Wictor Alvarez
Szczęść Boże. Te słowa z obrazka są prawdziwe. O tym napięciu pomiędzy Prawem I Łaską pisze i Święty Paweł w swoich listach (Prawu, które nie usprawiedliwia w przeciwieństwie do wiary w Jezusa Chrystusa) i Święty Jan w Prologu swojej Ewangelii (" Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa"). Więcej Biblii czytajcie ;)
przeciwherezjom
To już jest szczytowa, bezpośrednia herezja. Zaprzeczenie Słowu Bożemu zawartemu zarówno w Dekalogu jak i Słowu Pana Jezusa: "Nie przyszedłem znieść Prawa, lecz je wypełnić". Katolicy, uciekajcie od niego, on już bezczelnie zaprzecza Prawdzie! Przejrzyjcie! Kapłani, nie wspominajcie imienia demona w czasie Najświętszej Ofiary!!!