...mňa opustili, prameň živých vôd... Jer 2,13

Milí priatelia, veriaci v Krista Ježiša, bojovníci za slobodu a demokraciu a všetci, ktorí počúvate hlas Boží skrze Bibliu. Pri sledovaní diania vo …
warez
hľadám to video s Dr. Zelenkom pred rabínskou radou