pl.news
44.1K

To już było: 'Nowa moralność' Franciszka była już potępiona przez Piusa XII

Zarzut "nieugiętości" Franciszka, który jest wykorzystywany do promowania niemoralności, został obalony już 1952 przez Piusa XII (zmarłego w 1958).

W swojej audycji radiowej z 23 marca 1952 roku Pius XII potępił Etykę Sytuacyjną, której wtóruje Franciszek. Wspomniana ideologia ocenia ludzkie czyny poprzez pryzmat ograniczonego kontekstu danej sytuacji ("dla każdego przypadku osobno"), zamiast stosować szeroko rozumiane zasady moralne, którym stara się umniejszać.

W związku z tym Pius XII. powiedział: "Zarzut opresyjnej nieugiętości wymierzony w Kościół przez 'nową moralność' tak naprawdę jest atakiem dotykającym w pierwszym rzędzie godną uwielbienia Postać samego Chrystusa ".

Franciszek ma niepohamowaną obsesję na puncie oskarżania o "nieugiętość" tych, którzy krytykują jego moralny laksyzm.

Grafika: Pius XII © wikicommons, CC BY-SA, #newsAdbkhywxjn

Krystian N.
Wspomniana ideologia ocenia ludzkie czyny poprzez pryzmat ograniczonego kontekstu danej sytuacji - konia z rzędem, kto rozumie ten bełkot. Prawdopodobnie chodzi o relatywizację zasad moralnych.
Laksyzm (z łac. laxus – luźny, laxygen - środek na rozwolnienie) – w etyce i teologii moralnej postawa, według której wszelka wątpliwość co do obowiązywalności prawa stanowi wystarczającą podstawę do …More
Wspomniana ideologia ocenia ludzkie czyny poprzez pryzmat ograniczonego kontekstu danej sytuacji - konia z rzędem, kto rozumie ten bełkot. Prawdopodobnie chodzi o relatywizację zasad moralnych.

Laksyzm (z łac. laxus – luźny, laxygen - środek na rozwolnienie) – w etyce i teologii moralnej postawa, według której wszelka wątpliwość co do obowiązywalności prawa stanowi wystarczającą podstawę do usprawiedliwienia postępowania niezgodnego z tym prawem.

Opresyjna nieugiętość - postawa moralna zgodna z dziesięciorgiem przykazań.
Nieugiętość - dlatego, że nie ma odstępstwa od boskich zasad moralnych.
Opresyjna - bo dyskryminuje grzeszników.
Zorrro
Fałszywy prorok , biskup Rzymu, prawdziwym ostatnim papieżem jest ciągle żyjący BXVI
Izabela Sylwia
,,Nowa moralność" zaczęła się dużo wcześniej przed Franciszkiem, od Soboru Watykańskiego II.