TerezaK
27951

I messaggi della Madonna nel Mondo 58 m -

PROMLUVY BOHA OTCE VŠEMOHOUCÍHO K FRANCE CORNADO - ZAKLADATELCE CHARISMATICKÉHO HNUTÍ V ASSISI "Zatímco na zemi bude opět vzkvétat Eden, Satan a jeho …
TerezaK
Laco Bajzo
"A pak bude na velmi krátkou dobu propuštěn (10),
a v té době / může mít JEDNU ŠANCI.
získání milosti.
Proto bude rozvázán,
ale bude mě muset před celým vesmírem uznat za jediného pravého Boha /
a veřejně mě i celé lidstvo požádejte o odpuštění.
Zase pekné ,démonské posolstvo.
Každý kresťan vie ,že diabol po svojom zvrhnutí nikdy nedostal,ani nedostane žiadnu šancu na pokánie. Preto je …More
"A pak bude na velmi krátkou dobu propuštěn (10),
a v té době / může mít JEDNU ŠANCI.
získání milosti.
Proto bude rozvázán,
ale bude mě muset před celým vesmírem uznat za jediného pravého Boha /
a veřejně mě i celé lidstvo požádejte o odpuštění.

Zase pekné ,démonské posolstvo.
Každý kresťan vie ,že diabol po svojom zvrhnutí nikdy nedostal,ani nedostane žiadnu šancu na pokánie. Preto je plný zlosti.
Tereza -čaká ťa večnosť s týmito bludármi.
TerezaK
Kdybys byl poctivý, tak by Ti došlo, že tam bude výraz: "požádá/ají o odpuštění." Ostatní, Spasení už budou mít přeci dávno odpuštěno, když už to bude po Druhém Příchodu Pána Ježíše, po Soudu, a po Tisíciletém království! (viz Kniha Zjevení). Dole jsem uvedla originál. Můžeš to z Italštiny přeložit kvalitněji, uvedla jsem,že je to pouze deepl překladač, jiný nemám a itasky neumím. Tady …More
Kdybys byl poctivý, tak by Ti došlo, že tam bude výraz: "požádá/ají o odpuštění." Ostatní, Spasení už budou mít přeci dávno odpuštěno, když už to bude po Druhém Příchodu Pána Ježíše, po Soudu, a po Tisíciletém království! (viz Kniha Zjevení). Dole jsem uvedla originál. Můžeš to z Italštiny přeložit kvalitněji, uvedla jsem,že je to pouze deepl překladač, jiný nemám a itasky neumím. Tady je vidět, že Nejprve: Písmo Svaté, Eucharistie(Bohoslužba),modlitba k Duchu Svaté, svátosti, A PAK ČTEME A ROZLIŠUJEME POSELSTVÍ - podle toho bych si to u sebe nedokázala přeložit a pochopit špatně. Další věci: dopíši později,dá-li Pán, věnuji se bližnímu
TerezaK
pak si text,už čtu jedině s pomocí Ducha Svatého, ten mi to rovnou překládá správně, "co tím chtěl básník říci", i kdyby v technickém translatoru byl záškodník a překládal to úmyslně špatně nebo obráceně.
Laco Bajzo
A to Tisícileté království z knihy zjevení kedy príde?
TerezaK
POdle PÍSMA Svatého:
Nejprve je Druhý Příchod Pána Ježíše,
16 Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů., Pak je vláda Tisíc let, na obnovené Zemi: Zjevení Janovo, Kapitola 20
1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl …More
POdle PÍSMA Svatého:
Nejprve je Druhý Příchod Pána Ježíše,
16 Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů., Pak je vláda Tisíc let, na obnovené Zemi: Zjevení Janovo, Kapitola 20

1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.

Pak je (druhý)Soud:
11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.

Pak bude NOvé Země a Nové Nebe:

Zjevení Janovo, Kapitola 21

1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4 a setře jim každou slzu s očí.
Laco Bajzo
Pak je vláda Tisíc let, na obnovené Zemi:
A sme doma :)
A tu je vidieť ,aký duch ti dáva tie bláznivé ,sektárske výklady :)
To čakajú len jehovisti a dohnalovci :)
Ale sú to bludy ,odporujúce katolíckej náuke ,aj Písmu .
TerezaK
Tak mi to laskavě vysvětli sám, jak tomu rozumíš, z Písma svatého, a jak to učila doposud Tradice Církev sv.? Ráda se nechám poučit.
Laco Bajzo
Vysvetlené to tu máte dávno,ale máte oči,aby ste nevideli a uši ,aby ste nepočuli. Keby ste si nerobili vlastné výklady ,ale sa držali učenia KC ,tak by ste tu nešírili bludy.
Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Samson1
Terezko, Písmo svaté nemá soukromý výklad a jak sv. Petr píše mnozí ho překrucují k vlastní záhubě. I když je to dnes těžké, přeci je Církev učitelkou ve věcech víry a mravů a když nemůžeš třeba hned důvěřovat novému, hledej ve starších církevních dokumentech a nauce.
TerezaK
Laco: bráško,copak jste si nevšiml, že NOvé Nebe a NOvé Země v Bibli je uvedeno, že přijde až po 1000letém Království? A do té doby -možná,že špatněkoukám, nevidím, kde v Písmu bybylo, že by tato Země byla zničena. Bude totálně "zdrvená",jak říká otec Mihál,to jo. Ale nevypadá to,že by měla být zahozena,zničena. To,že přijde Pán, SLovo Boží,Král králů, bude ještě Zem stát a obyvatelé …More
Laco: bráško,copak jste si nevšiml, že NOvé Nebe a NOvé Země v Bibli je uvedeno, že přijde až po 1000letém Království? A do té doby -možná,že špatněkoukám, nevidím, kde v Písmu bybylo, že by tato Země byla zničena. Bude totálně "zdrvená",jak říká otec Mihál,to jo. Ale nevypadá to,že by měla být zahozena,zničena. To,že přijde Pán, SLovo Boží,Král králů, bude ještě Zem stát a obyvatelé na ní budou. Ano, bude pravděpodobně Vytržení-asi to tak vypadá těch,které Bůh chce zachránit před tímto očstným procesem,kterým Země projde. Ale Tisícileté království bude zde. Až pak se Nebe a Zem sjednotí po 1000letech. pokud jsem to dobře pochopila s Bible. Žádná Tradice o tomto nemluví a samovýklad je špatně. Nemluvila o tom Tradice, protože se to žádné generace netýkalo. Bůh nečíni nic, co by neřekle neprve svým služebníkuů, prorokům, Proto se v pokoře pokoře skloním a poslouchám, co říká Bůh svým prorokům, bez žárlivosti, a jsem vděčná, že nám Bůh to vysvětluje skrze své. Jen On to může vysvětlit, skrze BOží nástroje, ne m sami se svým "rozumem." Praví proroci jsou skrytí, pokorní, nemají z tho žádný prospěch, kromě lásky Boží, falešní to dělají za peníze, jsou v médiiích na veřejných místech, úkazují se pro sebe, nikoli pro evangelium. To je jednoduché.
Laco Bajzo
Tereza - máš z toho riadny bludársky mix :) Lebo ti je každý blud milší ,ako pravda. Niet vám pomoci. Budete blaznieť až do konca.
TerezaK
Tak se pohybujte, po této Zemi, jak chcete :-/ Na všechno poznání je čas v praví čas :-)
Stylita
poznámka: oslovovat pana Mihála otcem je nesmysl, je to protestantský kazatel vytržení, nikoliv kněz
A Laco vidí církev jako nevěstku ze Zjevení, proto bloudí a jiné zve bludařema, ty Terezo zase vykládáš oněch 1000 let ze Zjevení jako pozemskou říši Ježíše a do toho ještě ono tzv. vytržení , to je také protestantský blud někdy z 19 století.
Můžete si podat ruce, oba jste si ze Zjevení …More
poznámka: oslovovat pana Mihála otcem je nesmysl, je to protestantský kazatel vytržení, nikoliv kněz
A Laco vidí církev jako nevěstku ze Zjevení, proto bloudí a jiné zve bludařema, ty Terezo zase vykládáš oněch 1000 let ze Zjevení jako pozemskou říši Ježíše a do toho ještě ono tzv. vytržení , to je také protestantský blud někdy z 19 století.
Můžete si podat ruce, oba jste si ze Zjevení udělali trhací kalendář.
TerezaK
Ne, Pozemská říše to právě Nebude, to víme JAKO JEDINNÉ, ZE TO JISTĚ NEBUDE(viz Hitler,napoleon,apod.) K ČEMU SE TRADICE VYJÁDŘILA JEDNOZNAČNĚ.
TerezaK
Pokud Vás toto téma zajímá, dá-li Pán asi zítra napíši na to samostatný příspěvek a můžete se v něm vyjádřit objektivně, držíc se nauky sv.Církve. Bez afektů, ponižování, osočování, bez urážek, podujatos, poad.. Tak se dobře modlete, pokud se chcete zapojit. Neobjektivní nelogické argumentace, nebo zaujaté nepatřičné emoce, budu mazat. Toleruji pouze objektivní, logickou, navazující …More
Pokud Vás toto téma zajímá, dá-li Pán asi zítra napíši na to samostatný příspěvek a můžete se v něm vyjádřit objektivně, držíc se nauky sv.Církve. Bez afektů, ponižování, osočování, bez urážek, podujatos, poad.. Tak se dobře modlete, pokud se chcete zapojit. Neobjektivní nelogické argumentace, nebo zaujaté nepatřičné emoce, budu mazat. Toleruji pouze objektivní, logickou, navazující argumentaci. V duchu lásky a přátelství. Nikdo není bez omylu, kdo je zde. Ale i věřím, že ani nikdo v těžkém nebo vážném hříchu, bez upřímné, opravdové lítosti.
Stylita
Jeho království bude bez konce. Žádné 1000 let a potom jiné. Oněch 1000 let je symbol pro dobu církve zde na zemi do II. příchodu Pána Ježíše Krista, který přijde v soudný den a smrti již nebude.
TerezaK
Dobře to napíšte pak třeba tam. Nyní na to nemám čas odpovídat. Požehnaný den !
Laco Bajzo
Stylita - Oslovať protestanta a falošného proroka Miháľa otcom ,je v prípade Terezy namieste. Jej duchovnými otcami sú naozaj títo bludári s ich bláznivými výkladmi.
Tereza je ich duchovným dieťaťom.
KláraMarie
Vážení: Nikdo z nás přesně neví jak to všechno bude. Jediné, co odlišuje skutečné děti Boží od těch, kteří si to o sobě jen myslí, je pokora a láska k Bohu i VŠEM lidem. Pokud má někdo potřebu vyjevit své domněnky pro duchovní posun bližních, nechť tak z dobrých pohnutek učiní. Ten kdo ale místo prostého výkladu svého stanoviska jízlivě kritizuje názor druhých a ještě k tomu si osobuje …More
Vážení: Nikdo z nás přesně neví jak to všechno bude. Jediné, co odlišuje skutečné děti Boží od těch, kteří si to o sobě jen myslí, je pokora a láska k Bohu i VŠEM lidem. Pokud má někdo potřebu vyjevit své domněnky pro duchovní posun bližních, nechť tak z dobrých pohnutek učiní. Ten kdo ale místo prostého výkladu svého stanoviska jízlivě kritizuje názor druhých a ještě k tomu si osobuje soudit kohokoliv ve jménu Božím, ten není v lásce a jisté je, že jeho prostřednictvím Duch Svatý nepromlouvá.
Laco Bajzo
Klára - len vy bludári pre vaše bláznovstvo neviete ako to všetko bude ,aj keď to máte v Písme jasne napísané a Cirkvou vysvetlené.
Máte oči ,aby ste nevideli a uši ,aby ste nepočuli.
Všetko to je dokonca zhrnuté v modlitbe "Verím v Boha ,Otca všemohúceho"...
Takže ak sa ju niekto modlí a nevie ako to všetko bude ,tak ani nevie čo sa vlastne modlí.
blúďte len ďalej.
TerezaK
LOCUZIONI DI DIO PADRE ONNIPOTENTE A FRANCA CORNADO – FONDATRICE DEL MOVIMENTO CARISMATICO DI ASSISI
"Mentre l'Eden rifiorirà sulla terra,
Satana e i suoi sarà legato per mille anni,
durante i quali tremerà continuamente
purgando il male fatto a Dio e agli abitanti della terra.
E poi verrà sciolto per brevissimo tempo (10),
ed è in quel tempo / che può avere UN’UNICA POSSIBILITA’
di ottenere …More
LOCUZIONI DI DIO PADRE ONNIPOTENTE A FRANCA CORNADO – FONDATRICE DEL MOVIMENTO CARISMATICO DI ASSISI

