Clicks23
vi.news

Già cả và vô dụng: Các Hồng y trong Giáo triều La Mã

Trong số mười bảy Hồng y Curia đang hoạt động, tám người đã vượt quá tuổi nghỉ hưu do Canon Law đưa ra. Họ gồm:

• Beniamino Stella, 78 tuổi, Bộ Giáo sĩ

• Gianfranco Ravasi, 77, Bộ Văn hóa

• Luis Ladaria Ferrer, 76 tuổi, Bộ Học thuyết về đức tin

• Leonardo Sandri, 76 tuổi, Bộ Giáo hội phương Đông

• Giuseppe Versaldi, 76 tuổi, Bộ Giáo dục Công giáo

• Marc Ouellet, 76 tuổi, Bộ Giám mục

• Mauro Piacenza, 75 tuổi, Bộ Sám hối

• Robert Sarah, 75 tuổi, Bộ Phụng vụ

Năm Hồng y Curia khác nằm trong khoảng từ 70 đến 75: Farrell, Tuckson, Becciu, Avis, Koch.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsGhgqwiahhq