jac05
Prawdziwie walczący o nasze zbawienie kapłan musi być prześladowany. To jest wskaźnik działania w kapłanie Ducha Świętego. Reszta głosi kazania, które jednym uchem wpadają a drugim szybko wylatują i po kazanie nie ma śladu.
TomUrb
Zawsze może pisać książki, broszury i dziennik. A potem to puszczać w obieg do wiernych.
Czyż Apokalipsa nie powstała w odosobnieniu?
V.R.S.
Uważam że dla ks. Galusa ta sytuacja to tzw. scenariusz win-win.
Jeśli naprawdę szczerze deklarował, że chce być pustelnikiem to odosobnienie powinno go ucieszyć.
Natomiast jeśli jednak w tych deklaracjach na szczerości zbywało to tym bardziej odosobnienie mu się przyda.
V.R.S.
Widać tu dwa problemy praktyczne:
1. Po pierwsze, w odosobnieniu trudno prowadzić Pustelnię dla tłumów.
2. Po drugie, w odosobnieniu słabo wypada tekst: Ajlaajlaajla, teraz są uzdrowione wszystkie wasze kurzajki, prawdę mówiąc, jest w ogóle wtedy pozbawiony sensu.
TomUrb
Lepsze Ajlaajlaajla, niżby miał śpiewać "Aj waj Tel Aviv" 🤪
Mariusz habit
W momencie kiedy przełożony nie wypełnia woli Bożej traci swoje władztwo nad podwładnym. Każda władza pochodzi od Boga, a od Boga może tylko dobro pochodzić.
Stina Kri
Posłusznym trzeba być Bogu i przełożonym którzy wypełniają wolę Boga.
Iwona I Sebastian
"Może w tym czasie sprawować mszę świętą, ale bez udziału wiernych (uczestniczyć może w niej wyłącznie jeden wierny, lecz nie związany z kierowaną przez ks. Galusa wspólnotą). Ponadto, na czas odosobnienia, zawieszono ks. Galusowi prawo do głoszenia Słowa Bożego (w tym za pomocą środków elektronicznych)."
Można obejść :) 1 wierny z telefonem i transmisją live :) Bóg Jest z nami !
Iwona I Sebastian
Teraz kiedy jest tak bardzo potrzebny.. Nie powinien słuchać watykanu