ERZBISCHOF VIGANÒ: WISSENSCHAFTLER UND ÄRZTE MÜSSEN SICH DER ‚ANTI-GLOBALISTEN-ALLIANZ‘ ANSCHLIESSEN …

Heiliger Erzengel Michael, hilf uns bitte gegen die üblen Pläne des bösen Feindes ! Dieser globale Verrat muss gestoppt werden: Antworten wir auf Korruption mit Ehrlichkeit, auf Lügen mit Wahrheit, …More
Heiliger Erzengel Michael, hilf uns bitte gegen die üblen Pläne des bösen Feindes !
Dieser globale Verrat muss gestoppt werden: Antworten wir auf Korruption mit Ehrlichkeit, auf Lügen mit Wahrheit, auf Eigennutz mit großzügigem Engagement für öffentliche Angelegenheiten, auf das Streben nach Macht und Geld mit selbstlosem Dienst und Pflichtbewusstsein.
Der folgende Text ist eine Ansprache, die Erzbischof Viganò auf der Konferenz "Truth for Health" gehalten hat.
(LifeSiteNews) - Liebe Freunde, erlauben Sie mir, mich an Sie zu wenden, da Sie die umstrittensten und beunruhigendsten Aspekte des experimentellen Genserums mit großem und lobenswertem Engagement anprangern.
Euer Kampf für die wissenschaftliche Wahrheit, gepaart mit der zunehmend koordinierten Aktion zahlloser Wissenschaftler und Ärzte auf der ganzen Welt, öffnet vielen Menschen die Augen, die sich von den falschen Versprechungen der Gesundheitsbehörden, von den widersprüchlichen Meinungen der Experten und von der Medienpropaganda …More
Theresia Katharina
Mit einem Knall präsentierte Tom Lausen seinen neusten Daten-Coup. Im …
Belastbare Beweise, dass die gentechnischen Impfungen die Todeszahlen nach oben treiben.
Theresia Katharina
One more comment from Theresia Katharina
gennen
@Theresia Katharina warum die ganze Kommentarseite voll posten mit den Artikeln.
Ich lese meist die Kommentar (vorher den Artikel), wie manch anderer User auch, dann sieht man wirklich fast 30mal den gleichen Artikel von Ihnen.
Theresia Katharina
R.I.P. Dr.Andreas Noack. Vielen Dank für seinen Mut, dass er die heimt…
Es werden Nano-Rasierklingen aus Graphenoxid mit verimpft, die die Blutgefässe zerschneiden.
9 more comments from Theresia Katharina
Theresia Katharina
ľubica
ARCIBISKUP VIGANÒ: VEDCI A LEKÁRI SA MUSIA PRIDAŤ K "ANTIGLOBALISTICKEJ ALIANCII", ABY BOJOVALI PROTI KOVIDSKEJ KONTROLE NAD ĽUDSTVOM
Svätý archanjel Michal, pomôž nám proti zlým plánom zlého nepriateľa!
Túto globálnu zradu treba zastaviť: Na korupciu odpovedajme čestnosťou, na lož pravdou, na vlastný záujem veľkorysým nasadením pre verejné ciele, na honbu za mocou a peniazmi nezištnou službou …More
ARCIBISKUP VIGANÒ: VEDCI A LEKÁRI SA MUSIA PRIDAŤ K "ANTIGLOBALISTICKEJ ALIANCII", ABY BOJOVALI PROTI KOVIDSKEJ KONTROLE NAD ĽUDSTVOM

Svätý archanjel Michal, pomôž nám proti zlým plánom zlého nepriateľa!

Túto globálnu zradu treba zastaviť: Na korupciu odpovedajme čestnosťou, na lož pravdou, na vlastný záujem veľkorysým nasadením pre verejné ciele, na honbu za mocou a peniazmi nezištnou službou a zmyslom pre povinnosť.

Nasledujúci text je príhovorom arcibiskupa Vigana na konferencii Pravda pre zdravie.

(LifeSiteNews) - Drahí priatelia, dovoľte mi, aby som vás oslovil, pretože s veľkým a chvályhodným nasadením odsudzujete najkontroverznejšie a najznepokojujúcejšie aspekty experimentálneho génového séra.

Váš boj za vedeckú pravdu spolu s čoraz koordinovanejším postupom nespočetných vedcov a lekárov na celom svete otvára oči mnohým ľuďom, ktorí boli zavádzaní falošnými sľubmi zdravotníckych orgánov, protichodnými názormi odborníkov a mediálnou propagandou.

Nebudem sa zaoberať podstatou samotného zdravotného problému, pretože ste oveľa lepšie informovaní ako ja. Dovoľte mi, aby som vás upozornil na niektoré úvahy, ktoré sa týkajú celku toho, čo sa deje, bez toho, aby som sa zameral na konkrétne detaily.

Teraz sa mi zdá jasné, že hlavným cieľom tejto grotesknej zdravotnej šarády je zaviesť systém kontroly jednotlivcov prostredníctvom tzv. zeleného pasu.

Vieme, že zdravotný pas bol navrhnutý už pred rokmi, ale na to, aby sa stal povinným, bolo potrebné vytvoriť pandemický stav núdze a prinútiť obyvateľstvo - vydieraním alebo hrozbou sankcií -, aby si nechalo aplikovať experimentálny liek, za ktorý výrobca, štát a ten, kto ho podáva, nenesú zodpovednosť, ale prenášajú ju na pacienta.

Iba včera sa FDA rozhodla, že dôvody schválenia vakcíny spoločnosti Pfizer oznámi až v roku 2076: jasný dôkaz zločineckého zmýšľania, ktoré sa skrýva za dáždnikom verejného zdravia.

Vidíme teda, že máme do činenia s elitou zločincov, ktorí sa zišli na Svetovom ekonomickom fóre, aby vymysleli Veľký reset, a v OSN, aby implementovali Agendu 2030, a ktorí sa rozhodli zdecimovať populáciu planéty prostredníctvom niekoľkých podrobných "scenárov".

Ničia ekonomiky, spôsobujú chudobu a nezamestnanosť, vytvárajú diskrimináciu a porušujú základné práva s jediným cieľom - kontrolovať preživších, sledovať ich pohyb, meniť ich životy, určovať ich myslenie a vytvárať ich zdravotný systém. Na tejto práci spolupracujú ľudia, ktorí sú pri moci, štátni úradníci, lekári, sudcovia, orgány činné v trestnom konaní, médiá a - akoby to nestačilo - dokonca aj náboženskí vodcovia. Nazvať to "konšpiračnou teóriou" je slabé slovo: ide o štátny prevrat, ktorý sa uskutočňuje s jasnou mysľou a odhodlaním, o zločin proti ľudskosti.

Ide práve o to, aby nás ovládali: aby z nás urobili otrokov a zákazníkov systému, ktorý je na pokraji rozpadu a v ktorom sa tí, ktorí v minulosti dosiahli najväčšie zisky a spôsobili krízu, teraz pripravujú na uskutočnenie "štvrtej priemyselnej revolúcie" - ako ju nazýva Klaus Schwab - s cieľom pokračovať v akumulácii moci a peňazí.

Súčasťou tohto projektu je zavedenie zdravotného pasu a tzv. očkovania. Nezáleží na tom, že v mene umelo vyvolaného núdzového stavu sa beztrestne porušujú ústavy štátov a najzákladnejšie princípy práva; nezáleží na tom, že významné osobnosti svetovej medicíny odsudzujú závažné vedľajšie účinky génového séra a zločinné riadenie pandémie; nezáleží na tom, že makroskopické konflikty záujmov medzi farmaceutickými spoločnosťami, zdravotníckym personálom, úradníkmi v oblasti zdravotníctva a hlavným informačným prúdom sú dobre známe: Ich rozprávanie nepripúšťa vyvrátenie, neakceptuje kritiku a netoleruje dôkazy faktov.

Keď sa však elite podarí skorumpovať vládcov a uskutočniť otvorený prevrat proti občanom, nemôžeme reagovať na mieste: Ak je agresia globálna, aj akcie odporu a vzdoru musia byť globálne.

Preto aj vás, ktorí ako vedci veľmi dobre chápete nebezpečenstvo experimentálnej drogy, znovu vyzývam, aby ste sa pripojili k antiglobalistickej aliancii a jednotne a koordinovane sa postavili proti tejto nevyhlásenej, ale o nič menej bezohľadnej a násilnej svetovej vojne.

Naším nepriateľom nie je vírus, ale šialenstvo tých, ktorí porušujú svoje povinnosti na úkor spoločenstva, tých, ktorí veria, že môžu v našich národoch zaviesť čínsky totalitný model a sociálny kredit v mene komunistického kolektivizmu, ktorý každého z nás zbavuje identity a slobody.

Túto globálnu zradu treba zastaviť: Proti korupcii sa postavme čestnosťou, proti lži pravdou, proti vlastným záujmom veľkorysou angažovanosťou vo verejných veciach, proti honbe za mocou a peniazmi nezištnou službou a zmyslom pre povinnosť.

