apredsasatoci
Marcel Lefevbre odmietne 2VK a povie, že budhisti môžu byť spaseni?
Sedevakante, ty nie si normálny!
U.S.C.A.E.
napriek tomu že sú Budhisti a aj to iba v tom prípade ak aktívne neodmietli Pravú Vieru to Dogmu nepopiera dokonca to vyžaduje jej splnenie ale mimoriadnym spôsobom bežne je to takto Viera-Skutky oni to majú Skutky-Viera. pán sede totiž popiera riadne magistérium o Krste túžby preto haluzí
U.S.C.A.E.
o. Arcibiskup to mal rozvedené ako Katolík to nie je iba o tých vetách čo vyčiernil sede takto z kontextu je to odporná manipulácia
Sedevakantistický kanál
Si heretik a klamár USCAE, deto "apredsasatoci". Obaja ste nekresťanskí odpadlíci, ktorí obhajujú heretika. Budhisti nepoznajú Boha, ale uctievajú seba. Nie je spása bez viery, nie je spása bez poznania Ježiša Krista. "A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena [Ježiš], daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." (Sk 4:12)

Magistérium nikdy neučilo, že bez viery v Krista …More
Si heretik a klamár USCAE, deto "apredsasatoci". Obaja ste nekresťanskí odpadlíci, ktorí obhajujú heretika. Budhisti nepoznajú Boha, ale uctievajú seba. Nie je spása bez viery, nie je spása bez poznania Ježiša Krista. "A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena [Ježiš], daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." (Sk 4:12)

Magistérium nikdy neučilo, že bez viery v Krista môže byť človek spasený. Si obyčajný drzý klamár.
apredsasatoci
Sedevakantistický kanál 😂
Ja s tebou absolútne súhlasím, a?!
Tu sa bavíme uuuplne o niečom inom!
Lenže pre svoju mantru - heretik....., máš evidentne zatemneny mozog!
Sedevakantistický kanál
Ty si obyčajný klamár. Ja zdieľam pravdu a ty mi napíšeš, že nie som normálny. Obhajuješ heretika Lefebvreho a sám si heretik. Drzý arogantný heretik, a troll.
apredsasatoci
Dokážeš pochopiť elementárnu logiku?
Marcel Lefevbre odmietne 2VK a povie, že budhisti môžu byť spaseni?
Inými slovami: Marcel Lefevbre odmietne ekumenizmus v rkc a potom bude vzývať spásu pohanov?
Sú iba 2 možnosti!
1. Marcel Lefevbre bol schizofrénik
2. Ty nie si normálny.
Trepifajksl
Lžeš sedes a neznáš ani katolickou věrouku. Sám jsi heretik.
----
Tim, že Církev o sobě tvrdí, že je samospasitelná,
chce říci, že je podle výslovného rozkazu Kristova řád
ným ústavem spásy. Jen v ní je uložena celá nauka a
milost Ježíše Krista v nezkalené čistotě a plnosti.
Věčné spásy může dojiti jen ten, kdo zemře ve stavu
posvěcující milosti. Rádným způsobem dochází milosti
posvěcující ten, …More
Lžeš sedes a neznáš ani katolickou věrouku. Sám jsi heretik.
----
Tim, že Církev o sobě tvrdí, že je samospasitelná,
chce říci, že je podle výslovného rozkazu Kristova řád
ným ústavem spásy. Jen v ní je uložena celá nauka a
milost Ježíše Krista v nezkalené čistotě a plnosti.
Věčné spásy může dojiti jen ten, kdo zemře ve stavu
posvěcující milosti. Rádným způsobem dochází milosti
posvěcující ten, kdo přijímá svátost křtu a svátost po
kání, po případě svátost posledního pomazání. Tento
způsob nazývá se řádným, poněvadž je Církev založena
k tomu účelu, aby lidem zprostředkovala spásu tím, že
hlásá nauku Kristovu a zprostředkuje jím jeho milost.
Tato nauka tedy nepopírá, že jsou i mimořádné cesty
k spáse, že někdo dostane milost Kristovu bez církev
ního zprostředkování. Avšak i tito, jimž Bůh dává mi
lost bezprostřední, právem se počítají k Církvi, pokud
Církev je společenským útvarem nejen viditelným, ný
brž mystickým (duchovým). Jinak se také říká, že tito
nepatří k tělu Církve, nýbrž k duši Církve. I tito jsou
Kristovi.
NIHIL OBSTAT - IMPRIMATUR
catholica.cz/download/JitrPetCiANaS-OCRp.pdf
Sedevakantistický kanál
"Apredsasatoci", každý môže vidieť z úvodu, že ty si nepostavil vec do otáznej roviny medzi dve protichodné možnosti, čo by samo o sebe bolo zlé. Nie. Ty si rovno zaklamal o mne a zobral si stranu Lefebreovi, a to je ťažký hriech. Takže si sa teraz rovno priznal, že klameš o druhých a je ti to jedno. Si troll. Henten citát je z knižky, ktorú Lefebre napísal a ktorá sa predáva v SSPX obchodoch. …More
"Apredsasatoci", každý môže vidieť z úvodu, že ty si nepostavil vec do otáznej roviny medzi dve protichodné možnosti, čo by samo o sebe bolo zlé. Nie. Ty si rovno zaklamal o mne a zobral si stranu Lefebreovi, a to je ťažký hriech. Takže si sa teraz rovno priznal, že klameš o druhých a je ti to jedno. Si troll. Henten citát je z knižky, ktorú Lefebre napísal a ktorá sa predáva v SSPX obchodoch. Áno, Lefebvre bojoval proti tomu, čo verejne robil Pavol VI. alebo Ján Pavol II., ale osobne veril, že existuje spása mimo Cirkev.

Pri Veľkom odpadnutí a ešte pred ním, mnoho falošných tradicionalistov začalo veriť, že je možná spása mimo Cirkev skrze nevedomosť, čo ide proti katolíckemu učeniu. Veľké odpadnutie sa nestalo zo dňa na deň.
bratr
V německém jazyce je v oběhu srozumitelnější výraz než někdy špatně chápaná samospasitelnost: „Heilsnotwendigkeit der Kirche“,
tj. nezastupitelná úloha církve v tajemství spásy.) Dočetl jsem se.... 😉
apredsasatoci
Sedevakantistický kanál Či si Boh nemôže robiť vo svojej vinici čo chce?
Chceš limitovať Boha?
Keď sa rozhodne dať Boh Svetlo a Poznanie islamistovi, kto si ty, že sa stavias na zadné?
bratr
Ano apredsa, ten kanál je zcela MIMO. Přístup hrozný, argumentace nemožná, logika bídná. Zkrátka kanál bez perspektivy. Štvavá vysílačka bez rozumu. Kdyby se aspoň poučil, volil jiný styl, zvolil určitou komunikační strategii, úroveň přístupu, ale takhle je to HAF, HAF....
apredsasatoci
bratr Faktom ostáva, že obrátenec musí byť v Kristovej cirkvi.
Sedevakantistický kanál
Klamárko. Nikto nehovorí o tom, že za tohto života Boh svojou milosťou dá poznanie aj Islamistovi: že mu pošle do cesty kazateľa a ten ho pokrstí. Vy všetci heretici, ktorí veríte na krst túžby, veríte, že človek nemusí poznať Boha za tohto života a zomrieť tak s vierou, ale vy veríte v obrátenie po smrti. Je to heréza v čo veríte. Tu zjavne Lefebvre verí, že človek je spasený mimo Cirkev, a to …More
Klamárko. Nikto nehovorí o tom, že za tohto života Boh svojou milosťou dá poznanie aj Islamistovi: že mu pošle do cesty kazateľa a ten ho pokrstí. Vy všetci heretici, ktorí veríte na krst túžby, veríte, že človek nemusí poznať Boha za tohto života a zomrieť tak s vierou, ale vy veríte v obrátenie po smrti. Je to heréza v čo veríte. Tu zjavne Lefebvre verí, že človek je spasený mimo Cirkev, a to je proti učeniu Katolíckej Cirkvi. A inak úplne ma nezaújma, čo si nejaký heretik "bratr" myslí.
Sedevakantistický kanál
@Trepifajksl Čo vraví nejaký heretický manuál nie je podstatné. I tento heretický manuál správne poznamenáva, že posväcujúcu milosť môže dostať človek len sviatosťami. Lenže potom to popiera. Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Mimo Cirkvi nieto spása je dogma, ktorá je v tom linku odmietaná a vysvetlovaná. Nie si katolík a mal by si sa obrátiť než bude neskoro. Viac nájdeš tuná: Ďalší pápež…More
@Trepifajksl Čo vraví nejaký heretický manuál nie je podstatné. I tento heretický manuál správne poznamenáva, že posväcujúcu milosť môže dostať človek len sviatosťami. Lenže potom to popiera. Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Mimo Cirkvi nieto spása je dogma, ktorá je v tom linku odmietaná a vysvetlovaná. Nie si katolík a mal by si sa obrátiť než bude neskoro. Viac nájdeš tuná: Ďalší pápeži o dogme, že mimo Cirkvi niet spásy
One more comment from Sedevakantistický kanál
Sedevakantistický kanál
"A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, boh tohoto veku [Satan] zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha." (2 Kor 4:3-4)
Trepifajksl
Aha, kající lotr na kříži byl pokřtěn? Kým a kdy?
Nazývat heretickým manuálem katolickou knihu NIHIL OBSTAT a IMPRIMATUR není moc moudré.
Sedevakantistický kanál
To že niečo má Nihil Obstat alebo Imprimatur, neznamená, že to je neomylné. A čo sa týka dobrého zlodeja, tak tu je viac o tom: Dobrý zlodej a sväté neviniatka
Trepifajksl
Vysvětlení o lotru beru.
Ale pokud mi chceš říci, že tento svět má na starosti Bůh, který člověka neseznámí s možností křtu a pak ho následovně zavrhne, ač se snaží žít správně, dle vloženého svědomí, tak s takovým nechci mít vůbec nic společného a odmítám ho. Taková koncepce odporuje smyslu pro spravedlnost.
apredsasatoci
Sedevakantistický kanál Ktoru vlastne cirkev myslíš?
1.Bojujucu, 2. Trpiacu, 3. Triufujucu?
Sedevakantistický kanál
Nuž, odmietaš pápežsku neomylnosť a robíš z Boha klamára. A odmietaš Pána Boha a Jeho spôsoby/cesty, a to je pýcha najhrubšieho zrna.

"Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." (Marek 16:16)

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo …More
Nuž, odmietaš pápežsku neomylnosť a robíš z Boha klamára. A odmietaš Pána Boha a Jeho spôsoby/cesty, a to je pýcha najhrubšieho zrna.

"Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený." (Marek 16:16)

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo sú mimo nej, nebudú spasení.“

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „
Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.
Sedevakantistický kanál
Dôležité: Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX) – Prečo je heretické?

Arcibiskup Lefebvre bol totálny odpadlík, ktorý veril, že Budhisti môžu byť spasení. Z úvodu zdielaného článku:

Arcibiskup Marcel Lefebvre, Proti herézam, Angelus Press [FSSPX], s. 216: „Samozrejme, určité veci sa musia rozlišovať. Duše môžu byť spasené v náboženstve inom ako katolíckom (protestantizmus, islam, budhizmus…More
Dôležité: Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX) – Prečo je heretické?

Arcibiskup Lefebvre bol totálny odpadlík, ktorý veril, že Budhisti môžu byť spasení. Z úvodu zdielaného článku:

Arcibiskup Marcel Lefebvre, Proti herézam, Angelus Press [FSSPX], s. 216: „Samozrejme, určité veci sa musia rozlišovať. Duše môžu byť spasené v náboženstve inom ako katolíckom (protestantizmus, islam, budhizmus atď.), ale nie týmto náboženstvom.“

Lefébvristi sú žial fanatickí sektári, ktorí si vytvorili kult okolo tohto heretika, preto lebo urobil zopár dobrých vecí, ale tento falošný kult neponúka žiadne schodné východisko ohľadom krízy v Ríme. Sú to heretici, ktorí chybne držia nasledovnú pozíciu, "že František je pápež, ale nemá žiadne právomoci viazať" - popierajú I. vatikánsky koncil; sú tvrdošijne proti sedesvakantizmu, pretože odmietajú pravdu a diabol im skrze pocity a habity zatemnil rozum; no a z toho vyplýva, že sú v sekte s heretikom (antipápežom Františkom), s ktorým zdieľajú tú istú vieru. Sú to šaškovia, ktorým je pravda a konzistentnosť ukradnutá. A zastávajú schizmatickú pozíciu, keď operujú mimo hierarchiu Novus Ordo biskupov, zakiaľ ich považujú za členov Cirkvi.

Definícia schizmy: Kánon 1325.2, Kódex kánonického práva z roku 1917: „Kto po krste... odmieta autoritu najvyššieho veľkňaza alebo odmieta spoločenstvo s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení, je schizmatik.“
ekans
takého magora k pohledání, ty si možeš podat ruku s místníma modernistama
Sedevakantistický kanál
Ale no ták... si trápny a ohavný klamár. Povedz prestne v čom som modernista, alebo radšej zmĺkni. Argumentačne si na úrovni krčmového povaľača a na úrovni ogrgeľského na cti utŕhača.
ekans
nauč sa odozrievat, tela
Sedevakantistický kanál
Nemá cenu strácať čas s hulvátom. A čo sa týka úboheho repertoáru vulgárneho hlupáka 'ekansa', tak pripájam jeho "skvosty" z inej diskusie, ktoré odrážajú jeho nízku inteligenciu:
Anna Lavrova
V FSSPX rezignovali na řádné a poctivé zkoumání skutečného stavu věcí kolem covidismu. To, co dosud uvedli, je trapně nedokonalé a povrchní, prostě odfláknuté. Arcibiskup Viganó z nich asi nemá radost.
ekans
Vigano nemá s FSSPX nic společné, je to modernista a mám takový dojem že ten překlad je docela zmatečný.