Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia

. Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa
Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika?
.
Kiedy autor
Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi?
.
A nawet gdybyś został postawiony …
More
.
.
Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa
Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika?
.
Kiedy autor
Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi?
.
A nawet gdybyś został postawiony przed sądem, czy zgodziłbyś się wyrzec głoszenia Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2, 2), aby ocalić swoje ziemskie życie i stracić życie wieczne?
.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Jak wasz głos może milczeć, drodzy bracia, w obliczu
legitymizacji cudzołóstwa?
.
Czy zdecydujecie się stać się
wspólnikami tych, którzy kłaniają się duchowi świata i okazują posłuszny szacunek możnym, posuwając się nawet do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem Kościoła i wywołują zgorszenie wiernych?
.
.
More
.
.

Jak wasz głos może milczeć, drodzy bracia, w obliczu
legitymizacji cudzołóstwa?

.

Czy zdecydujecie się stać się
wspólnikami tych, którzy kłaniają się duchowi świata i okazują posłuszny szacunek możnym, posuwając się nawet do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem Kościoła i wywołują zgorszenie wiernych?

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
sYN sZATANA - BERGOG - STAWIA SIĘ PONAD BOGIEM i JEGO PRAWEM - STAWIAJĄC NA SWOIM:
.
sZATŃSKA: Amoris Lætitia
.
.

.
.
.More
.
sYN sZATANA - BERGOG - STAWIA SIĘ PONAD BOGIEM i JEGO PRAWEM - STAWIAJĄC NA SWOIM:
.
sZATŃSKA: Amoris Lætitia

.
.


.

.

.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
2294
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Wzywam was, przez Rany Chrystusa:
.
obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci.
.
Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba duszom powierzonym wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.
.
Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela…
More
.
.
Wzywam was, przez Rany Chrystusa:
.
obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci.
.
Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba duszom powierzonym wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.
.
Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela była daremna, ponieważ On przelał Swoją Najdroższą Krew, aby zbawić skruszonych grzeszników, a nie po to, aby utwierdzić ich w grzechu.

.
Pan prosi cię, abyś był przewodnikiem trzody Pańskiej, używając swojego pastorału, aby poprowadzić owce na pastwiska Nieba.
.
Twoim przeznaczeniem jest towarzyszyć im z Miłością do Wiecznej Chwały, dla której zostali stworzeni i odkupieni, a nie poprzedzać ich w płomieniach piekła.

.
Carlo Maria Viganò, arcybiskup
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Zachęcam was, najukochańsi bracia, wy, którzy jesteście następcami apostołów, sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1),

.
abyście rozważyli swoją odpowiedzialność za wspieranie doktrynalnych i moralnych odchyleń tych, którzy nadużywają swojej roli i władzy,
.
aby siać błąd,
.

obrażać Majestat Boży,
.
upokarzać Kościół święty
.
i

.
tracić
dusze.
.
.