Odmietame nielen pandemické delírium, ale celý hrad hrôz globalistickej ideológie: kultúru smrti potratov a eutanázie, genderovú teóriu, indoktrináciu našich detí, "kultúru pečiatok", nekontrolovanú imigráciu, ničenie prirodzenej rodiny, znižovanie ochrany a miezd pracujúcich, prenasledovanie malých podnikov.

Buďme opäť hrdými obrancami tradičných hodnôt: Boh, národ a rodina.

Vráťme sa k modlitbe k Pánovi a uznajme ho za Kráľa nielen jednotlivcov, ale aj všetkých národov a spoločností.


Len ak pochopíme prebiehajúcu vojnu a rozpoznáme nepriateľov a ich zločinecké ciele, môžeme sa postaviť na odpor a zvíťaziť.

Ak sa obmedzíme len na skúmanie účinnosti génového séra, spoľahlivosti testovacích náterov alebo reakcie jednej krajiny na šírenie infekcie, nikdy sa z toho nedostaneme.

Pamätajte, že ak je útok globálny, musí byť globálna aj protiofenzíva.

Nech pri nás stojí Boh a ochraňuje nás.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
Bývalý nuncius v Spojených štátoch amerických
ľubica shares this
116
ARCIBISKUP VIGANÒ: VEDCI A LEKÁRI SA MUSIA PRIDAŤ K "ANTIGLOBALISTICKEJ ALIANCII", ABY BOJOVALI PROTI KOVIDSKEJ KONTROLE NAD ĽUDSTVOM
Svätý archanjel Michal, pomôž nám proti zlým plánom zlého nepriateľa!
Túto globálnu zradu treba zastaviť: Na korupciu odpovedajme čestnosťou, na lož pravdou, na vlastný záujem veľkorysým nasadením pre verejné ciele, na honbu za mocou a peniazmi nezištnou službou …More
ARCIBISKUP VIGANÒ: VEDCI A LEKÁRI SA MUSIA PRIDAŤ K "ANTIGLOBALISTICKEJ ALIANCII", ABY BOJOVALI PROTI KOVIDSKEJ KONTROLE NAD ĽUDSTVOM

Svätý archanjel Michal, pomôž nám proti zlým plánom zlého nepriateľa!

Túto globálnu zradu treba zastaviť: Na korupciu odpovedajme čestnosťou, na lož pravdou, na vlastný záujem veľkorysým nasadením pre verejné ciele, na honbu za mocou a peniazmi nezištnou službou a zmyslom pre povinnosť.

Nasledujúci text je príhovorom arcibiskupa Vigana na konferencii Pravda pre zdravie.

(LifeSiteNews) - Drahí priatelia, dovoľte mi, aby som vás oslovil, pretože s veľkým a chvályhodným nasadením odsudzujete najkontroverznejšie a najznepokojujúcejšie aspekty experimentálneho génového séra.

Váš boj za vedeckú pravdu spolu s čoraz koordinovanejším postupom nespočetných vedcov a lekárov na celom svete otvára oči mnohým ľuďom, ktorí boli zavádzaní falošnými sľubmi zdravotníckych orgánov, protichodnými názormi odborníkov a mediálnou propagandou.

Nebudem sa zaoberať podstatou samotného zdravotného problému, pretože ste oveľa lepšie informovaní ako ja. Dovoľte mi, aby som vás upozornil na niektoré úvahy, ktoré sa týkajú celku toho, čo sa deje, bez toho, aby som sa zameral na konkrétne detaily.

Teraz sa mi zdá jasné, že hlavným cieľom tejto grotesknej zdravotnej šarády je zaviesť systém kontroly jednotlivcov prostredníctvom tzv. zeleného pasu.

Vieme, že zdravotný pas bol navrhnutý už pred rokmi, ale na to, aby sa stal povinným, bolo potrebné vytvoriť pandemický stav núdze a prinútiť obyvateľstvo - vydieraním alebo hrozbou sankcií -, aby si nechalo aplikovať experimentálny liek, za ktorý výrobca, štát a ten, kto ho podáva, nenesú zodpovednosť, ale prenášajú ju na pacienta.

Iba včera sa FDA rozhodla, že dôvody schválenia vakcíny spoločnosti Pfizer oznámi až v roku 2076: jasný dôkaz zločineckého zmýšľania, ktoré sa skrýva za dáždnikom verejného zdravia.

Vidíme teda, že máme do činenia s elitou zločincov, ktorí sa zišli na Svetovom ekonomickom fóre, aby vymysleli Veľký reset, a v OSN, aby implementovali Agendu 2030, a ktorí sa rozhodli zdecimovať populáciu planéty prostredníctvom niekoľkých podrobných "scenárov".

Ničia ekonomiky, spôsobujú chudobu a nezamestnanosť, vytvárajú diskrimináciu a porušujú základné práva s jediným cieľom - kontrolovať preživších, sledovať ich pohyb, meniť ich životy, určovať ich myslenie a vytvárať ich zdravotný systém. Na tejto práci spolupracujú ľudia, ktorí sú pri moci, štátni úradníci, lekári, sudcovia, orgány činné v trestnom konaní, médiá a - akoby to nestačilo - dokonca aj náboženskí vodcovia. Nazvať to "konšpiračnou teóriou" je slabé slovo: ide o štátny prevrat, ktorý sa uskutočňuje s jasnou mysľou a odhodlaním, o zločin proti ľudskosti.

Ide práve o to, aby nás ovládali: aby z nás urobili otrokov a zákazníkov systému, ktorý je na pokraji rozpadu a v ktorom sa tí, ktorí v minulosti dosiahli najväčšie zisky a spôsobili krízu, teraz pripravujú na uskutočnenie "štvrtej priemyselnej revolúcie" - ako ju nazýva Klaus Schwab - s cieľom pokračovať v akumulácii moci a peňazí.

Súčasťou tohto projektu je zavedenie zdravotného pasu a tzv. očkovania. Nezáleží na tom, že v mene umelo vyvolaného núdzového stavu sa beztrestne porušujú ústavy štátov a najzákladnejšie princípy práva; nezáleží na tom, že významné osobnosti svetovej medicíny odsudzujú závažné vedľajšie účinky génového séra a zločinné riadenie pandémie; nezáleží na tom, že makroskopické konflikty záujmov medzi farmaceutickými spoločnosťami, zdravotníckym personálom, úradníkmi v oblasti zdravotníctva a hlavným informačným prúdom sú dobre známe: Ich rozprávanie nepripúšťa vyvrátenie, neakceptuje kritiku a netoleruje dôkazy faktov.

Keď sa však elite podarí skorumpovať vládcov a uskutočniť otvorený prevrat proti občanom, nemôžeme reagovať na mieste: Ak je agresia globálna, aj akcie odporu a vzdoru musia byť globálne.

Preto aj vás, ktorí ako vedci veľmi dobre chápete nebezpečenstvo experimentálnej drogy, znovu vyzývam, aby ste sa pripojili k antiglobalistickej aliancii a jednotne a koordinovane sa postavili proti tejto nevyhlásenej, ale o nič menej bezohľadnej a násilnej svetovej vojne.

Naším nepriateľom nie je vírus, ale šialenstvo tých, ktorí porušujú svoje povinnosti na úkor spoločenstva, tých, ktorí veria, že môžu v našich národoch zaviesť čínsky totalitný model a sociálny kredit v mene komunistického kolektivizmu, ktorý každého z nás zbavuje identity a slobody.

Túto globálnu zradu treba zastaviť: Proti korupcii sa postavme čestnosťou, proti lži pravdou, proti vlastným záujmom veľkorysou angažovanosťou vo verejných veciach, proti honbe za mocou a peniazmi nezištnou službou a zmyslom pre povinnosť.

Odmietame nielen pandemické delírium, ale celý hrad hrôz globalistickej ideológie: kultúru smrti potratov a eutanázie, genderovú teóriu, indoktrináciu našich detí, "kultúru pečiatok", nekontrolovanú imigráciu, ničenie prirodzenej rodiny, znižovanie ochrany a miezd pracujúcich, prenasledovanie malých podnikov.

Buďme opäť hrdými obrancami tradičných hodnôt: Boh, národ a rodina.

Vráťme sa k modlitbe k Pánovi a uznajme ho za Kráľa nielen jednotlivcov, ale aj všetkých národov a spoločností.


Len ak pochopíme prebiehajúcu vojnu a rozpoznáme nepriateľov a ich zločinecké ciele, môžeme sa postaviť na odpor a zvíťaziť.

Ak sa obmedzíme len na skúmanie účinnosti génového séra, spoľahlivosti testovacích náterov alebo reakcie jednej krajiny na šírenie infekcie, nikdy sa z toho nedostaneme.

Pamätajte, že ak je útok globálny, musí byť globálna aj protiofenzíva.

Nech pri nás stojí Boh a ochraňuje nás.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
Bývalý nuncius v Spojených štátoch amerických