Clicks13
vi.news

TGM: Hạn chế do Covid là "Nhạo báng"

Tổng Giám mục San Francisco Salvatore Cordileone, Hoa Kỳ, đã tuần hành cùng với các tín hữu của mình vào ngày 20 tháng 9 trong ba buổi rước Thánh Thể khắp thành phố để phản đối những hạn chế do coronavirus trong Thánh lễ.

Ông lưu ý rằng mọi người có thể đi vào các trung tâm mua sắm tới 25% sức chứa nhưng chỉ có một tín hữu được phép cầu nguyện trong nhà thờ lớn của ông.

Cordileone cho rằng “không có lý do gì” cho quy tắc này “ngoại trừ mong muốn đưa người Công giáo vào chân tường.”

Ông đã có một số cuộc nói chuyện không có kết quả với các nhà lãnh đạo Thành phố, “Chúng tôi đã kiên nhẫn chịu đựng sự đối xử bất công đủ lâu, và bây giờ đã đến lúc đoàn kết lại với nhau để làm chứng cho đức tin của chúng tôi và sự tối cao của Chúa, và nói với Tòa thị chính: Không còn nữa!”

Các hạn chế là đối với Cordileone là "một sự xúc phạm." Và, "Đây là một sự nhạo báng, họ đang chế nhạo bạn, và thậm chí tệ hơn, họ đang chế nhạo Chúa."

#newsCpdirbsxrc