach, nedržali by ste ho so všetkou možnou starostlivosťou a uistili sa, že z neho nič neupustíte, alebo že nedôjde k akejkoľvek strate? Nebudete teda oveľa obozretnejší pri tomto, aby ste zaistili, že ani odrobinka neupadne z toho, čo je oveľa cennejšie ako zlato alebo drahé kamene?”

A čo tí, ktorí tvrdia, že sa vraciame k prapôvodnej kresťanskej praxi?

Na to odpovedal pápež Pius XII. vo svojej encyklike Mediator Dei (1947), keď opísal túto tendenciu návratu k prapôvodnej praxi ako “zlé hnutie, ktoré má sklon paralyzovať posväcujúce a prínosné konanie, ktorým liturgia vedie deti po ceste k ich nebeskému Otcovi, ktoré prijal za vlastné.” Detailnejšie vysvetlil, že “… túžba obnoviť všetko bez uváženia podľa starodávnych pomerov nie je ani múdre, ani chvályhodné. Bolo by napríklad zlé chcieť obnoviť oltár v starobylej forme stola; chcieť vylúčiť čiernu z našich liturgických farieb, ako aj vylúčiť obrazy a sochy z našich kostolov. “Kardinál Newman vo svojej knihe “The Development of Christian Doctrine” (Vývoj kresťanskej náuky) tiež odsúdil také mylné myslenie a varoval, že snaha zvrátiť smer existujúceho vývoja nie je prirodzeným vývojom, ale prekrútením.

Nevyhnutným záverom je, že prijímať Sviatosť oltárnu do úst je jednou z tradícií katolíckej Cirkvi, ktorá bola ctená po väčšinu času. Vyhlasovať čokoľvek iné znamená byť intelektuálne nepoctivý. ” To urobil nepriateľ ” (Matúš 13:28).


Dodatok: Pri židovskom sviatku Pascha dodnes otec rodiny vkladá prvé sústo do úst všetkým členom rodiny a preto sa dá predpokladať, že to podľa tejto zaužívanej židovskej tradície tak mohol robiť pri Poslednej večeri aj sám náš Pán Ježiš Kristus so svojimi učeníkm
ľubica
2 more comments from ľubica
ľubica
DOMINUS EST
JE TO PÁN
online k přečtení

www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE

online k přečtení
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/More
DOMINUS EST
JE TO PÁN
online k přečtení

www.corpus-christi.cz/dominus-est/

PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE

online k přečtení
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
ľubica
pre dyka a na jeho otazku, vraj nikto a nikde zle SP na ruku nehovori

