hr.news
186

Ekumenska ravnodušnost: Franjo sanja o "istom oltaru"

Na večernjoj misi koja je zatvarala molitveni tjedan za jedinstvo kršćana, Franjo je zamolio "da se neke stvari ostave iza sebe".

Molio se Bogu za "jedan način na koji se može doći slaviti Boga u istoj kući, oko istog oltara". I: "O Gospodine, daj nam hrabrosti da promijenimo smjer." Obično, saborska skupina - jer ne vjeruje u žrtvu mise - izbjegava izraz "oltar" i govori umjesto toga o "mensi" (= stol).

Budući da ni protestanti ni Franjina Saborska Crkva ne vjeruju u euharistijsku žrtvu i zamjenjuju je brbljavom propovjedaonicom u središtu svojih liturgija, Franjina se želja mogla ostvariti. Tome pomaže i činjenica da je temelj ekumenizma vjerska ravnodušnost i mlakost.

Na kraju večernje mise, Franjo, grčki pravoslavni mitropolit iz Italije Polikarpos i nadbiskup Ian Ernest iz Rimskog anglikanskog centra - koji je prema Apostolicae Curae (1896.) Lava XIII., laik, "blagoslovili" su kongregaciju.

#newsKyknxwvhga