Clicks116

Ks Gregory Hesse. Nowa soborowa religia część 1

woj_tek
Ks. Gregory Hesse omawia dokumenty Soboru Watykańskiego II: "Lumen gentium", "Gaudium et spes" oraz "Dei verbum", a także encyklikę Jana Pawła II pt. "Redemptor hominis".More
Ks. Gregory Hesse omawia dokumenty Soboru Watykańskiego II: "Lumen gentium", "Gaudium et spes" oraz "Dei verbum", a także encyklikę Jana Pawła II pt. "Redemptor hominis".