mk2017
21312

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana.

– uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

W języku Kościoła katolickiego przemianę chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego krew nazywamy konsekracją - przeistoczeniem. Pomimo wielu prób uznania za przenośnię słów Jezusa:

„To jest Ciało moje", „To jest Krew moja" wyrażenie to oznacza, że podczas Mszy Świętej na mocy słów Jezusa i na mocy Jego polecenia, chleb i wino przemieniają się w Jego Ciało i Krew, nie zmieniając swej widzialnej postaci.

Sobór trydencki, który miał miejsce w XVI wieku stwierdził, że: „W sakramencie świętej Eucharystii, po konsekracji chleba i wina, Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie znajduje się pod postacią owych widzialnych rzeczywistości".

„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła". Tymi słowami rozpoczyna się Encyklika o Kościele Eucharystycznym autorstwa papieża Jana Pawła II.
„Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus (…)”.

Każda Eucharystia skupia w sobie całą historię zbawienia, która rozpoczęła się wraz z momentem stworzenia świata, poprzez upadek pierwszych rodziców, dzieło zbawcze dokonane przez Jezusa Chrystusa aż po koniec czasów.

Wierzymy, że Eucharystia to dziękczynienie i uwielbienie Ojca, pamiątka ofiary Chrystusa oraz prawdziwa, całościowa i substancjalna obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, a także obecność w Słowie Bożym i mocy Ducha.

Przyjęcie Komunii Świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy lekkie. Jezus przychodzi ze swoją obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą.

Moment przyjęcia Komunii Świętej prowadzi do pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa.
To czas, kiedy Bóg nas uświęca i włącza do rzeczywistości królestwa Bożego.

BĄDŹ UWIELBIONY PANIE JEZU W KAŻDEJ HOSTII ŚWIĘTEJ Z TWOJĄ ŚWIĘTĄ WOLĄ.
anna.maria shares this
3
Dziękujemy Tobie Boże za Sakrament Ciała i Krwi Twojej.
Bądź Uwielbiony i Wywyższony na Wieki. Kochamy Ciebie Panie Jezu Chryste a z Tobą i w Tobie Najczulszego Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Amen.
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
176
Dziękujemy Tobie Boże za Sakrament Ciała i Krwi Twojej.
Bądź Uwielbiony i Wywyższony na Wieki. Kochamy Ciebie Panie Jezu Chryste a z Tobą i w Tobie Najczulszego Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Amen.
WŁADYSŁAW KRÓL
mk2017