Clicks35

Vytrvajte!

Vytrvajte! - 28. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Musíte Vytrvávať! Ja Som váš Dokonalý Príklad Vytrvalosti. Vytrval som. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu s Mojou Krvou. Poznám Vytrvalosť a preto vás Môžem Povzbudiť, aby ste tiež Vytrvali, boli Pevní vo vašej Viere, Nebude to márne. Budete Odmenení za vašu Vytrvalosť. Máte Nádej na Večný Život, pretože tí, ktorí Vytrvajú až do Konca, budú Zachránení a Koniec to oznámi.

Vytrvajte a zaprite sa, pretože dni sú zlé a vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách. Budete mať skúšky a súženia. Nikomu som Neprisľúbil ľahkú Cestu. Varoval som vás, že budete Nenávidení všetkými kvôli Mne. Prisľúbil som vám, že od vás Nikdy Neodídem Ani že vás Neopustím. Pomôžem vám a Podporím vás na tejto Náročnej a Úzkej Ceste, a jedinej Ceste, ktorá Vedie k Večnému Životu. Nie ste odkázaní sami na seba. Ja Som vždy S vami. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Milovaní.

Buďte si vedomí toho, že satan, váš protivník, Nechce, aby ste vytrvali. chce aby ste stratili nádej a vzdali sa Ma. vyskúša urobiť svoje maximum, aby ste stratili srdce a dostal vás preč Odo Mňa. Nepadajte mu za korisť, ani jeho úkladom. Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní a Vytrvávajte! Ste toho schopní. Ja Som váš Pomocník, Nie ste bez Nádeje. Naberte Odvahu a Povzbudzujte jeden druhého, aby ste Vytrvali, pretože dni sú zlé. satan reve ako lev, hľadajúci, koho by mohol zožrať v tejto neskorej hodine. vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. Buďte vždy Ostražití, Bdelí a Modliaci sa a zostávajte na Stráži. Nasaďte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste tak boli schopní obstáť proti všetkých ľstiam satana v týchto dňoch. Vytrvajte!

youtube.com/watch?v=q4P6ZGpoXTc
Public domain