MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward, można poznać nazwisko tego widzącego błogosławionego?
-------------------------------------------
,,...A ponieważ jesteśmy w pełnej apostazji, człowiek niegodziwy, o którym mówi Pismo, powinien się pojawić. Kolejny wskaźnik po pierwszym: obecność dwóch papieży w Watykanie, przewidziana przez dziewiętnastowiecznego widzącego, niedawno ogłoszonego błogosławionym...''
Edward7
..przewidziana przez dziewiętnastowiecznego widzącą, niedawno ogłoszoną błogosławioną: Bł. Katarzyna Emmerick
(bląd był w tłumaczeniu )