Stylita
4333

Boží slovo na den 10.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný …
U.S.C.A.E.
Martina Bohumila Lutherová
Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.
Přesně tak to je, kdo si libuje ve výdobytkách světa, také,aby mu nic neušlo-
ztrácí život věčný. Viz:
ŽÁDNÁ INTELIGENCE NENÍ DOVOLENAMore
Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

Přesně tak to je, kdo si libuje ve výdobytkách světa, také,aby mu nic neušlo-
ztrácí život věčný. Viz:

ŽÁDNÁ INTELIGENCE NENÍ DOVOLENA
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Vavřinec - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary,…More
Z denní liturgie
Sv. Vavřinec - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti.
2Kor 9,6-10

Žalm:
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.

Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Zl 112(111)

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán. Aleluja.
Jan 8,12b

Evangelium:
Jan 12,24-26
Martina Bohumila Lutherová
Aleluja. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, praví Pán. Aleluja.