Clicks105
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?

61. W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?

Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wstawiennictwa i czci w liturgii pamięć niektórych z nich.

"Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie" (św. Bazyli Wielki).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf