Clicks529
Edward7
2

Proroctwa o Fałszywym proroku Antychrysta

Wierzę, że proroctwo w kontekście chrześcijańskim jest zasadniczo dwojakiego rodzaju: pierwszy to warunkowy: " jeśli się nie nawrócisz, jeśli nadal będziesz grzeszyć i jeśli nie będziesz się modlić, to się wydarzy ... '',czyli objawienie przyszłości, które może się nawet nie wydarzyć lub zostać zmienione zgodnie z niektórymi z naszych wyborów w teraźniejszości, a druga to ostateczne proroctwo, które ukazuje przyszłość, której nie można zmienić. Przykładami proroctw tego ostatniego typu były proroctwa o narodzinach Mesjasza wygłoszone przez proroka Izajasza lub proroctwa Jezusa o zniszczeniu Jerozolimy, które spełniły się w 70 r.
Wydaje się zatem, że przyszłość składała się z „niepewnych” wydarzeń, które wciąż muszą „utrzymywać pion” w takim czy innym kierunku, oraz z „pewnych” wydarzeń, których nie można zmienić. Z pewnością bardzo trudno jest nam zrozumieć, jak to jest możliwe. Być może zależy to od wolnej woli nas ludzi, którą Bóg nam dał i którą absolutnie chce szanować. W Swojej Nieskończonej Mądrości wie, kiedy jest miejsce na Jego interwencję w modyfikowanie wydarzeń, ponieważ znając serca, wie, czy istnieje możliwość zmiany postawy (ludzi), a tym samym posiadania przyszłości innej niż przewidziana. Ale wie też, kiedy serce jest zatwardziałe i dlatego nie może nic zrobić, bo inaczej musiałby działać wbrew wolnej woli, a zatem w tym przypadku ma świadomość, że przyszłość będzie niezmienna.

Cóż, w ostatnim czasie wydaje się, że zbiega się wiele znaków, aby widzieć, że proroctwa teraz się spełniają, te dane dla „pewności”, o których być może ludzie sądzili, że są przeznaczone na odległą przyszłość.

Osobiście, jak sądzę, jako prosty wierzący, który nie bez zdziwienia obserwuje zachodzące wydarzenia i od jakiegoś czasu studiuje " przepowiednie '', uważam, że prawdopodobieństwo, iż jesteśmy w czasach apokaliptycznych jest dość duże, bo znaki wydaje się,że się spełniają, czy też niedługo spełnią.
W rzeczywistości w naszych czasach istnieją znaki wskazujące na początek pewnych faktów przewidzianych przez „proroctwa”. Zapaliły się jak światła. Nie są one decydujące, jeśli żadne inne zdarzenia się nie wydarzyło, mogą również okazać się fałszywymi alarmami, ale nadal nie wiemy. Powiedzmy, że jesteśmy w stanie gotowości. W rzeczywistości chociaż brakuje niektórych ważnych wydarzeń (proroctw), kiedy się spełnią, będziemy wiedzieć, że weszliśmy w punkt bez powrotu. I to powinno być; zniesienie Mszy i sakramentów Kościoła katolickiego.

Ważnym wydarzeniem, który został niedawno się dokonało, jest akt "rezygnacji" Benedykta XVI. Ojcowie Kościoła w wypowiadaniu się na temat tajemnicy nieprawościo czym mówi św. Paweł we fragmencie przytoczonym w przypisie (3), wierzą, że tym, który powstrzymuje pojawienie się Antychrysta, jest (prawdziwy) Papież . - a teraz usunięty (ze sprawowanego urzędu - władzy , ale nadal jest Papieżem - nie wrócił na stanowisko biskupa dopow.). A ponieważ jesteśmy w pełnej apostazji, człowiek niegodziwy, o którym mówi Pismo, powinien się pojawić. Kolejny wskaźnik po pierwszym: obecność dwóch papieży w Watykanie, przewidziana przez dziewiętnastowieczną widzącą, niedawno ogłoszoną błogosławioną:

.

Bł. Katarzyna Emmerick

Anna Katarzyna Emmerick, niemiecka zakonnica augustianka, która żyła w latach 1774-1824, jest czczona przez Kościół za jej mistyczne i wizjonerskie dary. Dzięki przekazanym nam przez nią wizjom, pod Efezem odkopano dom, w którym według archeologów po śmierci Jezusa miałaby przebywać Maria i Jan. Zobaczyła kościół z dwoma Papieżami. Oto niektóre z jej wizji: "Widziałem także relacje między dwoma papieżami"

... "Widziałem, jak straszne byłyby konsekwencje tego fałszywego kościoła. Widziałem, jak powiększał się; Do miasta [Rzymu] przybyli wszelkiego rodzaju heretycy. Miejscowe duchowieństwo stało się letnie i widziałem wielką ciemność"… „Widzę Ojca Świętego w wielkim udręce. Mieszka w innym pałacu niż wcześniej i przyznaje się do ograniczonej liczby przyjaciół w jego pobliżu. Obawiam się, że Ojciec Święty doświadczy jeszcze wielu prób, zanim umrze".."Wtedy wizja zdawała się rozciągać wszędzie. Całe wspólnoty katolickie były uciskane, oblegane, uwięzione i pozbawione wolności. Widziałem zamykanie wielu kościołów, wszędzie wielkie cierpienia, wojny i rozlew krwi. (...) Po raz kolejny zobaczyłem, że Kościół Piotra został podkopany przez plan sporządzony przez tajną sektę. (…) Widziałem dziwny kościół zbudowany wbrew wszelkim zasadom... Nie było aniołów do czuwania nad pracami budowlanymi. W tym kościele nie było nic, co pochodziło z góry ... Był tylko podział i chaos. Prawdopodobnie jest to kościół stworzony przez ludzi, zgodnie z najnowszą modą (…) Znów zobaczyłem dziwny duży kościół, który był tam budowany [w Rzymie]. Nie było w tym nic świętego... Ale tam [w dziwnym kościele] cała praca była wykonywana mechanicznie. Wszystko było robione zgodnie z ludzkim rozumem ... Widziałem różnego rodzaju ludzi, rzeczy, doktryny i opinie. (12 września 1820)

Maria Valtorta
Maria Valtorta można ją uznać za jedną z największych mistyków XX wieku: spędziła dużo życia w łóżku, ponieważ była chora. Napisał wiele swoich wizji...
Oto fragment podyktowany jej przez Jezusa, odnoszący się do tematu, z którym mamy do czynienia:

.... I stanie się tak, gdy nawet w moim domu - Kościele - będzie zbyt wielu, którzy z powodu ludzkiego zainteresowania i niegodnej słabości znajdą się wśród tych zdominowanych przez siewców Zła w ich różnych doktrynach. Wtedy poznasz pasterza, który nie troszczy się o porzucone owce , pasterza bożka, o którym mówi Zachariasz. Pamiętaj o Apokalipsie Jana. Pamiętajcie o smoku: złym prekursorze przyszłego Antychrysta, który przygotowuje swoje królestwo nie tylko przez zdobywanie sumień(...) Kiedy to demoniczne żniwo będzie miało miejsce na Dziedzińcu Chrystusa, pośród wielkich jego Kościoła, wtedy przybędzie bożek-pasterz , który będzie i pozostanie tam, gdzie chcą jego panowie. Kto ma uszy do słuchania, powinien słyszeć. (Zeszyty z 1943 - 9/1271943)

Vassula Ryden
Katolicko - Prawosławna Vassula Ryden otrzymywał wiadomości od Jezusa od 1984 roku i opisywał je w kilkunastu książkach. Z jednej z jego książek (4) biorę te znaczące zwroty:

Szatan ma zamiar wystawić każdego z was na próbę (moja notatka = zwraca się do kapłanów) ; przychodzi, aby was zdezorientować i podzielić. Idzie do mojego Tronu, w moim Tabernakulum, aby sprzedać moją Krew i zabrać moją Nieustającą Ofiarę (uwaga: Msza) ... Już słychać jęki Aniołów, a niebo drży z powodu tego, co ma się wydarzyć, nawet demony są przerażone i bledną. Wróg ( fałszywy prorok i fałszywy papież czy sam Antychryst?), Ten, który twierdzi, że jest większy niż wszystko, co jest czczone, zasiądzie na tronie Mojego Sanktuarium . Przychodzi z węzłem w dłoni i idzie do tego, który został wyznaczony przeze Mnie i który powstrzymuje bunt, który ma wybuchnąć.

Tutaj Jezus mówił o Fałszywym Proroku:
O Kainie! Kain? Gdzie jest duch, którego ci dałem? (…) Tam jesteś przebrany za arcykapłana. Ubrałeś się w Moje szaty ze złota i srebra, aby ukryć swoje czarne szaty, które otrzymałeś od Czarnej Bestii (uwaga: masoneria). Nie masz w sobie światła. Aby ukryć swoją ohydną twarz, nakładasz maskę na swoją ohydną twarz, aby twój wygląd mógł całkowicie zwieść nawet Moich wybranych. Twoja maska nie może Mnie oszukać, ponieważ Moje oczy wiedzą, że za twoją maską baranka kryjesz ogromne zniszczenie, jesteś całkowicie odziany po zęby w zło! (...) Wielu oszuka, a ludzie będą zaślepieni szatą oszusta (...) Swoim chwalebnym przebraniem przyniesie wielkie odstępstwo w Moim Kościele , sprowadzi spustoszenie, (...) Anuluj Moją wieczystą ofiarę (uwaga: Msza), rzucając Go na ziemię, depcząc i tłumiąc, a wszystko to w atmosferze fikcji i złośliwości. (…) Wiele dusz zostanie zwiedzionych przez jego pojawienie się. Z powodu jego maski baranka wielu zostanie zwerbowanych dla jego sprawy ”(przesłanie z 30.01.1989) (4).

Gobbi
Założyciel „Movimento Sacerdotale Mariano” Don Stefano Gobbi otrzymałby orędzia (6) od Maryi Panny w okresie (1973-1997). Oto jedno, który mówi o znakach czasów ostatecznych (czwarty znak jest dla nas szczególnie interesujący):

Wielokrotnie wam ogłaszałem , że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Teraz chcę pomóc wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które teraz zbliżają się do Jego chwalebnego powrotu. Znaki te są wyraźnie wskazane w Ewangeliach, w listach św. Piotra i Pawła i są realizowane w tych latach.

- Pierwszym znakiem jest szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i odstępstwa. Te błędy są propagowane przez fałszywych nauczycieli, przez słynnych teologów, którzy nie nauczają już prawd Ewangelii, ale zgubnych herezji, opartych na błędnym i ludzkim rozumowaniu. To z powodu nauczania błędów tracimy prawdziwą wiarę i wszędzie rozprzestrzenia się wielkie odstępstwo. (7)

- Drugim znakiem jest wybuch wojen i bratobójczych walk, które prowadzą do dominacji nienawiści i przemocy oraz do ogólnego ochłodzenia dobroczynności, podczas gdy klęski żywiołowe, takie jak
epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi, są coraz częstsze. (8)

- Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostają wierni Jezusowi i Jego Ewangelii i pozostają mocni w prawdziwej wierze. (9)

-
Czwarty znak to straszne świętokradztwo, stworzona przez tego, kto sprzeciwia się Chrystusowi, czyli przez Antychrysta. Wejdzie do świętej świątyni Boga i zasiądzie na swoim tronie, oddając mu cześć jako Bóg (10). Umiłowane dzieci, aby zrozumieć, na czym polega to straszne świętokradztwo, przeczytajcie, co przepowiedział prorok Daniel (11). Msza Święta jest codzienną ofiarą. Ofiara Mszy odnawia ofiarę Jezusa na Kalwarii. Przyjmując doktrynę protestancką, zostanie powiedziane, że Msza św. Nie jest ofiarą, a jedynie świętą wieczerzą, czyli wspomnieniem tego, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy. W ten sposób celebracja Mszy Świętej zostanie zniesiona. Na tym zniesieniu Mszy św. Składa się straszne świętokradztwo antychrysta , które będzie trwać około trzech i pół roku, czyli 1290 dni. (zmiana w modlitwie przeistoczenia dopow.)

- Piąty znak to niezwykłe zjawiska, które zachodzą na firmamencie nieba.
Cud słońca , który miał miejsce w Fatimie podczas mojego ostatniego objawienia, chce wam pokazać, że wkroczyliście teraz w czasy, w których będą miały miejsce te wydarzenia, które przygotowują was na powrót Jezusa w chwale. (12). Moi umiłowani… Chciałem was nauczyć o tych znakach, aby was przygotować na koniec czasów, ponieważ mają one miejsce w waszych dniach (przesłanie z 31.12.1992).

A oto kolejny o Fałszywym Proroku i masonerii kościelnej: (to przesłanie odnosi się do rozdziału 13 Apokalipsy, przytoczonego w przypisie (13)):

Przede wszystkim chciałem was ostrzec przed wielkim niebezpieczeństwem, które zagraża dzisiejszemu Kościołowi z powodu wielu diabolicznych ataków, które są skierowane przeciwko niemu, aby go zniszczyć.
Aby to osiągnąć, czarna bestia, która wznosi się z morza, podobnie jak pantera
(masoneria) , przychodzi z pomocą ziemi, bestii, która ma dwa rogi, podobne do rogów baranka (fałszywego proroka) . Do symbolu ofiary (baranka) kapłaństwo jest zjednoczone: dwa rogi. Nakrycie głowy z dwoma rogami nosiło arcykapłana w Starym Testamencie. Mitra - z dwoma rogami - wprowadza biskupów do Kościoła, aby wskazać pełnię ich kapłaństwa. Czarna bestia, podobna do pantery, wskazuje na masonerię; bestia z dwoma rogami, podobna do baranka, wskazuje na masonerię infiltrowaną wewnątrz Kościoła, tj. masonerię kościelną, która rozprzestrzeniła się głównie wśród członków Hierarchii.

Ta masońska infiltracja w Kościele została przepowiedziana przeze mnie w Fatimie, kiedy ogłosiłem, że Szatan wejdzie na szczyt Kościoła.

Jeśli
zadaniem masonerii jest doprowadzenie dusz na zatracenie , doprowadzenie ich do kultu fałszywych bóstw (...) celem kościelnej masonerii jest zniszczenie Chrystusa i jego Kościoła budowanie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła (…) Masoneria kościelna działa w celu zaciemnienia Boskiego Słowa Jezusa za pomocą naturalnych i racjonalnych interpretacji, a tym samym pozbawia je całej jego nadprzyrodzonej treści. W ten sposób rozprzestrzeniają się błędy, a z powodu ich rozprzestrzeniania się wielu odchodzi od prawdziwej wiary (…) Celem kościelnej masonerii jest usprawiedliwienie grzechu, aby nie przedstawiać go już jako zła, ale jako wartość i dobro. (...) W końcu zaprzecza się historycznej rzeczywistości cudów i zmartwychwstania, a sama boskość Jezusa zostaje zakwestionowana. (...) Po zniszczeniu historycznego Chrystusa, masoneria kościelna próbuje zniszczyć Kościół (... .) z fałszywym ekumenizmem (przesłanie z 13.06.1989)

I ważne z orędzie Gobbiego, dotyczących pojawienia się Antychrysta:

W tym okresie historycznym (moja uwaga: po 1998 = 3x 666) masoneria, z pomocą duchownego, osiągnie swój wielki cel: zbudować bożka od postawienia w miejsce Chrystusa i Jego Kościoła. Fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół . Dlatego „posąg zbudowany na cześć pierwszej bestii, który ma być adorowany przez wszystkich mieszkańców ziemi i który będzie oznaczał wszystkich, którzy chcą kupować lub sprzedawać swoim znakiem (Objawienie 13), jest posągiem Antychrysta, wtedy (wielu będzie zmylonych) ponieważ prawie każdy będzie podążał za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. Wtedy drzwi zostaną otwarte, aby ukazał się człowiek lub osoba samego Antychrysta. (przesłanie z dnia 17.06.1989 r.)

MBM - Księga Prawdy

Ta wizjonerka, która otrzyma orędzia od Dziewicy i Trójcy Świętej ( blog paruzja.info/lista.php) . Moim zdaniem jest niezwykłe, że dokładnie z rocznym wyprzedzeniem (translate.google.com/…esso-dalla-santa-sede-di-roma/paruzja.info/2012.02.11_11-30.php) Przewidziała "rezygnację" Benedykta XVI (ogłoszoną 11 lutego 2013 r.), A przynajmniej uważam, że to przesłanie da się tak zinterpretować. Szczególnie ważny dla mnie był między innymi wpis z 8 marca 2013 r. (paruzja.info/2013.03.08_14-05.php) Napisany na kilka dni przed "wyborem nowego Papieża". Krótko mówiąc, jak rozumiem, w tych proroctwaach napisano, że Nowo wybrany papież byłby Fałszywym Prorokiem Apokalipsy, tym, który zakończy codzienną Ofiarę Mszy i zdepcze Eucharystię i Sakramenty, i który utoruje drogę Antychrystowi (W tych proroctwach nigdy nie jest wymieniany z nazwiska, czy imienia);

(...)Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale on nie będzie wierny Mnie, Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie ma w sobie żadnej miłości do Mnie. On jest wierny bestii i będzie się bardzo wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy będą go wspierać.

Ten, który odważy się zasiadać w Mojej Świątyni i który został wysłany przez złego ducha, nie może mówić prawdy, bo nie pochodzi ode Mnie. Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki, zanim wypluje go on ze swoich podłych ust.

Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy ma się ujawnić ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi przez Stolicę Piotrową, w końcu zrozumiecie Prawdę.
Księga Prawdy, przepowiedziana Danielowi, na czasy ostateczne, nie zostanie zlekceważona przez członków Mojego Kościoła, gdyż jej zawartość przyprawi o mdłości Moich ukochanych, wyświęconych sług, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mówię Prawdę.

Fałszywy prorok - który będzie udawał przywódcę Mojego Kościoła - jest gotowy do noszenia szaty, która nie została dla niego przygotowana.

On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i podzieli Mój Kościół na pół i jeszcze raz na pół.

Będzie starał się oddalić wiernych wyznawców Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI, mianowanych przeze Mnie.

Wykorzeni tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu robiąc z nich kozły ofiarne.
Jego działania nie będą natychmiast widoczne, ale wkrótce będą widoczne znaki, gdy wyruszy on na poszukiwanie poparcia wpływowych przywódców światowych i tych na wysokich stanowiskach.
Kiedy obrzydliwość się zakorzeni, zmiany będą gwałtowne. Wkrótce potem ogłosi stworzenie zjednoczonego Kościoła katolickiego, połączonego z wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.

Stanie na czele nowej ogólnoświatowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Włączy też ateizm pod wątpliwym pretekstem, że ateistom zależy na tak zwanych ludzkich prawach. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, obejmujący wszystkich Kościół.

Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.
Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam, o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to, co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:

Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.

To zniszczenie może spowodować załamanie struktury Mojego Kościoła. Zmiany i przystosowanie budynków wraz z nową świątynią utworzoną dla jednego światowego kościoła będą wykonane i zlokalizowane w Rzymie.
Bądźcie pewni, że wtedy, gdy Moja Świątynia będzie profanowana, Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, zostanę odrzucony i wrzucony do rynsztoka.
Wasz Jezus


Allison Misti
Inną mistyczką jest Allison Misti . Zbyt jasno twierdzi, że Bergoglio byłby Fałszywym Prorokiem, który utoruje drogę Antychrystowi. W wielu postach na jego blogu stwierdza się, że od kilku miesięcy zajmuje się nim prawie codziennie. Nie pozwalam sobie też na jej osądzanie.

Maitreya-Antychrist i New Age. A mówiąc o Antychrystie, według dwóch ostatnich widzących wydaje się, że jest on już wśród nas, ale „ukryty” i na razie nie ujawniają, kim on jest. Mówią tylko, że gdy się ujawni, będzie w stanie przynieść pokój na Bliskim Wschodzie po wojnie, która obejmie wiele narodów i będzie ze wschodu ( ...)

Wnioski. Podsumowując; obecność "dwóch papieży" i powszechna apostazja to niebezpieczeństwa, które teraz uwidoczniły się i zdają się wskazywać (warunek jest koniecznością), że powinniśmy być blisko wydarzeń przepowiedzianych w rozdziale 13 Apokalipsy (...)

Uwagi
(3) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. (II List do Tesaloniczan, 2, 1-12)

(4) Vassula Ryden - Prawdziwe życie w Bogu - Ed Dehoniane Roma 1991- vol. 2

(6)cytowane przesłania pochodzą z książki Don Gobbi - Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej - Wydawca Mariano Priestly Center (wydanie 22)

(7) uważaj i nie daj się zwieść. Ponieważ wielu będzie próbowało oszukać wielu ludzi. Przyjdą fałszywi prorocy i wielu oszukają (Mt 24,5).
Dzień Pański nie nadejdzie przed wielkim odstępstwem (2 Tesaloniczan 2,3).
Przyjdą do was fałszywi nauczyciele. Będą próbowali szerzyć katastrofalne herezje ... (2 Piotra 2, 1).

(8)Kiedy słyszysz o wojnach, bliskich lub dalekich, nie bój się; to musi się stać. Narody będą walczyć między sobą, jedno królestwo przeciwko drugiemu królestwu. W wielu regionach wystąpią klęski głodu i trzęsienia ziemi. Wszystko to będzie dopiero początkiem większego cierpienia. Zło będzie tak rozpowszechnione, że miłość wielu ostygnie. (Mateusz 24, 6)

(9) Zostaniesz aresztowany, prześladowany i zabity. Przeze mnie wszyscy będą cię nienawidzić. Wtedy wielu porzuci prawdziwą wiarę; będą się wzajemnie nienawidzić i zdradzać ... ”(Mateusz 24,9). (moja uwaga = obliczono, że od początku ery chrześcijańskiej do naszego stulecia chrześcijańskich męczenników na świecie było w sumie 53 miliony, 44 miliony tylko w ostatnim stuleciu!)

(10)Pewnego dnia zobaczysz w świętym miejscu tego, który dopuszcza się strasznego świętokradztwa. Mówił o tym prorok Daniel (patrz uwaga (11)). Ci, którzy czytają, starają się zrozumieć (Mateusz 24:15). - pachamama ?

(11) Idź, Danielu, te słowa są ukryte i zapieczętowane aż do czasu końca. Wielu zostanie oczyszczonych, wybielonych, uzdrowionch, ale źli nadal będą postępować niegodziwie. Żaden z niegodziwych tego nie zrozumie, ale mądrzy to zrozumieją. Teraz, od czasu zniesienia codziennej ofiary i wzniesienia obrzydliwości spustoszenia , będzie 1290 dni. Błogosławieni, którzy cierpliwie czekają i osiągną 1335 dni (Daniel 12,9).

(12)Wtedy znak Syna Człowieczego będzie widoczny w niebie. Wszystkie ludy ziemi będą płakać, a ludzie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i wspaniałością (Mt 20, 40).

(13) Widziałem bestię wychodzącą z morza, która miała dziesięć rogów i siedem głów, dziesięć diademów na rogach i bluźnierczy tytuł na każdej głowie. Bestia, którą widziałem, była podobna do pantery (...) Wtedy cała ziemia w zachwycie poszła za bestią (...) i oddali cześć bestii, mówiąc: „Kto jest podobny do bestii i kto może z nią walczyć? " (…) Otworzył usta, by bluźnić Bogu (…) adorowali go wszyscy mieszkańcy ziemi (…). Potem ujrzałem inną bestię powstającej z ziemi, która miała dwa rogi podobne do rogów baranka, ale mówiła jak smok. (Objawienie, rozdział 13)


mi-chael.blogspot.com/…ofezie-il-falso-profeta-e.html
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward, można poznać nazwisko tego widzącego błogosławionego?
-------------------------------------------
,,...A ponieważ jesteśmy w pełnej apostazji, człowiek niegodziwy, o którym mówi Pismo, powinien się pojawić. Kolejny wskaźnik po pierwszym: obecność dwóch papieży w Watykanie, przewidziana przez dziewiętnastowiecznego widzącego, niedawno ogłoszonego błogosławionym...''
Edward7
..przewidziana przez dziewiętnastowiecznego widzącą, niedawno ogłoszoną błogosławioną: Bł. Katarzyna Emmerick
(bląd był w tłumaczeniu )