Clicks7
ms.news

Dia Tahu: Virus Corona "Bukan" Hukuman Daripada Tuhan- Kardinal Marx

"Tidak," virus corona "bukan” hukuman Tuhan, Kardinal Munich, Marx membuat jaminan dalam Merkur.de (20hb Mac).

Perbicaraannya: "Ini akan membawa kami ke imej Tuhan yang sukar dan negatif."

Berserta dengan frasa "Tuhan sayang akan kami dan menerima kami, inilah mesej dari Jesus" Marx elakkan daripada berkata tentang Tuhan.

Tidak mengejutkan, jika Christ berkaa sebaliknya: "Terdapat kebuluran, wabak dan gempa bumi" (Mt 24:7).

Dalam situasi kIni, Marx menaruh percaya terhadap "Jerman", "negeri" tersebut, "demokrasi liberal," "solidariti," "kebersamaan masyarakat kami," dan dalam “mereka yang memikul bebanan politik."

Dalam erti kata lain: Marx enggan berubah - Hukuman Tuhan akan berterusan.

#newsDihupxtfnz