Clicks352
TerezaK

dokonalá láska nevlastní; Když Bůh mluví o lásce

Keď vás láska zavolá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé. A ak vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť. Keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák, pustošiaci záhrady. Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás aj križuje. Ako vďaka nej rastiete, tak sa v nej strácate. Lebo práve tak, ako stúpa k vašej korune a pohládza vaše najnežnejšie výhonky, chvejúce sa v slnečnom jase, tak klesá k vašim koreňom a pretŕha ich objatie so zemou. Zbiera si vás ako obilné snopy. Mláti vás, až ste celí nahí. Preosieva vás, kým vás nezbaví pliev. Zomieľa vás až do biela. Hnetie vás, až sa jej celkom poddáte. A potom vás položí na svoj svätý oheň, aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu Božiu.
Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc a v tomto poznaní sa stali časťou srdca Života. Ale ak by ste sa báli a v láske hľadali len pokoj a potešenie, potom by bolo lepšie, keby ste prikryli svoju nahotu a odišli z holohumnice lásky do jednotvárneho sveta bez striedania ročných období, kde sa síce budete smiať, ale to nebude skutočný smiech, a kde budete plakať, ale to nebude ozajstný plač. Láska dáva len seba a berie len zo seba. Láska nevlastní, ani nechce byť majetkom iného; láske stačí láska sama. Keď milujete, nehovorte: „Boh je v mojom srdci", povedzte radšej: „Ja som v Božom srdci." A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo láska, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie; aby sa naplnila.

„SVĚTLO - světlo Pravdy může být nepříjemně ostré a obnažující, není-li provázeno Láskou. BEZHRANIČNÁ LÁSKA může být bláznivá a slepá, když odmítá vzít na vědomí Pravdu. Ideální rovnováha mezi dvojicí Bezhraničná Láska + Pravda se jmenuje MOUDROST.“