"Mentre l'Eden rifiorirà sulla terra,
Satana e i suoi sarà legato per mille anni,
durante i quali tremerà continuamente
purgando il male fatto a Dio e agli abitanti della terra.
E poi verrà sciolto per brevissimo tempo (10),
ed è in quel tempo / che può avere UN’UNICA POSSIBILITA’
di ottenere misericordia.
Per questo verrà slegato,
ma dovrà riconoscermi unico vero Dio davanti a tutto l'universo /
e chiedere perdono pubblicamente a Me e all'umanità intera.
Se, rivedendosi sciolto, userà ancora il suo orgoglio
e radunerà a battaglia (11), allora per lui non c'è salvezza,
ma lo stagno di fuoco eterno,
nel quale sarà gettato col benestare di tutto l'universo,
che non soffrirà di questa giustizia divina".

(In merito alle difficoltà sollevate circa l'affermazione di quell'UNICA POSSIBILITA'):

"Dì ... che anche nella formula dell'Esorcismo è detto:
'UMILIATI, sotto la potente mano di Dio! ...'.
Se dunque fosse impossibile anche quell'unica possibilità,
il Papa che compose la preghiera (12) ispirato dallo Spirito Santo,
non avrebbe scritto così".

22.3.1974 Ft-Escatologia

-------------------

(10) Cfr. Apoc.20, 1-3
(11) Cfr. Apoc. 20, 7
(12) Leone XIII

(In riferimento alla locuzione precedente - 22.3.1974)

"Si / dovrà riconoscermi davanti a tutto l'universo,
perché quando IO lo elessi a capo supremo degli Angeli,
lo dichiarai a tutto l'universo trascendente e cosmico".

31.3.1974 Ft-Escatologia

Tratte dal libro “FRANCATEOLOGIA” – 1975 Magalini Editrice
IMPRIMATUR
+ PETRUS SANTORO Ep. Thermulis
Thermulis 2 aprile 1975

I messaggi della Madonna nel Mondo

58 m
TerezaK
LOKALITY BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE FRANCA CORNADO - ZAKLADATELE CHARISMATICKÉHO POHYBU ASSIS
„Zatímco ráj bude vzkvétat na zemi,
Satan a jeho kohorty budou svázáni na tisíc let,
během kterého se bude neustále třást
očistím zlo páchané Bohu a obyvatelům země.
A poté se rozpustí na velmi krátkou dobu (10),
a právě v té době / může mít jen JEDNU ŠANCI
získání slitování.
Za to bude rozvázáno, …More
LOKALITY BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE FRANCA CORNADO - ZAKLADATELE CHARISMATICKÉHO POHYBU ASSIS

„Zatímco ráj bude vzkvétat na zemi,
Satan a jeho kohorty budou svázáni na tisíc let,
během kterého se bude neustále třást
očistím zlo páchané Bohu a obyvatelům země.
A poté se rozpustí na velmi krátkou dobu (10),
a právě v té době / může mít jen JEDNU ŠANCI
získání slitování.
Za to bude rozvázáno,
ale bude mě muset poznat jako jediného pravého boha před celým vesmírem /
a veřejně pros o odpuštění Mně a celé lidstvo.
Pokud znovu prohraje, stále použije svou hrdost
a shromáždí se v boji (11), potom není pro něj spásy,
ale věčný rybník ohně,
do kterého bude vržen s bohatstvím celého vesmíru,
kdo nebude trpět touto božskou spravedlností".

(Ohledně obtíží, které vznikly ohledně prohlášení o této JEDINÉ ŠANCI):

"Tetičko... že i ve formuli Exorcismu se píše:
'POKOŘTE SE pod mocnou rukou Boha! ... '.
Kdyby i ta jediná možnost byla nemožná,
papež skládá modlitbu (12) inspirovanou Duchem svatým,
takhle by to nenapsala".

22.3.1974 Ft-Skatologie

-------------------

(10) Cfr. Apoc. 20, 1-3
(11) Cfr. Apoc. 20, 7
(12) Lev XIII.

(Odkaz na předchozí místo - 22.3.1974)

"Ano / uzná mě před celým vesmírem,
protože když jsem ho zvolil za šéfa andělů,
vyhlásit to celému transcendentnímu a kosmickému vesmíru".

31.3.1974 Ft-Skatologie

Úryvky z knihy FRANCATEOLOGIE - 1975 Nakladatelství Magalini
PRIMATURA
+ PETRUS SANTORO Ep. Thermulis
Thermulis 2. dubna 1975
Mira393
jestli něco přijde my už budeme dávno pod drnem......
TerezaK
asi jak kdo ?
TerezaK
Když se vidí rozvázaný, znovu použije svou pýchu.
a shromáždit se do boje (11), pak pro něj není spásy,
ale tůň věčného ohně
do kterého bude uvržen s požehnáním celého vesmíru,
kdo nebude trpět touto božskou spravedlností".
Ohledně obtíží, které vznikly ohledně prohlášení o této JEDINÉ ŠANCI):
"Řekni... že i ve formuli exorcismu se říká:
"Pokořte se pod mocnou Boží rukou! ...".
Pokud …More
Když se vidí rozvázaný, znovu použije svou pýchu.
a shromáždit se do boje (11), pak pro něj není spásy,
ale tůň věčného ohně
do kterého bude uvržen s požehnáním celého vesmíru,
kdo nebude trpět touto božskou spravedlností".

Ohledně obtíží, které vznikly ohledně prohlášení o této JEDINÉ ŠANCI):
"Řekni... že i ve formuli exorcismu se říká:
"Pokořte se pod mocnou Boží rukou! ...".
Pokud by tedy i tato možnost byla nemožná,
papež, který sepsal modlitbu (12) inspirovanou Duchem svatým.
by to nenapsal".
22.3.1974 Ft-Escatology