O prijímaní Eucharistie do ruky
okrem toho apoštoli dostavali SP od Pana Ježiša do ust, presne podla vzoru zidovskej večere, ked hlava rodiny vkladal clenom rodiny sústo do ust.... citat treba dielo Mysticke mesto Božie kde je to cele opisane
dyk
Prečo potom sa od začiatku prijímalo na ruku? Nepopieram, že apoštoli prijímali do úst, verím tomu, ale prečo sa potom v tom nepokračovalo, keď je to tak dôležité?
Nech sa hovorí čo chce, nie je hriechom prijímať na ruku. Potom načo je taký chaos okolo toho? Radšej mať srdce i dušu čistú a vyhýbať sa takým konfliktom.
ľubica
dyk, františek nie konflikty ale štúdium! nech sa páči pani bratia:
Historicko-liturgické poznámky k svätému prijímaniu
fakt dobre citanie k aktualenj teme
dyk
Viete koľko čiastočiek spadne pri prijímaní na jazyk na zem? Miništranti to vedia. Na patene je ich dosť a čo sa nezachytí... a čo spadne ľuďom na šaty, na zem, čo vietor odveje, keď sa podáva Eucharistia vonku... Ježiš z toho vedu nerobi. Oveľa horšie je, keď sa ľudia búria proti kňazom, biskupom, pápežom, koncilom. Toto je znesvätenie. Horšie je, keď jazyk, ktorý má prijať Eucharistiu je plný …More
Viete koľko čiastočiek spadne pri prijímaní na jazyk na zem? Miništranti to vedia. Na patene je ich dosť a čo sa nezachytí... a čo spadne ľuďom na šaty, na zem, čo vietor odveje, keď sa podáva Eucharistia vonku... Ježiš z toho vedu nerobi. Oveľa horšie je, keď sa ľudia búria proti kňazom, biskupom, pápežom, koncilom. Toto je znesvätenie. Horšie je, keď jazyk, ktorý má prijať Eucharistiu je plný žlče, ohovárania, osočovania, falošnosti, podvodu... Už si ani nespomínam, čo všetko robím jazykom :) Ježišovi ide o čistotu srdca. Nie?
ľubica
dyk suhlas scasti, ked veriaci stoji. Pri podávaní klačiačky sa to co ste opisal nema ako udiat, pretože usta komunikanta su ovela nižšie ako jeho ruka a je to pre neho menej namahavejsie a bezpečnejšie takto podávať ako ked osoba stoji. Nesuhlas: Ježiš z toho vedu nerobí. Na večnosti v očistci si to užiju všetci knazi a rozdavatelia SP a to iste ak postojačky prijimal clovek ktory dostal ine …More
dyk suhlas scasti, ked veriaci stoji. Pri podávaní klačiačky sa to co ste opisal nema ako udiat, pretože usta komunikanta su ovela nižšie ako jeho ruka a je to pre neho menej namahavejsie a bezpečnejšie takto podávať ako ked osoba stoji. Nesuhlas: Ježiš z toho vedu nerobí. Na večnosti v očistci si to užiju všetci knazi a rozdavatelia SP a to iste ak postojačky prijimal clovek ktory dostal ine poznanie ako ostatni a do tretice tiež človek ktorý vedel že SP na ruku je zlé a napriek tomu nic nepodnikol aby prijímal do ust ci uz mal vycestovat za takým knazom a pod.
dyk co hovorite na toto:Kard. Duka dal do úst sv. eucharistii mluvčímu prezidenta ČR, ne na ruku
ľubica
Prijímanie na ruku je svätokrádež
toto je pre pokrocilych... opis co knaz robi s tými omrvinkami...
dyk
"Pri podávaní klačiačky sa to co ste opisal nema ako udiat,"
...
Vždy čiastočky padajú ma zem, ale zem stvoril Boh a neštíti sa jej. Boh miluje zem, lebo ju stvoril ako niečo dobré a aj počítal s tým, že čiastočky Jeho Tela na ňu padnú. Len v nebi bude všetko dokonalé... veď Boh vidí aj chyby anjelov, a tak asi ani v nebi okrem Boha, nie je všetko tak dokonalé, ako si predstavujeme :) Nie?
ľubica
dyk o čiastočkách TU DOMINUS EST=
JE TO PÁN online k přečtení www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE
online k přečtení
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
ľubica
pre dyka a františka celý článok, nech sa páči, čítajte a vzdelávajte sa!!!
ľubica
Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril k prijímaniu na ruku nasledovne: “Dotýkať sa svätých čiastočiek a rozdávať ich vlastnými rukami je privilégiom posvätených osôb …” Hovorilo sa, že sa mu nepáčila prax prijímania na ruku z mnohých dôvodov, z ktorých jeden dôležitý je ten, že to všeobecný liturgický zákon zakazuje. Aby sa pri oltári vyhol kontroverzii, príležitostne tak sám podával, avšak národným…More
Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril k prijímaniu na ruku nasledovne: “Dotýkať sa svätých čiastočiek a rozdávať ich vlastnými rukami je privilégiom posvätených osôb …” Hovorilo sa, že sa mu nepáčila prax prijímania na ruku z mnohých dôvodov, z ktorých jeden dôležitý je ten, že to všeobecný liturgický zákon zakazuje. Aby sa pri oltári vyhol kontroverzii, príležitostne tak sám podával, avšak národným hierarchiám, keď ich navštevoval, tak dal jasne najavo, že si želá, aby od neho ľudia prijímali Sviatosť oltárnu do úst!
..............................
Pri židovskom sviatku Pascha dodnes otec rodiny vkladá prvé sústo do úst všetkým členom rodiny a preto sa dá predpokladať, že to podľa tejto zaužívanej židovskej tradície tak mohol robiť pri Poslednej večeri aj sám náš Pán Ježiš Kristus so svojimi učeníkmi.......
One more comment from ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
kto viete nemecky prečítajte si aj toto, je to o dusi knaza z ocistca, ktorý trpel za podavanie SP do ruk a prišiel to povedať:

