Clicks549
Libor Halik
3
Proto v Turecku 3. svět. válka začne dle proroctví sv. Kosmy Etolijského. mučedníka, kterého za kázání Řekům, Turci 24.8.1779 popravili. NATO na radu z Izraele zpočátku odmítne Turecku pomoci proti …More
Proto v Turecku 3. svět. válka začne dle proroctví sv. Kosmy Etolijského.

mučedníka, kterého za kázání Řekům, Turci 24.8.1779 popravili. NATO na radu z Izraele zpočátku odmítne Turecku pomoci proti útoku z Ruska, které obsadí průplavy do Středozemního moře. Ikony na: designremont.net/…/saint-cosmas-ae… a designremont.net/…/saint-cosmas-ae… a bractvospasa.wordpress.com/…/pouczenie-swiet…
Libor Halik
4.5.2019 zopakován zázrak sv. Januária, ač kvůli dešti nebylo procesí městem Zázračná znamení jsou pak 19.září a 16.prosince. Nezázrak předpovídá neštěstí v Neapoli, někdy v celé Itáli, někdy celosvětovou válku. Asi 25.5.2019 začne tímto 3. světová válka, možná. K proroctvím to sedí. Zpočátku se nemusí týkat Itálie. Pro @Detektiv
Detektiv
Ve Středomoří začalo právě cvičení 2 us-letadl.lodí s doprovodem, aby se postrašili Turci, ale obě mohou jít během pár minut ke dnu dřív než by zaregistrovaly rakety rychlejší než 10Mach. Nejspíš s nepořízenou odtáhnou. Zázrak sv.Januária se opakoval, takže děkujeme Bohu za další rok míru.
Libor Halik
Ta válka má začít na počátku 21. století. Jsme v r.2019, brzy bude 1/2 21.století, - válka je velmi blízko. Biskupové a kněží nejsou morálnější než farníci, neusilují učit farníky vzájemné lásce, ale naopak podporují rozpady manželství a nemanželský sex, čili NEzabraňují Apokalypse.