Clicks20
vi.news

Francis lập ra tự sắc liên hiệp quốc

Francis đã công bố tự sắc vào ngày 29 tháng 4 về chống tham nhũng.

Tư sắc yêu cầu những người nắm giữ các vị trí tài chính ở Vatican - từ các hồng y đến nhân viên điều hành giáo dân - phải ký hai năm một lần một tuyên bố rằng

• họ không bị kết án
• họ không phải là đối tượng của thủ tục tố tụng hình sự đang chờ xử lý
• họ không nắm giữ tài sản ở các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và trốn thuế, và trong các lĩnh vực trái với Học thuyết Xã hội của Giáo hội.

Ban thư ký kinh tế được phép xác minh tính thành thực của các tuyên bố văn bản - tuy nhiên bằng cách nào thì chưa rõ.

Tất cả nhân viên bị cấm nhận quà trị giá hơn €40. Lý do lập tự sắc là việc Tòa thánh tuân thủ công ước Merida, công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tòa thánh không phải là thành viên của liên hợp quốc.

Điều này có nghĩa là Francis đang ngày càng biến Vatican thành một nhà nước thế tục bình thường, điều mà những người tiền nhiệm luôn cố gắng tránh.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsMzsqtzqlqs