hr.news
123

Apostolska vizitacija u Kongregaciji za kler

Biskup Mondovìja u Italiji, Egidio Miragoli (65) rekao je svojim svećenicima u pismu od 7. lipnja (ispod) da ga je Franjo odabrao za apostolsku vizitaciju u Kongregaciju za kler.

Franjo je Miragolija, kanonskog odvjetnika, na nedavnom sastanku talijanskih biskupa zatražio "uslugu". Naknadno ga je 3. lipnja u Santa Marti obavijestio o svojim "očekivanjima".

Posjet će započeti u srijedu i trajati najmanje mjesec lipanj. Kongregaciju za kler predvodi antikatolički kardinal Beniamino Stella, vrlo blizak Franjin saveznik koji u kolovozu navršava 80 godina. On je najstariji prefekt u rimskoj Kuriji jer Franjo svoje suradnike drži ne prema kompetenciji, već prema odanosti.

Novost je provođenje vizitacija u rimskim dikasterijama. Do sada su takvi posjeti bili sredstvo za ispravljanje problema u katoličkoj ustanovi, sada se čini da se koriste kao sredstva za preusmjeravanje pažnje.

Slika: Egidio Miragoli, © wikicommons, CC BY-SA, #newsWyrpmzlfyq