Die Handkommunion ist ein großes Übel
ľubica
ľubica
kto viete nemecky prečítajte si aj toto, posolstvo ROSA MYSTICA, M. Božia Rosa MYSTICA patronka duchovnych, teda knazov s tými troma ružami..... preklad názvu: Malé deti žiadne sv prijímania viac na ruku, laicki rozdavatelia nepodavajte SP, lebo táto sviatosť sposobí vaše utrpenie v očistci
Kleine Kinder, keine weiteren Kommunionen mehr in die Hand, ferner keine Laien die Kommunion austeilen, …More
kto viete nemecky prečítajte si aj toto, posolstvo ROSA MYSTICA, M. Božia Rosa MYSTICA patronka duchovnych, teda knazov s tými troma ružami..... preklad názvu: Malé deti žiadne sv prijímania viac na ruku, laicki rozdavatelia nepodavajte SP, lebo táto sviatosť sposobí vaše utrpenie v očistci
Kleine Kinder, keine weiteren Kommunionen mehr in die Hand, ferner keine Laien die Kommunion austeilen, denn dieses Sakrileg lässt viele Seelen verloren gehen!
dyk
A čo o Akolitoch? To sú laický rozdavayelia, alebo nie? Čo povedala P. Mária? Nikdy som nepočul o tom jej posolstve.
Musíme si uvedomiť, že nad zjaveniami je učiteľský úrad Cirkvi. Spomeňte si ma s. Faustínu, ako jej Ježiš pri zjavení niečo povedal a ako to ona zrealizovala. Asi tak o zjaveniach. Keď môže obyčajný spovedník zvrátiť Ježišové zjavenie, o čo skôr biskup, konferencia biskupov, …More
A čo o Akolitoch? To sú laický rozdavayelia, alebo nie? Čo povedala P. Mária? Nikdy som nepočul o tom jej posolstve.
Musíme si uvedomiť, že nad zjaveniami je učiteľský úrad Cirkvi. Spomeňte si ma s. Faustínu, ako jej Ježiš pri zjavení niečo povedal a ako to ona zrealizovala. Asi tak o zjaveniach. Keď môže obyčajný spovedník zvrátiť Ježišové zjavenie, o čo skôr biskup, konferencia biskupov, koncil, Pápež? No? Ako teraz? Zjavenie nie je argument, ak to zmení Cirkevná autorita.
One more comment from ľubica
ľubica
snakee
Maria Dubovska
... a študoval to aj karel gott. najprv v elektrikárskom učilišti a potom v Lucerne.
Okceinls
Ja verím, že z toho kúska chleba sa stáva môj Pán a môj Boh, ktorý za moje hriechy zomrel na Golgote a že si zasluhuje tú najvyššiu možnú poctu.. :) (môj komentár sa týkal inej veci)
Okceinls
Sú ľudia, ktorí sú večne proti všetkému, veční disidenti. Tí najmúdrejší. Chrobáčikovia Truhlíkovia. Všetko viem, všetko som videl, všade som bol. Len JA mám pravdu. A je to smutné, že nevidia aké zlo tým robia.
Anton Selecký
Bergoglio sa jasne "predstavil" publiku, ku ktorému to bolo namierené - čiernymi topánkami. Kto ovláda "inaugurácie" slobodomurárov, ten vie o čo ide.
dyk
Myslím si, že Bergoglio jasne ukázal, aký je slobodomurár svojou skromnosťou a chodením k ľuďom na okraji spoločnosti. Slobodomurári to nerobia.