Clicks64

Sống độc thân là một phần bản thể của chức tư tế - Benedict XVI

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYlunlukgzu