Edward7
151.5K

Czy Franciszek jest "ateistą" według Jana Pawła II?

Niektóre nauki zawarte w Amoris Laetitia są dokładnie przeciwieństwem doktryny Kościoła zawartej w w Familiaris Consortio, jak również są "wyraźnie ateistyczne" i zaprzeczają istnieniu obiektywnej prawdy według Veritatis Splendor.

Ojciec Raymond J. de Souza powiedział: "Veritatis Splendor, zatytułowany 'Aby krzyż Chrystusa nie był pozbawiony mocy', ostrzega właśnie przed poglądem, że wymagania życia moralnego są zbyt trudne i nie mogą być przeżywane z pomocą łaski Bożej". Rozdział 8 Amoris Laetitia wydaje się być dokładnie tym, co miał na myśli św. Jan Paweł II pisząc Veritatis Splendor." http://m.ncregister.com/daily-news/debating-amoris-laetitia-a-look-aheaquestionsXOIYwi

Półoficjalny dziennik Franciszka "L'Osservatore Romano" napisał: "Istnieją złożone sytuacje, w których wybór życia "jako bracia i siostry" staje się po ludzku niemożliwy i rodzi większe szkody (zob. AL, przyp. 329)."[catholicworldreport.com/2017/01/14/a-malta-laetitia/].

Papież Jan Paweł II w Veritatis Splendor r napisał:

"Pewne prądy myśli współczesnej poszły tak daleko, że wywyższają wolność do tego stopnia, iż staje się ona absolutem... W tym kierunku zmierzają doktryny, które zatraciły sens transcendencji lub są wyraźnie ateistyczne. Sumieniu jednostki przyznaje się status najwyższego trybunału osądu moralnego, który wydaje kategoryczne i nieomylne decyzje dotyczące dobra i zła... Ale w ten sposób znikają nieuchronne roszczenia prawdy. catholicworldreport.com/2017/01/14/a-malta-laetitia/ Papież Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II w Familiaris Consortio napisał: "Oznacza to w praktyce, że gdy z poważnych powodów, takich jak na przykład wychowanie dzieci, mężczyzna i kobieta nie mogą spełnić obowiązku separacji, biorą na siebie obowiązek życia w pełnej kontynencji, to znaczy przez powstrzymanie się od aktów właściwych małżeństwom.catholicworldreport.com/2017/01/14/a-malta-laetitia/

Franciszek i papieski krąg wewnętrzny wydają się redefiniować grzech śmiertelny i cudzołóstwo w sposób, który jest sprzeczny z liczącą 2000 lat nieomylną doktryną Kościoła katolickiego.

Przedefiniowali cudzołóstwo jako "nieregularny związek" i mówią, że grzech śmiertelny nie jest grzechem śmiertelnym z powodu ultymatywności/ sumienia.


Ta redefinicja katolickiego sumienia mówi mordercy, gwałcicielowi, nadużywającemu seksu, osobie w cudzołóstwie lub komukolwiek w obiektywnym grzechu śmiertelnym, że nie są w grzechu śmiertelnym, jeśli są z nim "w pokoju", jeśli grzeszne zachowanie jest "po ludzku niemożliwe" do zmiany, "jeśli nie mogą zmienić swojego grzesznego zachowania" lub nie wiedzą, że jest ono złe.

W tych warunkach, jak twierdzą, osoby będące w obiektywnym grzechu śmiertelnym mogą przyjmować Komunię Świętą bez formowania swojego sumienia i zmiany grzesznego zachowania.

Ich redefinicja sumienia jest błędna. Jak powiedział św. Tomasz "Błędne sumienie może wiązać, ale nie usprawiedliwia", jak napisał wielki filozof moralny Ralph McInerny:

"Ja uważam, że morderstwo jest złe, ale zdecydujcie się sami...Jest całkiem jasne, że tak naprawdę nie akceptujemy ultymatywności sumienia. To, że gwałciciel i zgwałcona mają różne poglądy na temat moralności gwałtu, nie interesuje nas zbytnio, gdy rozważymy, jakiego rodzaju jest to czyn."

"Każdywierny jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, ale nie jest to równoznaczne z twierdzeniem, że każdy ma dobrze ukształtowane sumienie. Błędne jest przekonanie, że kradzież jest dozwolona. Błędne jest twierdzenie, że cudzołóstwo jest w porządku... Jeśli jest błędne, będziemy zainteresowani jego zmianą. Rzeczywiście, często powstrzymujemy ludzi od działania zgodnie z ich prawdziwymi lub domniemanymi poglądami, gdy te poglądy są błędne. Zawodowi złodzieje nie są uważani za osoby posiadające interesującą i dającą się obronić koncepcję własności prywatnej. Jak to ujął Thomas, błędne sumienie może wiązać, ale nie usprawiedliwia." (Ralph McInerny, "Ethica Thomistica", 1982, 1997, str. 110-111)

Carl Olson napisał, że Amoris Laetitia przenosi się w stylu Nietzschego poza nawet niezwyciężoną ignorancję czy błędne sumienie, aż do deprawacji polegającej na uczynieniu z indywidualnego sumienia "najwyższego trybunału osądu moralnego... w ten sposób znikają nieuchronne roszczenia prawdy":

"Amoris Laetitia", zwłaszcza rozdział 8... Jak argumentował na tych łamach jeszcze w kwietniu 2016 roku dr E. Christian Brugger, zauważając AL 305: "W tym fragmencie niemieccy biskupi dostają wszystko, czego chcą":"


"Ale fragment nie zakłada, że grzesznik jest w niezwyciężonej ignorancji, ani że duchowny to zakłada. Fragment zakłada, że ludzie, którzy obiektywnie popełniają cudzołóstwo, mogą wiedzieć, że są 'w łasce Bożej', i że ich duchowny też może to wiedzieć... Proboszcz musi pomóc im znaleźć spokój w ich sytuacji i pomóc im w otrzymaniu "pomocy Kościoła", która (przyp. 351 uściśla) obejmuje "pomoc sakramentów... '"

"Duszpasterze powinni pomóc im rozeznać, czy ich sytuacja jest do przyjęcia, nawet jeśli jest 'obiektywnie' grzeszna, aby mogli powrócić do sakramentów. catholicworldreport.com/2017/01/14/a-malta-laetitia/

Każdy papież i święty w historii Kościoła katolickiego odrzuciłby powyższy fragment Amoris Laetitia.

Każdy papież i święty w historii powiedziałby, że każdy katolik jest zobowiązany mieć dobrze uformowane sumienie i mieć mocne postanowienie poprawy na niepopełnianie grzechu śmiertelnego, aby przyjąć Komunię Świętą.

Nieomylna doktryna Kościoła z Trydentu uczy, że Bóg daje każdemu łaskę pokuty i przezwyciężenia grzesznego zachowania.

Te doktryny Kościoła katolickiego nie mogą być redefiniowane, nawet przez papieża, ponieważ są częścią Objawienia.


Katolicy, którzy są otwarci na redefinicję "miłosierdzia", która oznacza, że sumienie jest najwyższym trybunałem, mogą przestać być chrześcijanami, ponieważ zaprzeczają, że Wcielony Bóg-Człowiek Jezus Chrystus umarł, aby zbawić nas od naszych grzechów.

Veritatis Splendor papieża Jana Pawła II ostrzega przed tym fragmentem Amoris Laetitia w trzeciej części zatytułowanej "Lest the Cross of Christ Be Emptied of its Power."

Sumienie jako najwyższy trybunał zaprzecza miłosierdziu, ponieważ jeśli nie ma obiektywnego grzechu do przebaczenia i człowiek nie ma z łaski mocy do przezwyciężenia grzechu, wtedy krzyż Chrystusa jest ogołocony ze swojej mocy.

Franciszek i papieski krąg wewnętrzny, który prześladuje kardynałów Dubia za kwestionowanie części Amoris Laetitia, które odrzucają Veritatis Splendor, najwyraźniej odrzucają krzyż Chrystusa i mówią, że stracił on swoją moc. Mówią dużo o ateistycznych sprawach świeckich i pracy społecznej, ale rzadko lub nigdy o życiu po śmierci ciała, zbawieniu i potępieniu.

Franciszek i jego wewnętrzny krąg mówią, że Jezus miał władzę, ponieważ był (czas przeszły) sługą, ale rzadko lub nigdy, że Jezus miał władzę, ponieważ jest (wiecznym teraz) Bogiem.

Jednym z powodów, dla których rzadko lub nigdy nie mówią o czterech ostatnich rzeczach jest to, że najwyraźniej czyniąc indywidualne sumienie najwyższym, zaprzeczają prawdzie, autorytetowi Boga i domyślnie istnieniu Boga.

Papież Jan Paweł II powiedział w Veritatis Splendor: "Pewne nurty myśli współczesnej (...) są wyraźnie ateistyczne. Indywidualnemu sumieniu przyznaje się status najwyższego trybunału moralnego osądu... na temat dobra i zła... w ten sposób znikają nieuchronne roszczenia prawdy."

To może być ważne pytanie, które należy zadać Franciszkowi i papieskiemu wewnętrznemu kręgowi, który promuje te redefinicje: Czy w ogóle wierzycie we Wcielenie i zbawienie, jak wierzył każdy papież i święty w historii, skoro wydajecie się zaprzeczać samym słowom Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, że umarł, by zbawić nas od naszych grzechów?

Jan Paweł II nauczał, że każdy, kto myśli tak jak ty o indywidualnym sumieniu będącym najwyższym trybunałem, jest "jawnym ateistą".

Pomódl się teraz Ojcze Nasz w zadośćuczynieniu za grzechy Amoris Laetitia Franciszka. Pomódl się Ojcze Nasz teraz o odbudowę Kościoła, jak również o Triumf Królestwa Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi. Zatrzymaj się na chwilę ciszy, zapytaj Jezusa Chrystusa, co chce, abyś zrobił teraz i w przyszłości. W tej ciszy pamiętaj, że Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty - Trzy Osoby Boskie, a jednak Jeden Bóg, ma uporządkowany wszechświat, w którym możesz poznać prawdę i fałsz, jak również nigdy nie zapomnieć, że On chce, abyś miał wieczne szczęście z Nim jako Jego syn lub córka z łaski. Uczyń to praktyką. Czyniąc to, czynisz więcej dobra niż czytając cokolwiek tutaj lub gdziekolwiek indziej w Internecie.

Flashback: Is Francis a "Atheist" according Pope John Paul II?

KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST PODZIELONY OD 5 CZERWCA 2017 R.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
523
Franciszek i papieski krąg wewnętrzny wydają się redefiniować grzech śmiertelny i cudzołóstwo w sposób, który jest sprzeczny z liczącą 2000 lat nieomylną doktryną Kościoła katolickiego.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Papież Jan Paweł II powiedział w Veritatis Splendor: "Pewne nurty myśli współczesnej (...) są wyraźnie ateistyczne. Indywidualnemu sumieniu przyznaje się status najwyższego trybunału moralnego osądu... na temat dobra i zła... w ten sposób znikają nieuchronne roszczenia prawdy."
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ta redefinicja katolickiego sumienia mówi mordercy, gwałcicielowi, nadużywającemu seksu, osobie w cudzołóstwie lub komukolwiek w obiektywnym grzechu śmiertelnym, że nie są w grzechu śmiertelnym, jeśli są z nim "w pokoju", jeśli grzeszne zachowanie jest "po ludzku niemożliwe" do zmiany, "jeśli nie mogą zmienić swojego grzesznego zachowania" lub nie wiedzą, że jest ono złe.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Franciszek i papieski krąg wewnętrzny wydają się redefiniować grzech śmiertelny i cudzołóstwo w sposób, który jest sprzeczny z liczącą 2000 lat nieomylną doktryną Kościoła katolickiego.
Przedefiniowali cudzołóstwo jako "nieregularny związek" i mówią, że grzech śmiertelny nie jest grzechem śmiertelnym z powodu ultymatywności/ sumienia.''
msc witt
"...wywyższają wolność do tego stopnia, iż staje się ona absolutem..."
- tylko pozornie, bo choćby covidoza jasno pokazała jak się sprawy z tą rzekomą wolnością faktycznie mają.
Generalnie, to wszystko co głoszą należy sobie najpierw przetłumaczyć z chazarskiego na normalny język i wtedy od razu wiadomo o co chodzi bo u nich wszystko jest na opak. W tym konkretnym przypadku "wolność" to nic innego …More
"...wywyższają wolność do tego stopnia, iż staje się ona absolutem..."

- tylko pozornie, bo choćby covidoza jasno pokazała jak się sprawy z tą rzekomą wolnością faktycznie mają.

Generalnie, to wszystko co głoszą należy sobie najpierw przetłumaczyć z chazarskiego na normalny język i wtedy od razu wiadomo o co chodzi bo u nich wszystko jest na opak. W tym konkretnym przypadku "wolność" to nic innego jak skrajne zniewolenie.
Posoborowe absurdy
POWYŻEJ @Majka 21 Ale ci palma odbija w czasie Adwentu. Jak nie mundial to 'głupie zarty", które nie są śmieszne. Nie wytrzymałaś krytyku. Musiałaś zablokować mnie?