Clicks46
vi.news

Tổng Giám mục yêu cầu Francis "Thay đổi Kinh Tin Kính"

Tổng Giám mục đã nghỉ hưu Santiago Agrelo của Tanger, Morocco, đã yêu cầu Francis thay đổi Kinh Tin kính, ông nói với TonDigital.org (ngày 15 tháng 10).

Agrelo đề xuất chèn ngẫu nhiên “người nghèo” vào, đề xuất văn bản, “Tôi tin vào Chúa Thánh Thần, Giáo hội Công giáo thánh thiện, đã được xức dầu và gửi đến để truyền giáo cho người nghèo.”

Francis trả lời rằng ông sẽ thảo luận đề xuất với những người đáng tin cậy. Agrelo coi câu trả lời là một lời từ chối lịch sự. Một giải pháp thay thế để thay đổi Kinh Tin Kính có thể là thay đổi các giám mục ngu dốt.

#newsGghtynhifh