charisma
Jogsértő volt a zárcsere? Ez az alapkérdés.
Aradi
Igen, jogsértő volt. Érvényes bérleti szerződés áll fenn mind mostanáig a templom üzemeltetője és a Pro Hungaria Sacra Egyesület között. Ez az okirat kifejezetten magába foglalja, hogy meghatározott vasárnapokon - július 4-én is - az épületet 10:30 és 12:30 között istentiszteleti célból joga van használni az Egyesület megbízásából ott lévő személynek (celebráló pap) és a Szentmisére érkezőknek. …More
Igen, jogsértő volt. Érvényes bérleti szerződés áll fenn mind mostanáig a templom üzemeltetője és a Pro Hungaria Sacra Egyesület között. Ez az okirat kifejezetten magába foglalja, hogy meghatározott vasárnapokon - július 4-én is - az épületet 10:30 és 12:30 között istentiszteleti célból joga van használni az Egyesület megbízásából ott lévő személynek (celebráló pap) és a Szentmisére érkezőknek. Bent vannak továbbá az épületben a Szentmiséhez szükséges magántulajdont képező tárgyak is, amelyekhez most nem tudnak hozzáférni a tulajdonosaik.
Lajos D
Kiderült már valami a folytatásról?
katolikuselet
A következő vasárnapon is Farkasgyepűn lesz a mise, mert még nem találtunk megfelelő helyet. Érkeztek felajánlások, ezeket a héten intézzük. Hálásan köszönünk minden imát és támogatást. Mane nobiscum Domine!
Jozsef Ferenc
Atya, de miért nem nyitnak egy malacperselyt egy hagyományos kápolna építésére? Szerintem nem kellene 100-, de még 10 év sem, hogy összegyűljön a pénz...
katolikuselet
Biztos vagyok benne, hogy igaza van. A probléma az, hogy a híveknek most kell gyónniuk, most kell szentmisén részt venniük, most kell áldozniuk. "Elcsigázottak és kimerültek voltak... Ti adjatok nekik enni!" Ez az elsődleges, a templom eszköz és hosszú távon valóban kell építenünk, nem egyet, hanem sokat! Isten áldja a jószándékú embereket, mint Ön.
Bazsó-Dombi Attila
A modern béke-főpapság és a szekuláris hatalom szimbiózisa.
katolikuselet
Prájd lehet, hagyományhű szentmise nem.
lowoa
Ezen nem kell csodálkozni, akik ismerik a magán kinyilatkoztatásokat, azok már régen tudták, hogy annak is meg kell történnie
Elena Kis
Nahát! Hogy miért nem lepődök meg? Rá van kattanva rendesen az érsek úr! Kedves Atyák, ne adják fel, sokan vagyunk akik nem tudunk résztvenni az önök miséjén, de lélekben imában mindig ott vagyunk.