Clicks21
vi.news

Chủng ngừa Covid-19 gây tranh cãi: Các nhà tôn giáo không được ưu tiên

Nhà nghỉ của các giáo đoàn Công giáo ở Bỉ nói tiếng Pháp không nằm trong giai đoạn đầu của kế hoạch tiêm chủng, trong khi nhà nghỉ cổ điển thì có, CathoBel.be (24 tháng 2) viết.

Do đó, Hội nghị tôn giáo nam và nữ ở Bỉ đã yêu cầu 1750 nam và nữ tôn giáo sống trong các cơ sở này và nhân viên điều dưỡng của họ phải được công nhận là những người có nguy cơ.

Nhà nước không công nhận những ngôi nhà này mà chỉ coi chúng là những ngôi nhà truyền thống. Vì vậy, đối với họ, việc tiêm phòng không phải là ưu tiên hàng đầu.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsNvvpaqtzhc