Clicks21
vi.news

Hoa Kỳ: Phụ nữ ăn mặc như đàn ông đã tham gia các hội thảo Công giáo

Đã có trường hợp phụ nữ ăn mặc như nam giới được nhận vào các chủng viện hoặc học viện tôn giáo của Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Milwaukee Jerome Listecki viết trong một bản ghi nhớ ngày 22 tháng 9.

Listecki biết về một người có hồ sơ bí tích đã được làm sai để có một “danh tính mới”. Cho đến nay, không có phụ nữ nào được phong chức [không hợp lệ]. Số lượng phụ nữ "vô tình được nhận" vào các chủng viện là không xác định.

Bản ghi nhớ khuyến nghị "nhiều phương án khác nhau" để loại phụ nữ như xét nghiệm ADN và chứng nhận từ chuyên gia y tế. Tuy nhiên, các giám đốc chủng viện bình thường phải có thể phân biệt một người đàn ông với một người phụ nữ, mặc dù chức linh mục Công giáo được nhiều người coi là “nghề đồng tính luyến ái” ở Mỹ.

Hình ảnh: © Hollywata, Flickr, CC BY-ND, #newsPfkwiahzme