Ojcze ześlij Swój Ogień Miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich …

Modlitwa za naszych wrogów. Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody! Modlitwa za naszych wrogów. „A Ja wam powiad…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
276
Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody!