Clicks13
lt.news

Vyskupas nori „atsikratyti šio fašisto“

Belo Horizonte pagalbinis vyskupas Vicente de Paula Ferreira (50) Twitter.com (birželio 14 d.) parašė, kad jis paprašė Dievo „parodyti mums būdą atsikratyti šio Brazilijos fašisto“.

Labdaringas prelatas kalbėjo apie Brazilijos prezidentą Jairą Bolsonaro, prašydamas Dievo suteikti „drąsos susidurti su tironu, kuris žudo mūsų žmones“, baigdamas maldą su šaukimu: „Išlaisvink mus, Viešpatie, nuo neteisingos mirties klaidos“.

Kai jiems tai tinka - pavyzdžiui, abortų prezidento Bideno atveju, bolševikų dvasininkai greitai prižiūri liniją, kad „Bažnyčia turėtų likti už politikos ribų“. Jei Bolsonaro turėtų oligarchų palaikymą, bailus Ferreira niekada niekada nebūtų jo užpuolęs.

Ferreira yra žinomas Bolsonaro įžeidinėtojas. Kovo mėnesį jis pasakė, kad „barbarizmas yra mūsų netinkamo valdymo tikslas“, jis pasisakė už Bolsonaro apkaltą, sumenkindamas jį kaip „didžiausią Covid-19 sąjungininką“ ir apgailestaudamas dėl „šios genocidinės kapitalistinės sistemos“.

Ferreira taip pat gali elgtis kitaip. Gegužę jis sakė Oglobo.Globo.com, kad turime stengtis sukurti Dievo karalystę, kuri yra „pagrįsta brolija“ [sic!], Ir todėl turime „skatinti dialogą“ [sic!] Su žmonėmis, „kurie net netiki Jėzumi, bet kurie kovoja už bendrus reikalus“.

#newsNfbeacnuum